Home
single.php
template-parts/single-content.php

Onderwijsdoelen

Het Jordan (voluit: het Jordan – Montessori Lyceum Utrecht) leidt leerlingen op voor een havo- of vwo-diploma. Maar we willen meer dan alleen maar goed vakonderwijs bieden. Als montessorischool willen we naast goed vakonderwijs ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid.

Zelfstandigheid

Doel van ons onderwijs is leerlingen zelfstandigheid bij te brengen, want alleen iemand die op eigen benen staat, kan zijn talenten ontplooien. Om dat te bereiken is het Jordanonderwijs zoveel mogelijk toegesneden op de interesses, de mogelijkheden en het werktempo van de individuele leerling. Leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld wanneer doe je welke proef), zodat ze kunnen leren van hun fouten. Natuurlijk gooien we leerlingen niet in het diepe. Docenten en mentoren helpen leerlingen stap voor stap zelfstandig te worden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij willen leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bijbrengen. Waarom? Omdat dat bijdraagt aan een veelzijdige ontwikkeling van leerlingen en aan een betere maatschappij. Elk jaar doen leerlingen een aantal uur maatschappelijk werk. Daarnaast behandelen we lesstof aan de hand van concrete maatschappelijke problemen. Bovendien leren we leerlingen hoe ze kunnen samenwerken en hoe ze elkaar kunnen helpen.

Creativiteit

Om de talenten van leerlingen te ontwikkelen, stimuleert het Jordan creativiteit. Een leerling is meer dan hoofd alleen. Hart en handen moeten ook aan bod komen. Ons onderwijs wil bij alle vakken de verbeeldingskracht prikkelen, leerlingen mooie dingen laten scheppen en leren om out of the box te denken.

Gelijkwaardigheid

Als je oud-leerlingen vraagt wat hen het meest is bijgebleven van hun Jordantijd, noemen ze bijna zonder uitzondering de laagdrempelige, informele, maar respectvolle relatie tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen kunnen zich alleen ontplooien in een ontspannen en respectvol klimaat. Ze moeten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen. Dus behandelen medewerkers hen op basis van gelijkwaardigheid. Ook in de verhouding tussen leerlingen onderling voeren respect en tolerantie de boventoon.