HomeOver het JordanSchoolfilosofie
page.php
template-parts/page-content.php

Schoolfilosofie

Uitgangspunten

Het Jordan wil goed vakonderwijs bieden met een montessoridraai eraan. We ondersteunen onze leerlingen op zo’n manier dat ze hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen en de lesstof goed onder de knie krijgen. Dat zie je terug in de vier kernwaarden van het Jordan: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardige wijze van omgang.

Zelfstandigheid

In onze filosofie zorgt zelfstandigheid ervoor dat de talenten van leerlingen ten volle worden ontwikkeld. Daarom is het Jordanonderwijs zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerling. Jordanleerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Dat betekent dat er op het Jordan relatief weinig klassikale instructie is en relatief veel zelfwerkzaamheid. Op die manier kunnen leerlingen hun eigen keuzes maken (en daarvan leren).

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Belangrijk doel van het Jordan is: leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij te brengen. Dat draagt bij aan betere mensen en een betere maatschappij. We halen waar mogelijk de buitenwereld de les in of trekken -omgekeerd- onder lestijd de buitenwereld in. Daarnaast leren we leerlingen hoe ze kunnen samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen en hoe ze, rekening houdend met verschillen, met elkaar om kunnen gaan.

Creativiteit

Einstein heeft eens gezegd dat het een wonder is als creativiteit de middelbare school overleeft. Daar heeft hij een punt. Het Jordan wil de creativiteit van leerlingen juist stimuleren, door de fantasie te prikkelen, door dingen te maken, door eigenzinnige oplossingen aan te moedigen. Natuurlijk: goed onderwijs vergt ook stampen en oefenen. Maar waar dat kan, wisselen we werkvormen af, laten we leerlingen problemen op hun eigen manier oplossen en laten we -ook heel belangrijk- leerlingen van elkaar leren.

Gelijkwaardigheid in wijze van omgang

Vraag het ouders en leerlingen en ze zeggen allen: het meest bijzondere van het Jordan is de manier van omgaan met elkaar. Medewerkers en leerlingen gaan op voet van gelijkwaardigheid met elkaar om. Dat straalt door. Leerlingen gaan onderling ook opvallend respectvol en tolerant met elkaar om. Op die manier creëren we een ontspannen klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd kunnen voelen.

Waarom Jordan?

Waarom zou je eigenlijk kiezen voor het Jordan? Het Jordan is een goede, kleine, veilige school met oog voor elke individuele leerling. Misschien spreken de goede onderwijsresultaten je aan. Misschien vind je het belangrijk dat op het Jordan iedereen elkaar vriendelijk en respectvol behandelt. Misschien heb je een klik met de eigen manier waarop het Jordan de dingen doet. Misschien denk je, net als het Jordan, dat scholen een maatschappelijke taak hebben. Of misschien spreekt de zelfstandigheid die het Jordan biedt, je aan. Lees meer over de keuze voor het Jordan op de pagina’s voor groep 8 of voor de zij-instroom leerlingen.

Montessorionderwijs

Het Jordan is een montessorischool. Sterker nog: het is de enige montessorischool voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Montessorionderwijs is gebaseerd op de onderwijsfilosofie van Maria Montessori (1870-1952). Scholen mogen niet zomaar de montessorivlag voeren. Je moet de uitgangspunten van montessorionderwijs wel in praktijk brengen.  Montessorionderwijs onderscheidt zich door de nadruk op: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en creativiteit. Dat zijn drie zaken die het Jordan hoog in het vaandel heeft staan en waaraan we een eigen Jordanwaarde hebben toegevoegd, namelijk gelijkwaardige wijze van omgang.

Historie

Het Jordan MLU is opgericht in 1945. De oprichter, Herman Jordan, vond het, vlak na de Tweede Wereldoorlog, tijd voor ander onderwijs, onderwijs dat bijdraagt aan zelfontplooiing en een betere maatschappij. Aanvankelijk zat de school op de Maliebaan in Utrecht, om al snel te verhuizen naar de grens tussen de Bilt en Zeist. Aan die periode dankt het Jordan ook het begrip staula (op de plaats van de aula stond aanvankelijk een stal).