periodeweek 4.5

periodeweek 4.5

SE 4

School examens 4

Jaarlaagteambijeenkomst 7

15.30-17.00 Jaarlaagteambijeenkomst 7

medezeggenschapsraad 6

18.00-21.00 medezeggenschapsraad 6

derde klassen excursie Frans: Lille

derde klassen excursie Frans: Lille

Contact

Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08,