HomeGroep 8Aanmeldingsinformatie
page.php
template-parts/page-content.php

Aanmeldingsinformatie

Hieronder volgt informatie over de gehanteerde procedure:

Het is belangrijk dat uit het onderwijskundig rapport blijkt dat montessorionderwijs bij de leerling past. Leerlingen hoeven heus geen montessoriachtergrond te hebben voor het Jordan (het merendeel van onze leerlingen komt niet van een montessoribasisschool), maar voor een goede match moeten ze wel over voldoende motivatie en zelfstandigheid beschikken.

Wanneer is een leerling toelaatbaar voor onze school?

Een leerling is toelaatbaar tot de havo/vwo-klas als:

  • hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft meegekregen van de afleverende basisschool

Een leerling is toelaatbaar tot de vwo-topklas als:

  • hij/zij een hoog vwo-/gymnasiumadvies heeft gekregen van de basisschool

Lees meer over de h/v-klas en de v-topklas en in detail bij de jaarlaag 1 havo/vwo en jaarlaag 1 vwo-top.

Loting

In de afgelopen jaren is het voorgekomen dat het Jordan meer aanmeldingen kreeg dan er plaatsen waren. In die gevallen moesten we loten. Niet leuk, wel nodig. We willen leerlingen dan zo veel mogelijk gelijke kansen bieden. Als er toch geloot moet worden, willen we dat zo eerlijk mogelijk doen. Daarom wordt bij overaanmelding door een notaris volgens een vaste procedure geloot.

Uitgangspunten voor eventuele loting:

  • Het Jordan is de enige montessorischool voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Een deel van onze leerlingen is afkomstig uit Zeist, een deel uit de stad Utrecht en een deel de overige gemeenten in de buurt. Dat willen we graag zo houden. Als er geloot moet worden, doen we dat per regio. Per regio houden we de kans om ingeloot te houden zo veel mogelijk gelijk. Stel:  we hebben 10% meer aanmeldingen uit Zeist dan uit Utrecht, dan reserveren we ook 10% meer plaatsen voor leerlingen uit Zeist.
  • Ook per niveau gaan we zo veel mogelijk voor gelijke kansen. We hebben vwo-topklassen en havo/vwo-klassen. Zijn er teveel aanmeldingen, dan moet er geloot worden. Leerlingen die onverhoopt uitgeloot worden in de vwo-topklas kunnen desgewenst meeloten voor de havo/vwo-klas, maar alleen als de overaanmelding voor de h/v-klassen kleiner is dan de overaanmelding voor de v-topklassen. Zo proberen we de kansen zo gelijk mogelijk te houden.
  • Broertjes/zusjes hebben voorrang. Leerlingen die een broer of zus op school hebben (gehad) én aan de toelatingseisen voldoen, worden sowieso geplaatst. Zij hoeven dus niet te loten. We zijn een familieschool en dat willen we blijven. De keus voor montessorionderwijs is in de praktijk vaak een keus van het hele gezin. Vandaar deze broertjes/zusjesregeling.

Voor algemene vragen over de procedure kunt u contact opnemen met onze administratie, tel. 030-6954708 of per e-mail: info@jordanmlu.nl. Of met de teamleider onderbouw Joris van der Meer, e-mail: jvandermeer@jordanmlu.nl.

Voor algemene informatie over aanmelding en toelating in de regio zie ook de VO regiobrochure 2023-2024. (klik hier)