HomeJaarlagen4 vwoNieuwe vakken
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Nieuwe vakken

In de vierde krijg je te maken met nieuwe vakken (die vaak zo’n lange naam hebben dat ze afgekort moeten worden). Het gaat om: maatschappijleer, CKV, AEL, BE en NLT. Daarnaast wordt wiskunde gesplitst in wiskunde A, B, C of D.  Wat kun je verwachten bij die vakken?

Maatschappijleer

Maatschappijleer is een verplicht vak voor alle 4v-leerlingen. Het gaat over hoe de maatschappij in elkaar zit. Je leert bijvoorbeeld meer over de Nederlandse rechtsstaat (wat voor rechten en plichten hebben burgers?) en democratie (hoe werkt de politieke besluitvorming?).

CKV

CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is ook een vak dat alle 4vwo’ers hebben. Bij CKV gaat het erom onder woorden te brengen wat je vindt van kunst (concert, museum, film, theater, dans). CKV wordt in de vijfde afgesloten met een kunstdossier.

AEL

AEL is weer zo’n vak dat alle leerlingen in de vierde hebben. In de projectweek ga je stage  lopen in een bedrijf of instelling. Zo kun je ruiken aan het beroepsleven en beter bedenken wat voor soort beroep en opleiding het best bij jou past. De AEL-lessen bereiden je eerst voor op de stage. Daarnaast leer je in de AEL-lessen wat jouw kerncapaciteiten zijn.

NLT

NLT (Natuur, Leven en Technologie) is een keuzevak in het NT- of NG-profiel. Dit vak combineert natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. In verschillende modules pas je nieuwe wetenschappelijk inzichten toe.

BE

Bedrijfseconomie (BE) is een profielkeuzevak in het EM-profiel. BE lijkt op economie, maar is toch een ander vak. BE richt zich op bedrijfseconomie, terwijl economie  –de naam zegt het al- naar de hele economie kijkt. Bij BE leer je bijvoorbeeld hoe je een begroting moet lezen of hoe je een kostprijs berekent.

Wiskunde A

Bij een CM-, een EM- of een NG-profiel kun je wiskunde A kiezen. Wiskunde A  richt zich op algebra, statistiek en kansberekening. Met deze wiskunde ben je goed voorbereid voor veel vervolgstudies.

Wiskunde B

Bij een NT-profiel krijg je wiskunde B. Deze wiskunde bereidt je voor op die vervolgopleidingen die de hoogste eisen stellen aan het wiskundig niveau. Je kunt wiskunde B ook kiezen bij een NG- of EM-profiel. Wiskunde B is een stuk abstracter dan wiskunde A. Het gaat meer om analyseren, redeneren en bewijzen.

Wiskunde C

Heb je een CM-profiel, dan kun in plaats van wiskunde A ook wiskunde C doen. Wiskunde C geeft een algemene wiskundige basis. Zo leer je meer over statistiek. Wiskunde C bereidt niet specifiek voor op bepaalde vervolgstudies.

Wiskunde D

Vwo-leerlingen met wiskunde B kunnen daarnaast ook wiskunde D kiezen. Wiskunde D is een uitbreiding van wiskunde B, maar niet precies hetzelfde. Zo biedt wiskunde D meer kansberekening en statistiek en ook meer wiskundige puzzels