periodeweek 2.7

periodeweek 2.7

proevendag leerlingen2

8.40-15.30 proevendag leerlingen 2

studiedag personeel

studiedag personeel:

8.40-12.40 themateambijeenkomst 6

13.00-17.00 sectiebijeenkomst 6

MR 3

18.00-21.00 medezeggenschapsraad 3

raad van toezicht 2

18.00-20.00 raad van toezicht 2

Contact

Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08,