school open voor medewerkers, telefonisch nog niet bereikbaar

school open voor medewerkers, telefonisch nog niet bereikbaar

school open, geen lessen

school open, geen lessen

OOP lunch

12.00-14.00 OOP lunch

periodeweek 1.1

9.00 – 10.30 personeelsbijeenkomst en brugklasdocentenfoto’s
10.30 – 11.30 introductie tussentijdse instroom klas 2 t/m 6
11.30-12.30 alle docenten voorbereiding introductie klas 1 t/m 6
12.00-13.30 themabijeenkomst nieuwe docenten en stagiaires 1
12.30-13.00 introductie leerlingen met achterstanden klas 2 en klas 3
13.00-13.30 aftekenkeuze voor leerlingen met achterstanden
13.30-16.00 sectiebijeenkomst 1
16.00-17.00 personeelsborrel

overlegmoment mentoren klas 1 en 2 en invullen intro-rooster per klas

12.00-13.30 overlegmoment mentoren klas 1 en 2 en invullen intro-rooster per klas

Contact

Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08,