HomeGroep 8Aanmeldingsinformatie
page.php
template-parts/page-content.php

Aanmeldingsinformatie

Hieronder volgt informatie over de gehanteerde procedure:

Het is belangrijk dat uit het onderwijskundig rapport blijkt dat montessorionderwijs bij de leerling past. Leerlingen hoeven heus geen montessoriachtergrond te hebben voor het Jordan (het merendeel van onze leerlingen komt niet van een montessoribasisschool), maar voor een goede match moeten ze wel over voldoende motivatie en zelfstandigheid beschikken.

 

Wanneer is een leerling toelaatbaar voor onze school?

Een leerling is toelaatbaar tot de havo/vwo-klas als:

  • hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft meegekregen van de afleverende basisschool

Een leerling is toelaatbaar tot de vwo-topklas als:

  • hij/zij een hoog vwo-/gymnasiumadvies heeft gekregen van de basisschool

Lees meer over de h/v-klas en de v-topklas en in detail bij de jaarlaag 1 havo/vwo en jaarlaag 1 vwo-top.

De plaatsingsprocedure is als volgt:

  • Leerlingen die een broer en/of zus op school hebben/hadden, worden -mits toelaatbaar- geplaatst.
  • We bieden montessorionderwijs voor leerlingen in een groot verzorgingsgebied. Van oudsher komt een derde van onze leerlingen uit de stad Utrecht, een derde uit Zeist en een derde uit overige gemeenten. Bij overaanmelding in een van de afdelingen (havo/vwo of vwo-top) of de groepen (we verdelen de aanmeldingen naar woonplaats: Zeist, Utrecht en overige plaatsen) volgt er een loting door de notaris. Indien een groep niet vol is, kan deze aangevuld worden met leerlingen vanuit een andere groep.

Voor algemene vragen over de procedure kunt u contact opnemen met onze administratie, tel. 030-6954708 of per e-mail: info@jordanmlu.nl. Of met de teamleider onderbouw Joris van der Meer, e-mail: jvandermeer@jordanmlu.nl.

Klik hier voor de regiobrochure 2020-2021