Home
single.php
template-parts/single-content.php

Introductie

Het schoolboekje wordt ieder schooljaar herzien. Het geeft onder andere een overzicht van onze onderwijsdoelen, de schoolresultaten, de leerlingbegeleiding en het absentiebeleid. Onder ‘jaarlagen’ worden elementen uit het schoolboekje specifiek per jaarlaag in meer detail omschreven.

 

Naast het schoolboekje hebben we ook een Schoolplan. Dit schoolplan beschrijft hoe het Jordan vorm gaat geven aan de ontwikkeling van zijn onderwijs in de komende jaren. Onze onderwijsvisie, de maatschappelijke context en de financiële beperkingen komen hier samen. De beleidsvoornemens zijn gericht op de opbouw van de school, de ontwikkeling van het onderwijsconcept en de inrichting van procedures [pdf Schoolplan 2019-2023].

Het schoolboekje is ook als pdf te downloaden klik op de volgende link: [Schoolboekje 20-21 – Jordan – Montessori Lyceum Utrecht]