single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Onderwijs

Wat zijn de dingen die het Jordanonderwijs speciaal maken?

Montessoriwaarden

Het Jordan leidt op voor een havo- of vwo-diploma. Maar we willen meer dan alleen maar goed vakonderwijs bieden. Als montessorischool willen we ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid. Wat merk je daarvan in de tweede klas?

Zelfstandigheid

Op het jordan krijgen leerlingen relatief veel verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kun je zelf bepalen welk werk je wanneer doet of wanneer je de proef maakt. Natuurlijk gooien we leerlingen niet in het diepe, ook niet in de tweede klas.  Docenten en mentoren helpen je stap voor stap zelfstandig te worden. Dat werkt. Uit onderzoek blijkt dat Jordanleerlingen in vervolgstudies minder dan gemiddeld uitvallen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Jordan brengt leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij. Elk jaar doe je iets om een ander te helpen. In het tweede jaar loop je tijdens de projectweek een weekje mee met een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een bejaardenhuis, een buitenschoolse opvang of een dierenasiel. Zo bouw je een heel montessoridossier op.

Creativiteit

Creativiteit is belangrijk op het Jordan. Dat zie je niet alleen bij vakken als muziek en beeldende vormgeving, maar ook bij leervakken. Onderwijs is meer dan met je hoofd in de boeken zitten. Je moet ook voelen en doen. Daarom sluiten we het schooljaar af met een kampweek, waarin je andere dingen doet dan normaal op school.

Gelijkwaardigheid

Op het Jordan gaan we op een prettige manier met elkaar om. Docenten stellen zich niet autoritair op. Leerlingen wordt van meet af aan geleerd om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen hoort erbij. Niemand wordt buitengesloten. Dat is een groot verschil met andere scholen.

Vakken

In de tweede heb je twee nieuwe vakken, namelijk: Duits (du) en nask (natuur- & scheikunde). Voor de rest heb je dezelfde vakken als in het eerste jaar, namelijk: Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fr), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), biologie (bi), muziek (mu), beeldende vormgeving (bv) en  lichamelijke opvoeding (lo). Niet elk vak heeft evenveel lesuren. Enkele vakken (bijvoorbeeld, ne en lo) heb je twee keer per week. Andere vakken (zoals gs, ak, bi en mu) heb je vaak maar een keer per week. En het aantal lessen dat je voor een vak hebt, kan ook nog eens per pensum wisselen. Zo heb je niet elk pensum biologie. Naast deze twaalf vakken is er wekelijks ook een studieles. Lees meer over het aantal lessen per vak in het schoolboekje/dag- & jaarindeling.

Onderzoeksvaardigheden

Speciaal voor de v-topklassen is het vak onderzoeksvaardigheden (ov). Dat vak heb je elke week twee aaneengesloten uren. Per pensum doe je een project waaraan twee vakken samenwerken:

  • in pensum 1 zijn dat Frans en beeldende vormgeving
  • in pensum 2 Duits en lichamelijke opvoeding
  • in pensum 3 wiskunde en natuurkunde
  • in pensum 4 Nederlands en geschiedenis

Tijdens elk van die projecten staat een andere onderzoeksvaardigheid centraal, namelijk: vragen formuleren, plannen, gegevens ordenen en presenteren.

Onderzoeksvaardigheden is een extra vak (vergeleken met de 2hv-klassen), maar je hebt niet meer lesuren. De twee lesuren die je in pensum 1 besteedt aan het project van Frans en beeldende vormgeving, betekenen dat je dat pensum voor elk vak een lesuur minder hebt. Aan het eind van het jaar moet echter wel dezelfde hoeveelheid lesstof zijn gedaan als in de 2hv-klassen. Met andere woorden: in de v-klas moet je harder werken.

Lesvormen

Een Jordanlesdag ziet er vaak afwisselend uit. In een deel van de lessen wordt klassikaal gewerkt. Bij Engels en Frans bijvoorbeeld wordt veel lesstof klassikaal uitgelegd. In andere lessen (bij wiskunde bijvoorbeeld) kun je weer zelfstandig werken. Dat heet in Jordantaal een ‘vrijwerkles’. In zo’n vrijwerkles werkt iedereen voor zich. Als je vragen hebt, kun je die aan de docent stellen. Tot slot zijn er ook nog lessen waarin je samenwerkt (bijvoorbeeld voor een project of een presentatie, een discussie of een debat). Vrijwerken is belangrijk op het Jordan, maar samenwerken ook. Al met al biedt elke schooldag de nodige variatie.

Pluskeuzes

Voor leerlingen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, zijn er pluskeuzes. Zo’n pluskeuze bestaat uit leuke, interessante leerstof, die geen deel uitmaakt van de gewone lessen. Een pluskeuze doe je één keer per week tijdens het derde lesuur. Het aanbod van pluskeuzes wisselt steeds. Doe je een pluskeuze, dan mis je een periode lang een gewone keuze. Pluskeuzes zijn daarom niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met de gewone stof.

Digitaal onderwijs & byod

Op het Jordan nemen leerlingen zelf een laptop mee. Dat vergroot de mogelijkheden voor digitaal onderwijs.

Digitaal onderwijs

Op het Jordan leer je niet alleen uit boeken. We werken ook veel met digitale middelen. Zo heeft elk lokaal een digibord. Digitaal onderwijs maakt meer variatie in de lessen mogelijk. Bovendien kunnen leerlingen zo nodig maatwerk krijgen. Wie bijvoorbeeld moeite heeft met werkwoordspelling, kan dat op de computer gericht oefenen. Digitaal onderwijs is mogelijk omdat Jordanleerlingen een eigen laptop meenemen naar school. Dat heet byod (bring your own device).

Bring your own device

Het Jordan beschikt wel over laptops, maar niet genoeg voor elke leerling. Daarom hebben we byod: bring your own device. Leerlingen nemen zelf een (lichte) laptop mee. Zo is een computerles altijd mogelijk. Wil je weten welk soort laptop het Jordan adviseert? Meer informatie over byod vind je hier. Wil je weten wat de regels voor byod zijn lees dat het byod protocol (zie tab ‘relevante downloads’ onderaan deze jaarlaag).

Goedkope software

Leerlingen kunnen gratis gebruik maken van Microsoft office 365. Je kunt die software kosteloos downloaden via SLIM. SLIM is een organisatie die het onderwijs tegen lage kosten aan software helpt. Via SLIM kun je ook goedkoop aan andere software komen, zoals een virusscanner. Ga naar Slim.nl.

Montessoridossier

Jordanleerlingen doen elk jaar dingen om zich maatschappelijk nuttig te maken. In de tweede lopen leerlingen tijdens de projectweek een weekje mee bij een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of een bejaardenhuis. In de derde doe je ook maatschappelijk nuttig werk, binnen of buiten school. Zo doe je elk jaar iets goeds voor de samenleving. Al die activiteiten komen in je montessoridossier te staan. Bij je Jordandiploma krijg je straks ook een montessoricertificaat. Op dat certificaat staat wat je allemaal voor je montessoridossier hebt gedaan.