HomeBlogStudieZoomsessies VMO Kenniskring: Hoogbegaafdheid en Montessori
single.php
template-parts/single-content.php

StudieZoomsessies VMO Kenniskring: Hoogbegaafdheid en Montessori

StudieZoomsessies VMO Kenniskring: Hoogbegaafdheid en Montessori

  • Hoe moet je lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet montessorionderwijs?

  • Wat zijn de unieke kansen en uitdagingen voor hoogbegaafden op het VMO?

  • Hoe begeleid je een hoogbegaafde mentorleerling het best, vooral bij onderpresteren?

Op deze en nog meer vragen rondom hoogbegaafdheid zullen we op vier maandagmiddagen in maart 2021 samen antwoorden geven, met behulp van experts van binnen en buiten het montessorionderwijs en een leerlingen- en ouderpanel. We krijgen een inkijkje in de fulltime hb-klas van een basisschool, volgen lezingen van een expert over top-down-instructie en het begeleiden van onderpresteerders en zullen met docenten, mentoren, zorgconsulenten of – coördinatoren uit verschillende VMO-scholen gezamenlijk werken aan een “Handreiking Hoogbegaafdheid voor het VMO”, zodat passend onderwijs aan hoogbegaafden tot het standaardrepertoire van montessoridocenten kan gaan behoren.

Deze studiedag is bedoeld voor:

  • VMO-docenten en mentoren die hun hoogbegaafde (mentor)leerlingen beter willen kunnen begeleiden

  • Zorgconsulenten en/of –coördinatoren die kennis en expertise willen vergroten en uitwisselen

  • Voor iedereen die er al wat van weet, en ook voor wie zich gewoon afvraagt hoe het toch kan dat een hoogbegaafde het niet snapt of wel eens onvoldoendes haalt.

1, 8, 15, 29 maart 2021, 15:00-17:00.

Ga naar de Zoom meeting via deze link of vul in: ID: 859 8121 6706 Passcode: HB

Programma

15:00 openen Zoomsessie + inloop, 15:15 start programma, 16:45 afronding en vooruitblik. Zorg voor goede wifi, of nog beter: een vaste lijn!

Maandag 1 maart
Workshop “HB-leerlingen in de overstap van PO naar VO” door DeDNKRS.
Maandag 8 maart
Lezingduo “Top-downinstructie geven” en “Het begeleiden van onderpresteerders” door coach Marilène Zwetsloot van Praktijk voor Optimaal Leren.
Maandag 15 maart
Leerlingpanel en ouderpanel over “HB en Montessori”: wat zijn de unieke valkuilen en mogelijkheden?
Maandag 29 maart
Interactieve schrijfsessie: Handleiding Hoogbegaafdheid voor de montessorischool, -leerling en -ouder.

Hopelijk wordt iedere VMO-school door 1 of 2 collega’s vertegenwoordigd. Deelname is gratis.
Aanmelden bij Emma Verheul, zorgconsulent HB van het Jordan MLU: everheul@jordanmlu.nl