page.php
template-parts/page-content.php

MR

Vanaf schooljaar 2018/2019 is er een vacature voor een Medezeggenschapsraad (MR) lid namens de ouders. Belangstellenden kunnen zich opgeven tot 15 juni via e mail: ov@jordanmlu.nl. Lees meer

Net als andere scholen heeft het Jordan een medezeggenschapsraad (MR). De MR speelt een belangrijke rol in het overleg tussen leerlingen, personeel, ouders en schoolleiding.

Medezeggenschapsraad

Alle partijen van de school (ouders, leerlingen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel) zijn in de MR vertegenwoordigd. De MR heeft allerlei wettelijke bevoegdheden, onder andere advies- en instemmingsrecht. Sommige wijzigingen kunnen alleen met instemming van de MR doorgevoerd worden. De leden van de MR worden door hun eigen geleding gekozen, meestal voor een termijn van twee jaar. Vragen? Stuur ons gerust een e-mail.

MR-leden

De leerlinggeleding van de MR bestaat dit jaar uit:

 • Sarah van Hooijdonk,
 • Anna Petram

De Oudergeleding bestaat uit:

 • Fleur Engbrink
 • Angelique Groenbos
 • Hanneke Snellen

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Margo Boxem
 • Irene van ‘t Hof
 • Arjen Hulskemper
 • Deniese Mandemaker
 • Joris van der Meer
 • Sarina Nap