page.php
template-parts/page-content.php

Werken bij

Het Jordan wil niet alleen een prettige school voor leerlingen zijn, maar ook een prettige werkgever. Het een kan natuurlijk niet zonder het ander. Voor echt goed onderwijs heb je echt goede mensen nodig. Het Jordan biedt werknemers: goede begeleiding, goede mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en bovenal een goede sfeer. Lees in de nieuwsrubriek ‘in het zonnetje‘ hoe Jordandocenten het Jordan ervaren.

Hieronder vind je welke vacatures het Jordan op dit moment heeft. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de rector Ingrid van der Neut.

 

Docent wiskunde eerste graad

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij een enthousiaste docent wiskunde eerste graad, die les gaat geven in onze havo/vwo onder- en/of bovenbouw.
Het gaat het gaat om een betrekking van ongeveer 0,5 fte met uitzicht op een vaste aanstelling.

Graag uw sollicitatie mailen naar: info@jordanmlu.nl. De gesprekken vinden plaats op donderdag 12 juli.

 

Zorg-/personeelsfunctionaris

Met ingang van 1 september 2018 zoeken wij een zorgfunctionaris die de personeelszorg en het zorgcoördinaat combineert (0,8 fte).

Je bent als personeelsfunctionaris verantwoordelijk voor het welbevinden van onze 100 medewerkers. In nauwe samenwerking met directie en teamleiders houd je je bezig met personeelszorg in de brede zin: de persoonlijke begeleiding op het gebied van ontwikkeling, opleiding en CAO-verwante zaken.

Als zorgcoördinator verzorg je – onder verantwoordelijkheid van de directie – alle aspecten van Passend Onderwijs voor de leerlingen van onze school en stuur je de vier zorgconsulenten aan.

We zijn op zoek naar een HBO-opgeleide medewerker met: een flexibele geest; kennis en ervaring op het gebied van HR, arbeidsrecht, arbeidsregelingen, procedures; uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (in staat om zelfstandig beleidsnotities op te stellen); goede samenwerker; proactief, empathisch, werkend vanuit de montessoriwaarden, waaronder ‘gelijkwaardigheid’ in de omgang met leerlingen, ouders en medewerkers.

De functie wordt beloond in schaal 10 OOP/directieschalen VO (max. 3978 euro).

Graag uw sollicitatie voor maandag 18 juni mailen naar: info@jordanmlu.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden rond 25 juni.