HomeDe Raad van Toezicht van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht zoekt een nieuw lid
page.php
template-parts/page-content.php

De Raad van Toezicht van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht zoekt een nieuw lid

De school

 

Het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht is een school voor voortgezet onderwijs (havo, vwo) in Zeist. De 900 leerlingen wonen in een groot gebied rondom Zeist. De school biedt goed vakonderwijs, wat ook blijkt uit de onderwijsresultaten, en geeft daaraan een krachtige montessoridraai.

De uitgangspunten van Montessori: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardige wijze van omgang, gelden voor alle mensen, organen en geledingen in de school.

Meer informatie: jordanmlu.nl.

De Raad van Toezicht

 

Het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht heeft een uit vier leden bestaande Raad van Toezicht (RvT) en een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). RvT en CvB hebben verantwoordelijkheden en taken verdeeld volgens de in de sector geldende maatstaven en conform de principes van moderne governance. Dat betekent uitgaan van gezamenlijke waarden, werken aan dezelfde doelen en op een directe manier met elkaar omgaan. Maar ook: erkenning van een eigen verantwoordelijkheid en taak, vervuld in een kritische wederkerigheid.

De RvT heeft zijn opvattingen op governance uiteengezet in een ‘visiedocument intern toezicht’. Centraal daarin staan een actief, betrokken, herkenbaar en toegankelijk toezicht. Dat voert de RvT uit in een sterk teamverband, waarin de leden een eigen portefeuille hebben met bijbehorende commissies, maar collectief verantwoordelijk zijn voor de toezicht-, klankbord- en werkgevertaak.

Het basisprofiel van leden van de RvT

 

Leden van de RvT van het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht hebben aantoonbaar:

  1. strategisch en bestuurlijk inzicht, bij voorkeur met ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht in de semi-publieke sector;
  2. inzicht in maatschappelijke processen en ontwikkelingen, gekoppeld aan een brede maatschappelijke betrokkenheid en een relevant bestuurlijk netwerk;
  3. kennis van en affiniteit met het (voortgezet) onderwijs, in het bijzonder het montessorionderwijs.

 

De RvT vindt het verder belangrijk dat zijn leden:

  1. over goede contactuele vaardigheden beschikken;
  2. in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming en tot zelfreflectie;
  3. uitgesproken teamspelers zijn met een sterke rolbewustheid;
  4. de in de onderwijssector dominante governancewaarden onderschrijven.

 

Tenslotte streeft de RvT in de selectie van leden diversiteit naar sexe, leeftijd, maatschappelijke achtergrond en opleiding na.

De RvT vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. Daarnaast zijn er ieder jaar enkele bijzondere bijeenkomsten en vergaderingen. Er is een honoreringsregeling voor de leden van de RvT.

De vacature

 

De RvT zoekt door het aflopen van de zittingstermijn van een van zijn leden per 1 december een nieuw lid.

Wij zoeken een nieuw lid met dit profiel:

  1. kennis van en ervaring met financieel-economische aspecten, bij voorkeur ook op onderwijsterrein;
  2. inbedding in de regionale/lokale samenleving;
  3. kennis van en ervaring met vastgoed in brede zin, bij voorkeur ook op onderwijsterrein.

 

De procedure

 

Vindt u dit een interessante vacature en wilt u een bijdrage leveren aan een moderne vorm van intern toezicht in het onderwijs? Stuurt u dan uw CV en uw motiveringsbrief aan de voorzitter van de RvT, Erica Aalsma (erica.aalsma@deleermeesters.nl), ter attentie van de ambtelijk ondersteuner van de RvT, Brigitte van Marwijk (bvanmarwijk@jordanmlu.nl). Graag vóór 26 oktober 2018.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT.

De selectiegesprekken vinden begin november 2018 plaats. De selectiecommissie bestaat uit de leden van de RvT en de voorzitter van het College van Bestuur.