HomeGroep 8Aanmeldingsinformatie
page.php
template-parts/page-content.php

Aanmeldingsinformatie

Hieronder volgt informatie over de gehanteerde procedure:

Op het Jordan Montessori Lyceum Utrecht is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloof, levensovertuiging, geaardheid, gender, talent etc. Leerlingen hoeven geen montessoriachtergrond te hebben voor het Jordan (het merendeel van onze leerlingen komt niet van een montessoribasisschool), maar voor een goede match moeten ze wel over voldoende motivatie en zelfstandigheid beschikken.
Het Jordan MLU (havo/vwo) is een echte regioschool: groep 8’ers uit Utrecht, Zeist, Driebergen, Bilthoven, De Bilt, Bunnik en andere gemeenten uit de regio kunnen zich voor onze school aanmelden. Leerlingen uit Utrecht-Stad, die bij de digitale aanmelding verplicht 6 Utrechtse scholen moeten kiezen, kunnen ook voor het Jordan Montessori Lyceum Utrecht kiezen.

Wanneer is een leerling toelaatbaar voor onze school?

Een leerling is toelaatbaar tot de havo/vwo-klas als:

  • hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft meegekregen van de afleverende basisschool

Een leerling is toelaatbaar tot de vwo-topklas als:

  • hij/zij een hoog vwo-/gymnasiumadvies heeft gekregen van de basisschool

Lees meer over de h/v-klas en de v-topklas en in detail bij de jaarlaag 1 havo/vwo en jaarlaag 1 vwo-top.

Aanmelding

Vanaf het schooljaar 2023/2024 maken alle kinderen in groep 8 de doorstroomtoets. Inhoudelijk verandert er niets aan de toets. Waarom dan toch een nieuwe naam? Omdat een kind zich na de basisschool doorontwikkelt op de middelbare school. De naam eindtoets klopt dus eigenlijk niet.
Wat er wel verandert is dat kinderen de doorstroomtoets voortaan al in februari maken, direct nadat ze het schooladvies hebben gekregen. Bij een hogere score dan het advies van de leerkracht wordt dit in principe bijgesteld naar boven. Is de score lager? Dan verandert er niets.
Nieuw is de landelijke aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024. Tijdens deze week melden alle groepachters zich tegelijkertijd aan bij een middelbare school. Zo heeft iedereen evenveel kans op een plek op de school van hun keuze.

Wanneer gebeurt er wat?

  • Tussen 10 en 31 januari 2024 ontvangen ouders van groepachters het voorlopig schooladvies.
  • In de eerste helft van februari maken alle kinderen de doorstroomtoets. Dat gebeurt op school.
  • Halverwege maart krijgt je kind de uitslag van de doorstroomtoets. Komt er uit de toets dat je kind best een niveau hoger kan instromen op de middelbare school? Dan wordt het schooladvies naar boven bijgesteld. Bij een lagere score verandert er niets.
  • Uiterlijk 24 maart ontvangen de leerlingen uit groep 8 het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich met hun definitieve advies aan bij de middelbare school. Nieuw dit jaar is dat de aanmelding in de regio Utrecht centraal gebeurt. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Leerlingen van buiten de regio Utrecht en omstreken (bijvoorbeeld uit Amersfoort of verhuizers elders uit Nederland) wordt geadviseerd voor aanmelding contact op te nemen met het secretariaat van het Jordan MLU (030-6954708).

Geen enkele middelbare school in de regio heeft een plaatsingsgarantie. Dat betekent dat scholen – ook het Jordan – moet loten als er te veel leerlingen worden aangemeld. In de afgelopen jaren is het voorgekomen dat het Jordan meer aanmeldingen kreeg dan er plaatsen waren, waardoor er moest worden geloot. Komend schooljaar heeft het Jordan MLU een extra brugklas, waardoor de kans op plaatsing veel groter wordt.

Uitgangspunten voor eventuele loting:

  • Het Jordan is de enige montessorischool voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Een deel van onze leerlingen is afkomstig uit Zeist, een deel uit de stad Utrecht en een deel de overige gemeenten in de buurt. Dat willen we graag zo houden. Als er geloot moet worden, doen we dat per regio. Per regio houden we de kans om ingeloot te houden zo veel mogelijk gelijk. Stel:  we hebben 10% meer aanmeldingen uit Zeist dan uit Utrecht, dan reserveren we ook 10% meer plaatsen voor leerlingen uit Zeist.
  • Ook per niveau gaan we zo veel mogelijk voor gelijke kansen. We hebben vwo-topklassen en havo/vwo-klassen. Zijn er teveel aanmeldingen, dan moet er geloot worden.
  • Broertjes/zusjes hebben voorrang. Dit geldt alleen voor leerlingen die het Jordan als 1ste keus hebben opgegeven. Leerlingen die een broer of zus op school hebben (gehad) én aan de toelatingseisen voldoen, worden sowieso geplaatst. Zij hoeven dus niet te loten. We zijn een familieschool en dat willen we blijven. De keus voor montessorionderwijs is in de praktijk vaak een keus van het hele gezin. Vandaar deze broertjes/zusjesregeling.

Voor algemene vragen over de procedure kunt u contact opnemen met onze administratie, tel. 030-6954708 of per e-mail: info@jordanmlu.nl. Of met de teamleider onderbouw Joey Ko, e-mail: jko@jordanmlu.nl.

Algemene informatie over aanmelding en toelating in de regio is te lezen in de regiofolder:

VO-brochure 2425