HomeGroep 8Aanmeldingsinformatie
page.php
template-parts/page-content.php

Aanmeldingsinformatie

Wanneer is een leerling toelaatbaar voor onze school?

Een leerling is toelaatbaar tot de havo/vwo-klas als:

  • hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft meegekregen van de afleverende basisschool
  • en als uit het onderwijskundig rapport blijkt dat montessorionderwijs bij de leerling past. Leerlingen hoeven heus geen montessoriachtergrond te hebben voor het Jordan (het merendeel van onze leerlingen komt niet van een montessoribasisschool), maar voor een goede match moeten ze wel over enige motivatie en zelfstandigheid beschikken.

Een leerling is toelaatbaar tot de vwo-topklas als:

  • hij/zij een hoog vwo-/gymnasiumadvies heeft gekregen van de basisschool
  • en als uit het onderwijskundig rapport blijkt dat montessorionderwijs bij de leerling past. Enige motivatie en zelfstandigheid is wel nodig om op het Jordan te slagen.

Lees meer over de h/v-klas en de v-topklas en in detail bij de jaarlaag 1 havo/vwo en jaarlaag 1 vwo-top.

 

De plaatsingsprocedure is als volgt:

 

  • Leerlingen die een broer en/of zus op school hebben/hadden, worden -mits toelaatbaar- geplaatst.
  • We bieden montessorionderwijs voor leerlingen in een groot verzorgingsgebied. Van oudsher komt een derde van onze leerlingen uit stad Utrecht, een derde uit Zeist en een derde uit overige gemeenten. Bij over aanmelding in een van de afdelingen (havo/vwo of vwo-top) of de groepen (we verdelen de aanmeldingen naar woonplaats:  Zeist, Utrecht en overige plaatsen) volgt er een loting door de notaris. Is een groep niet volledig vol dan kan die aangevuld worden met leerlingen vanuit een andere groep.
    Leerlingen die zich opgegeven hebben voor de vwo-topklas, maar onverhoopt uitgeloot worden, kunnen van te voren aangeven of zij in dat geval ook willen meeloten met de havo/vwo-klas loting.
  • Bij voldoende aanmelding nemen we een extra, zesde brugklas aan in schooljaar 2018-2019.

Voor algemene vragen over de procedure kunt u contact opnemen met onze administratie, tel. 030-6954708 of per e-mail: info@jordanmlu.nl. Of met de teamleider onderbouw Paul Oosterman, e-mail: poosterman@jordanmlu.nl.