HomeOver het Jordan
page.php
template-parts/page-content.php

Over het Jordan

Het Jordan MLU is een montessorischool en nog een vrij eigenzinnige bovendien. Natuurlijk, in veel opzichten lijkt het Jordan op andere scholen voor voortgezet onderwijs. Alleen doen we dingen vaak net een tikkie anders. In bijvoorbeeld het mentoraat, de zelfstandigheid van leerlingen, de manier waarop we met elkaar omgaan, zet het Jordan eigen accenten. Lees hier meer over de Jordanaanpak.

Hier gaan we gelijkwaardig met elkaar om

Op het Jordan gaat iedereen respectvol met elkaar om. Docenten gedragen zich niet autoritair tegen leerlingen. leerlingen laten elkaar ook in hun waarde.

We halen de maatschappij in de klas

In de montessorifilosofie hoort onderwijs bij te dragen aan een betere maatschappij. Daarom komen in de les allerlei maatschappelijke onderwerpen aan bod.

Schoolwerk plan je op het Jordan zelf in

‘Leer het mij zelf te doen’ is een gevleugelde uitspraak over montessorionderwijs. Op het Jordan krijgen leerlingen de vrijheid om het onderwijs zo veel mogelijk zelf in te richten.

Ons onderwijs prikkelt de creativiteit

School hoort meer te zijn dan opgaves maken en stampen. Het Jordan daagt leerlingen uit om ook andere dingen te doen.

Lees meer over onze schoolfilosofie.