HomeNieuwscoronabeleid Q&A
single.php
template-parts/single-content.php

coronabeleid Q&A

Corona-overleg Schoolleiding, leerlingen (SOS) en ouders (OV)

In deze Corona-tijd is het nog belangrijker dan ooit om contact met elkaar te onderhouden. Er zijn zoveel meningen, waarheden en minstens evenveel emoties rondom het te voeren beleid. De grote uitdaging is: hoe gaan we hier sámen mee om? Kennis van en begrip voor elkaars standpunten blijft de sleutel. Om die reden hebben we besloten om voorlopig wekelijks een kort Corona-overleg te voeren.

 Corona-overleg 1: (12 oktober)

  1. Waarom worden er eigenlijk geen namen gegeven worden van degenen die positief getest zijn?

SL: we hebben te maken met de privacy-wetgeving (AVG). Schriftelijk mogen wij geen namen communiceren. Mondeling wel. Dus na elke melding gaan wij zo snel mogelijk de betreffende klas in om het te melden. Maar als wij de melding pas na schooltijd ontvangen, kunnen wij de naam pas de volgende dag noemen. In verband met grote drukte bij de GGD belt onze zorgcoördinator Benno momenteel zelf alle leerlingen en collega’s na die in contact zijn geweest met iemand met een positieve Corona-uitslag.

Kinderen in de klas worden dus wel geïnformeerd. Blijf als ouders dus ook actief in contact met je kind en denk mee over risico-beperking.

  1. Kan het zoom-aanbod uitgebreid worden voor degenen die in quarantaine zitten?. Ik kan nu soms maar 1 of 2 lessen per dag volgen?

SL: Als er een besmetting in een klas is hebben we steeds keuze uit 2 opties:

  1. de klas heeft les op school en de leerlingen die thuis zijn kunnen meekijken via zoom.
  2. er is een zoomles en een klein aantal leerlingen volgt deze op school.

Afhankelijk van de situatie kiezen we voor optie a of b.  Als je thuiszit zou je een leerling uit je klas kunnen vragen om er mee voor te zorgen dat de zoomles wordt gestart. Het is natuurlijk een kleine moeite om de docent een seintje te geven; een soort buddy-systeem dus.

  1. Wat zijn de feiten? Krijgen we veel opmerkingen over het Corona-beleid?

SL: Ouders vinden goed hun weg naar de coördinatoren en de schoolleiding. Dagelijks ontvangen we opmerkingen en verbeter-suggesties, waarvan velen helaas niet uitvoerbaar zijn. O.a. door het huidige ventilatiesysteem, de breedte van de gang etc. Allen worden serieus in overweging genomen en besproken in de schoolleiding. Ook onder docenten zijn er onzekerheden, zij kloppen regelmatig bij Ingrid aan. Het SOS wordt vooral in de wandelgangen overstelpt met tips en opmerkingen. In de officiële sos-mailbox komt er weinig binnen!

  1. Waarom sluiten we geen klassen of jaarlagen?

SL: de GGD heeft ons uitdrukkelijk gevraagd om dat niet te doen, omdat ze vreest dat dat voor velen zal voelen als een extra lange herfstvakantie met alle besmettings-risico’s van dien.

  1. Als je vragen of suggesties hebt, waar kun je die inbrengen?

SL: Leerlingen via SOS, ouders via de coördinatoren (zie Jordan Weekly) of anders de oudervereniging, docenten via de teamleiders.

  1. Er zijn nu ook weer meldingen in de bovenbouw; hoe voel je je nu?

SL: We hebben de handen er nu vol mee. In vergelijking met andere scholen doen we het nog niet eens zo slecht, maar het blijft spannend nu er weer nieuwe meldingen bijkomen.

Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor de feestelijkheden van de scholieren in het weekend. En hoewel we op school natuurlijk ook vrij dichtbij elkaar komen (vaak met mondkapje), is dat echt wel anders dan het gedrag dat leerlingen op een feestje laten zien. Dus laten we met z’n allen verstandig blijven; ook ouders en leerlingen.

  1. Wat hoop je dat er uit de persconferentie van dinsdag komt?

SL: Ondersteuning met betrekking tot het mondkapjes-beleid.

  1. Als de regering een nieuwe lockdown wil; zijn wij er dan klaar voor om weer helemaal digitaal te gaan?

SL: Dat gaat de regering niet zeggen; het onderwijs wordt de laatste keren sowieso nauwelijks genoemd. En bij een lockdown zal het onderwijs vast doorgaan. Sommige medewerkers voelen zich onvoldoende veilig op school. Best logisch vanwege de toename van het aantal besmettingen. Laten we goed voor elkaar zorgen.  We zullen er alles aan de doen om de focus te houden op: school open en kwaliteit van onderwijs! De huidige situatie hebben we met z’n alle te verduren..

Corona-vraag-en-antwoord met het SOS (geplaatst op 6 oktober 2020)

Ook op het Jordan maakt corona de gemoederen los. Regelmatig heeft Ingrid, de rector, overleg met het SOS, onze leerlingenraad. Wegens corona is afgesproken om wekelijks te overleggen en ook de oudervereniging daarvoor uit te nodigen. Hoe gaat dat dan zo’n corona-overleg tussen SOS en rector? Onderstaand een verslag.

SOS: Hoe zit het nu precies met de tenten die zijn geplaatst?

Ingrid: Tijdens de grote pauze vragen we leerlingen naar buiten te gaan, omdat 900 mensen op een kleine ruimte  te gevaarlijk is (en medewerkers naar de personeelskamer moeten kunnen). We hebben een opdracht uitstaan voor een vaste overkapping van binnentuin en een stuk van de voortuin. Maar bedrijven hebben het druk, dus het zou in het ergste geval tot januari of februari kunnen duren voor die overkapping er is. Om die tijd te overbruggen zijn tijdelijk tenten geplaatst, zodat leerlingen in de pauze tegen miezer worden beschermd. Als het hard regent, hoeven ze sowieso niet naar buiten.

SOS: Is het mogelijk om meer tenten te plaatsen, want leerlingen geven aan dat er weinig ruimte zou zijn?

Ingrid: Jammer dat de leerlingen dat zo ervaren. In mijn beleving zijn de tenten op dit moment nog lang niet vol. Mocht dat wel zo zijn, dan kunnen we natuurlijk kijken of er nog een tent bij kan. Wat wel zo is: buiten hoeven de leerlingen zich niet aan de anderhalvemeterregel te houden. Binnen zou dat wel moeten en daar hebben we simpelweg de ruimte niet voor.

SOS: Eindexamenleerlingen zijn bezorgd dat de coronabesmettingen tot een nieuwe lockdown leiden.

Ingrid: Dat is ook mijn grootste zorg. We nemen al alle mogelijke maatregelen. Uiteindelijk gaat het hier om gedrag. De maatregelen zijn belangrijk, maar ze moeten wel nageleefd worden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt? Want alleen zo houden we corona onder controle.

SOS: Zou het schelen om leerlingen uit een klas met een coronabesmetting te vragen om twee weken lang een mondkapje te dragen tijdens de les?

Ingrid: We dragen sinds maandag 5 oktober allemaal een mondkapje buiten de les. Ik heb nog niet onderzocht of we ze ook in de les kunnen voorschrijven. Misschien zou je in zo’n geval wel samen  kunnen afspreken om een mondkapje in de les te dragen. Je kunt leerlingen, ook leerlingen uit een klas met een besmetting, niet naar huis sturen, want leerlingen hebben recht op onderwijs.

SOS: Momenteel zijn er buiten weinig zitplekken. Valt daar iets aan te doen?

Ingrid: We hebben deze zomer al nieuw zitmeubilair laten plaatsen. Meer kan nu even niet.

SOS: Sommigen schrikken van de nieuwflitsen over coronabesmettingen. Zijn die nodig?

Ingrid: Volgens het GGD-protocol moet de school ouders en leerlingen zo snel mogelijk informeren als er een besmetting is. Daar moeten we ons natuurlijk aan houden.

SOS: De talenreizen en wellicht ook de kampen gaan niet door. Komt er iets anders voor in de plaats?

Ingrid: Dat is wel de bedoeling. De schoolleiding is druk bezig om een coronaproof alternatief te bedenken.  Zodra er meer bekend is, laten we dat weten. Leerlingen worden uitgenodigd om mee te denken.