page.php
template-parts/page-content.php

MR

Net als andere scholen heeft het Jordan een medezeggenschapsraad (MR). De MR speelt een belangrijke rol in het overleg tussen leerlingen, personeel, ouders en schoolleiding.

Medezeggenschapsraad

Alle partijen van de school (ouders, leerlingen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel) zijn in de MR vertegenwoordigd. De MR heeft allerlei wettelijke bevoegdheden, onder andere advies- en instemmingsrecht. Sommige wijzigingen kunnen alleen met instemming van de MR doorgevoerd worden. De leden van de MR worden door hun eigen geleding gekozen, meestal voor een termijn van twee jaar. Vragen? Stuur ons gerust een e-mail.

MR-leden

De leerlinggeleding van de MR bestaat dit jaar uit:

 • Maarten de Vries
 • Sanna Overington
 • Jelte Vrolijk

De oudergeleding bestaat uit:

 • Marloes Metaal
 • Robert Winkel
 • Bernard Nieuwendijk

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Marije Rhebergen (voorzitter)
 • Karlijn Mulder (secretaris)
 • Roeland van Dis
 • Deniese Mandemaker
 • Joke van Vliet
 • Esther Zeeuw