page.php
template-parts/page-content.php

Werken bij

Het Jordan wil niet alleen een prettige school voor leerlingen zijn, maar ook een prettige werkgever. Het een kan natuurlijk niet zonder het ander. Voor echt goed onderwijs heb je echt goede mensen nodig. Het Jordan biedt werknemers: goede begeleiding, goede mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en bovenal een goede sfeer. Lees in de nieuwsrubriek ‘in het zonnetje‘ hoe Jordandocenten het Jordan ervaren.

Hieronder vind je de vacatures die het Jordan op dit moment open heeft staan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de rector Ingrid van der Neut.

 

Vacature docent drama (0,5 fte) 

Omschrijving

Per 1 augustus 2021 zal het schoolvak drama ingevoerd worden op het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht. Het gaat om 1 lesuur per klas per week gedurende drie perioden in het eerste en tweede leerjaar (10-11 klassen). Daarnaast wil de school een jaarlijkse schoolbrede en interdisciplinaire theaterproductie gaan opzetten. De docent drama werkt hiervoor samen met het themateam drama, bestaande uit docenten uit de secties muziek en beeldende vorming en ander onderwijzend en onderwijs-ondersteunend personeel dat een bijdrage levert aan de productie.

Eisen

We zoeken een nieuwe collega die het vak drama wil gaan opzetten en de creativiteit van de leerlingen tot bloei wil helpen brengen. Onze nieuwe collega:

  • is bevoegd docent drama met breed repertoire
  • heeft ervaring in voortgezet onderwijs
  • kan goed samenwerken om creatieve projecten en de theaterproductie tot stand te brengen
  • is een docent op ooghoogte die leerlingen ziet
  • neemt kennis van en onderschrijft het “visiestuk drama”, geschreven door het themateam bij start van de invoering
  • in vaardig in het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor jaar 1 en 2
  • wil zich inzetten om “Hart” en “Handen” op school te versterken
  • is bereid samen te werken met onderbouwmentoren in de begeleiding van de groepsdynamiek
  • is initiatiefrijk, energiek, en heeft enthousiasme voor nieuwe projecten

Over de school

Het Jordan Montessori Lyceum Utrecht is een school voor voortgezet montessorionderwijs voor havo, vwo en vwo-top. De drie brede doelen van voortgezet montessorionderwijs zijn zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Jordan geeft zowel muziek als BV tot en met eindexamenniveau, heeft een onder- en bovenbouwkoor en organiseert meerdere projecten, excursies en kampen die “hart” en “handen” versterken. Met het invoeren van drama als schoolvak wil de school haar leerlingen nog meer kansen bieden om hun creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Behalve de lessen voor de eerste en tweede klassen wil de school alle leerlingen jaarlijks de gelegenheid geven om mee te werken aan een theaterproductie, zowel op het podium als achter de schermen. Deze productie komt tot stand door de inspanningen van leerlingen onder begeleiding van medewerkers in het themateam drama. Vanzelfsprekend zal de docent drama de regie op zich nemen, en meer taken in overleg en afhankelijk van expertise. In 2018 is de aula voorzien van een nieuwe licht- en geluidinstallatie. We zoeken nu onze nieuwe collega die het vak gaat ontwikkelen en een verdere impuls geeft aan de podiumkunsten van onze leerlingen.

Mocht je willen reageren: graag een mail naar: info@jordanmlu.nl.
Een gesprek met leerlingen is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

 

Surveillanten gezocht

Wij zijn op zoek naar studenten of volwassenen die tijd over hebben om te surveilleren bij tentamens in onze schoolexamenweken en het centraal examen of bij onze peilproeven voor de bovenbouw op de dinsdagmiddag.

Als surveillant ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van de toetsen. Je werkt  hierbij volgens ons toetsen- en examenprotocol onder leiding van Jordanmedewerkers. Naast het uitdelen en innemen van toetsen zijn er taken in deze functie zoals het controleren van woordenboeken en het toezicht houden tijdens de toets, gericht op het voorkomen en tegengaan van spieken en onrust.

Salaris: € 15 per uur.

Geïnteresseerden kunnen zich digitaal aanmelden via finadmin@jordanmlu.nl onder vermelding van ‘vacature surveillant’ in de onderwerpregel.