HomeOver het JordanWerken bijVacature rector-bestuurder
page.php
template-parts/page-content.php

Vacature rector-bestuurder

Wij zoeken in opdracht van de raad van toezicht van het Jordan Montessori Lyceum Utrecht (Jordan MLU) een verbindende Rector-Bestuurder, die ‘ons leert het zelf te doen’.

 

Het Jordan MLU is een sterke school die goed toekomstgericht voorgezet onderwijs biedt, gestoeld op een krachtige montessorivisie, onder het motto ‘leer mij het zelf te doen’. Dit weerspiegelt zich in de vier kernwaarden van het Jordan:

  • zelfstandigheid
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • creativiteit
  • gelijkwaardige wijze in omgang.

 

De nieuwe rector-bestuurder volgt het huidige twee hoofdige college van bestuur op. Het lid en de voorzitter van het huidige college van bestuur verlaten de school per 1 april respectievelijk 1 mei vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De school is dankbaar voor wat zij hebben neergezet in de afgelopen jaren.

 

U kunt reageren tot en met 10 januari 2021 door o.v.v. rector-bestuurder uw motivatie en actueel C.V. te mailen naar info@bureaudebedoeling.nl.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbin Haaijer (06-50682905) of mailen naar Robbin@bureaudebedoeling.nl

 

Gesprekken vinden plaats in de periode van 11 januari tot en met 29 januari 2021.

Naast gesprekken met de benoemingsadviescommissie zullen een gesprek met de leerlingencommissie en een referentencheck onderdeel zijn van de procedure.

Situatieschets en profiel rector-bestuurder Jordan

R18-069-Schoolplan-2019-2023