HomeGroep 8Waarom het Jordan?
page.php
template-parts/page-content.php

Waarom het Jordan?

Onze Filosofie

Het Jordan is een leuke, kleine school (900 leerlingen) met een eigen aanpak. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goede schoolresultaten halen. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. En dat dan ook nog eens in een prettige sfeer. Op het Jordan gaat iedereen vriendelijk met elkaar om.

Het Jordan is een montessorischool. De school is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori (1870 – 1952). Klinkt goed, maar wat betekent dat nou concreet? Montessorionderwijs heeft drie doelen, namelijk: de zelfstandigheid, de creativiteit en de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen vergroten. Dat willen we volgens de Jordanfilosofie doen in een sfeer van gelijkwaardigheid.

Zelfstandigheid

Het Jordan wil leerlingen leren om op eigen benen te staan. Om leerlingen stap voor stap zelfstandigheid bij te brengen, krijgen leerlingen de ruimte om eigen keuzes te maken. Binnen de les is er veel ruimte voor zelfwerkzaamheid. Je kunt dus vaak zelf bepalen waar je op een bepaald moment aan werkt. Wat nou als je werk niet op tijd af is? Geen nood. Na elke periode is er een ‘inloopweek’. In die inloopweek kun je eventuele achterstand weer wegwerken. Geen achterstand? Dan kun je alvast vooruit werken (of andere leuke dingen doen).

Creativiteit

Jordanonderwijs wil de creativiteit stimuleren. In de praktijk doen we dat door werkvormen af te wisselen, leerlingen problemen op hun manier te laten oplossen en door leerlingen van elkaar te laten leren. Verder is er halverwege het schooljaar een projectweek, waarin eersteklassers, met hulp van buiten een musical instuderen en opvoeren. Het schooljaar sluit af met een kampweek, waar je ook weer andere dingen doet dan normaal op school.

Maatschappelijke betrokkenheid

Op het Jordan is respectvol omgaan met de omgeving en anderen heel belangrijk. Concreet betekent dit dat we leerlingen leren om samen te werken en elkaar te helpen. Daarnaast kent het Jordan allerlei maatschappelijke projecten. Tweedeklassers bijvoorbeeld werken in de projectweek een weekje als vrijwilliger bij een goed doel.

Gelijkwaardigheid

Op het Jordan gaan leerlingen en medewerkers vriendelijk en respectvol met elkaar om. Leerlingen worden niet buitengesloten –ook niet als ze anders willen zijn. En leerlingen hebben veel inspraak. De schoolleiding overlegt regelmatig met de leerlingenraad. Op het Jordan moeten alle leerlingen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen.

3 Jaar Brugklas: Havo/vwo & vwo-top

De onderbouw van het Jordan heeft twee soorten klassen: havo/vwo-klassen en v-topklassen. Waar je ook terecht komt, je kunt drie jaar in dezelfde klas blijven.

Havo/vwo-klassen

Anders dan bijna alle scholen heeft het Jordan een driejarige brugperiode. Leerlingen in de h/v-klas hebben drie jaar de tijd om te kiezen tussen havo of vwo. Op die manier kunnen leerlingen de beste keus maken. Dat betekent wel dat het Jordan de lat hoog legt in de onderbouw. De deur naar het vwo moet immers voor alle leerlingen open blijven staan. Voor een kleine groep leerlingen blijkt daarom het niveau in de tweede toch net iets te hoog. Die groep kan zo nodig al in de tweede voor de havostroom kiezen (zonder van klas te hoeven wisselen). Voor meer informatie zie jaarlaag 1 havo/vwo.

V-topklassen

Naast h/v-klassen heeft het Jordan ook v-topklassen. In deze klassen krijg je naast het gewone vwo-programma ook een extra vak: onderzoeksvaardigheden. Bij dit vak ov leer je onderzoeksvaardigheden in vakoverstijgende projecten (bijvoorbeeld een combinatie van Frans en geschiedenis over de Franse revolutie of een combinatie van wiskunde en aardrijkskunde over gps). Leerlingen werken in een groepje van drie een periode lang aan een project. In elk project staat een onderzoeksvaardigheid centraal (achtereenvolgens: vragen formuleren, plannen, ordenen presenteren).  Voor meer informatie zie jaarlaag 1 vwo-top. Vanwege onderzoeksvaardigheden hebben v-topleerlingen elke week twee uur lestijd minder voor de normale lesstof. leerlingen in de v-topklas moeten dus of sneller of harder werken dan leerlingen uit de h/v-klas. Ervaring leert dat de v-topklas behoorlijk pittig is, maar dat willen we ook: ook voor de slimste leerlingen moeten we uitdagend onderwijs bieden!.

Extra’s

Het Jordan wil leerlingen die ergens goed in zijn, helpen nog beter te worden. Juist omdat we persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk vinden, bieden we graag extra uitdaging.

In de onderbouw kun je pluskeuzes volgen zoals Robotica, science en schermen. En als je graag zingt, kun je je aansluiten bij het onderbouwkoor. Als je graag sport, kun je aan allerlei toernooien meedoen. In de bovenbouw zijn er extra uren Engels, Duits en Frans. De leerlingen die dat willen, kunnen een Cambridge, Goethe- of DELF-certificaat halen. Daarmee kun je in het buitenland studeren. Inhoudelijke extra uitdaging vind je bij JordanAlfa en JordanExact. Dat zijn een verdiepingsprogramma’s voor bovenbouwleerlingen die taal en cultuur (alfa) of  vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie (exact) leuk vinden.
Ben je meer van de kunst, dan is het goed om te weten dat er een speciale KunstKlas is, voor extra verdieping in de kunst.

Zelf doen

‘Help mij het zelf te doen’ is een belangrijk uitgangspunt van het Jordan. Je leert bij ons hoe je moet leren en hoe je het beste je huiswerk kunt plannen. Je wordt daarbij, zeker in de eerste jaren, heel goed begeleid door een persoonlijke mentor, met wie je iedere week een werkbespreking hebt. Deze mentor houdt goed in de gaten of je je aan je planning houdt, of je resultaten goed zijn en of jij je prettig voelt op onze school. Doordat je veel contact hebt met je mentor en je andere docenten, leer je hen al snel goed kennen, waardoor het makkelijker wordt om op hen af te stappen. Op die manier kunnen ze jou uitstekend begeleiden.

Nuttige informatie

Pensumboekje

Héééél belangrijk op het Jordan is het pensumboekje. In dat pensumboekje staat per vak wat je voor dat vak moet doen. Moet je bijvoorbeeld een boekverslag maken voor een bepaald vak, dan staat dat in het pensumboekje. Moet je een toets maken (die heten op het Jordan overigens proeven) dan staat dat in het pensumboekje. Is je docent tevreden over proef of boekverslag, dan tekent hij dat af in je pensumboekje. Op die manier heb je aan het eind van het schooljaar een pensumboekje vol aftekeningen. Het pensumboekje heet overigens pensumboekje, omdat een Jordanschooljaar is verdeeld in vier periodes, die pensum (meervoud: pensa) heten.

Verslag

Aan het eind van ieder pensum krijg je als leerling een verslag. Hierop staat of je voldoende taken af hebt en of je hebt meegedaan aan alle toetsen en opdrachten. Daarnaast zie je op dit verslag ook wat de kwaliteit van je werk is. Dat gebeurt met de letters G(oed), R(uim), V(oldoende), Z(wak) en O(nvoldoende). Bovendien schrijft je mentor ook altijd nog een verslag. Wat ging goed dit pensum en wat minder goed. De mentor kijkt ook naar hoe het verder met je gaat. Op het Jordan gaat het immers niet alleen maar om schoolresultaten.

Rooster

Per pensum krijg je een nieuw rooster met vier vaklessen per dag en daarnaast per dag (behalve op dinsdag) twee keuze-uren waarvan er een verplicht is. In de keuze-uren bepaal je zelf aan welk vak of bij welke docent je aan het werk gaat.

Inloopweek

Ieder pensum sluit af met een inloopweek. In deze week bespreken de docenten de vorderingen van alle leerlingen. Leerlingen kunnen tijdens deze week een eigen rooster samenstellen zodat ze eventuele achterstanden kunnen wegwerken en proeven kunnen doen. Als je al klaar bent met je werk, kun je deelnemen aan extra activiteiten of alvast verder werken aan de stof van het volgende pensum.

Digitaal onderwijs

Ons lesmateriaal bestaat gedeeltelijk uit boeken, maar er komen steeds meer digitale middelen bij. Het is dan ook de bedoeling dat je een eigen laptop hebt, die je mee naar school kunt nemen.

(Oud) leerlingen

Oud-Jordanleerlingen zeggen meestal twee dingen over hun schooltijd. In de eerste plaats dat het zo handig is dat ze op het Jordan hebben leren plannen. Nu ze studeren zien ze veel medestudenten die dat niet kunnen. Bovendien waarderen oud-leerlingen de manier van omgaan op het Jordan. Terugblikkend melden ze vaak dat de vriendelijke en respectvolle omgang op het Jordan toch echt bijzonder is.