page.php
template-parts/page-content.php

Werken bij

Het Jordan wil niet alleen een prettige school voor leerlingen zijn, maar ook een prettige werkgever. Het een kan natuurlijk niet zonder het ander. Voor echt goed onderwijs heb je echt goede mensen nodig. Het Jordan biedt werknemers: goede begeleiding, goede mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en bovenal een goede sfeer. Lees in de nieuwsrubriek ‘in het zonnetje‘ hoe Jordandocenten het Jordan ervaren.

Hieronder vind je welke vacatures het Jordan op dit moment heeft. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de rector Ingrid van der Neut.

Docent wiskunde 1e/2e graad

Voor een periode van een jaar zoeken wij een enthousiaste docent wiskunde 1e/2e graad die les gaat geven in onze onder- en/of bovenbouw. De betrekking omvat 0,5 fte.
Sollicitaties graag mailen voor maandag 3 juni. Gesprekken vinden plaats op woensdag 19 juni.

 

Medewerker mediatheek

In onze mediatheek hebben we per 1 augustus 2019 een vacature voor een ‘medewerker mediatheek’ met een functieomvang van 0,5 fte en een waardering in schaal 5. We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die zijn/haar werktijden binnen de openingstijden van de mediatheek evenwichtig kan spreiden over drie dagen, waarvan in ieder geval de vrijdag.  Je kunt tot en met donderdag 20 juni solliciteren via MEESTERBAAN, de vacaturebank voor het onderwijs (https://www.meesterbaan.nl).

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 27 juni tussen 12.00 en 16.00 uur.

Werkzaamheden:

 • in onze mediatheek zijn tijdens lesuren zo’n 20 leerlingen zelfstandig aan het werk. Door toezicht te houden draag jij zorg voor rust en orde. Daarnaast biedt je leerlingen ondersteuning bij het zoeken naar geschikte materialen en eenvoudige computerproblemen;
 • onze collectie sluit zo goed mogelijk aan bij de leerbehoeften en interesses van onze leerlingen. Jij helpt bij het up to date houden en aanvullen hiervan. Daar horen ook administratieve werkzaamheden bij, zoals het bijhouden van ons bestel- en uitleensysteem.

Profiel:

 • enthousiast van boeken en dit kunnen vertalen naar leerlingen;
 • bij voorkeur bekend met Aura;
 • affiniteit met Publisher is een pre;;
 • snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden;
 • geduld hebben met leerlingen maar ook streng kunnen zijn als het nodig is;
 • goed kunnen samenwerken, maar ook zelfstandig en ondernemend zijn.

 

Conciërge

In ons conciërgeteam hebben we per 1 augustus 2019 een vacature met een functieomvang van 0,8 fte en een waardering in schaal 5. We zijn op zoek naar een conciërge die goed kan omgaan met leerlingen en handig is met computers (zowel hardware als software). Je kunt tot en met vrijdag 21 juni solliciteren via MEESTERBAAN, de vacaturebank voor het onderwijs (https://www.meesterbaan.nl).

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 28 juni tussen 9.00 en 13.00 uur.

Werkzaamheden:

 • Algemene conciërgetaken. Ons conciërgeteam verricht in onderlinge samenwerking de volgende taken:
  • zorgdragen voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw en toezicht houden op de beveiliging binnen en buiten;
  • verrichten van ondersteunende facilitaire werkzaamheden (bijvoorbeeld op het gebied van repro- en kantine); verrichten van eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden; het onderzoeken van gebreken en storingen en zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen van derden;
  • optreden bij conflicterend gedrag van leerlingen;
  • verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV.
 • Absentiebewaking. Dat wil zeggen de absenties die zijn vastgelegd in Magister door docenten actief controleren; de betreffende leerlingen aanspreken en indien nodig ook hun ouders en in het uiterste geval leerplicht inschakelen; passende maatregelen treffen voor deze leerlingen en zorgen dat de maatregelen worden uitgevoerd. Dit in samenwerking met een van de andere conciërges, mentoren, jaarlaagcoördinatoren en de zorgcoördinator.
 • ICT-ondersteuning. Alle conciërges verlenen hand- en spandiensten aan de systeem-/netwerkbeheerders, die zorgen voor het beheren, operationeel houden en ontwikkelen van het netwerksysteem, de hardware en de daarop draaiende applicaties, alsmede de gebruikersondersteuning. Bij de huidige samenstelling van het conciërgeteam zoeken we iemand met wat extra deskundigheid en/of ervaring op dit gebied.

Profiel:

 • kan werken vanuit de kernwaarden van het Jordan: gelijkwaardigheid, zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en creativiteit;
 • is gericht op samenwerking zowel met de directe collega’s als met de overige collega’s en kan adequaat feedback aan hen geven;
 • is sociaal vaardig en kan zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken;
 • is in staat om gebruikersvragen te vertalen naar praktische en klantgerichte oplossingen;
 • Is flexibel, heeft een proactieve werkhouding en werkt nauwkeurig;
 • Is in staat zijn/haar werk efficiënt te plannen en te organiseren.