HomeNieuwsGezocht ouders voor de Medezeggenschapsraad
single.php
template-parts/single-content.php

Gezocht ouders voor de Medezeggenschapsraad

Vanaf schooljaar 2018/2019 is er een vacature voor een Medezeggenschapsraad (MR) lid namens de ouders. Dit is dus het moment waarop iedere ouder die daar belangstelling voor heeft zich kandidaat kan stellen voor een plaats in de MR. Wil je de school leren kennen vanuit een andere kant en ben je bereid een aantal avonden in te zetten, dan is er nu een uitdagende functie als MR lid vacant.

De MR bestaat uit 4 docenten, 2 OOP-ers (OnderwijsOndersteunendPersoneel),  3 leerlingen en 3 ouders. De MR vergadert circa 6 keer per jaar, van 18.00 tot 21.00 uur, waarbij de schoolleiding ook altijd een deel van de vergadering aanwezig is. Ook is er twee keer per jaar een overleg met de Raad van Toezicht om de ontwikkelingen in de school te bespreken.

De MR zittingstermijn is twee jaar en daarna kun je je herkiesbaar stellen.

Als MR lid ben je tevens lid van de oudervereniging (OV). De OV vergadert ’s avonds ca. 8 keer per jaar. Deze vergaderingen kun je, eventueel roulerend met je twee collega ouder MR leden, bijwonen.

Belangstellenden kunnen zich opgeven tot 15 juni via e mail: ov@jordanmlu.nl. Graag bij de aanmelding je naam en telefoonnummer en e-mailadres waarop je bereikbaar bent vermelden en wat je motivatie is.

Met de belangstellenden zal een gesprek plaatsvinden met 2 leden van de oudervereniging/MR.

Wil je voordat je je opgeeft meer weten? Dan kun je mailen met Fleur Engberink: fleur.engberink@casema.nl

Je wordt binnen 2 weken gebeld of je krijgt een e-mail als het niet lukt elkaar telefonisch te spreken.

Met vriendelijke groeten,

Oudervereniging Jordan MLU