eerste klassen gastles telefoongebruik

eerste klassen gastles telefoongebruik – 1 lesuur

landelijke studiemiddag thema Hoogbegaafdheid VO montessori

14.30-17.00 landelijke studiemiddag thema Hoogbegaafdheid op het voortgezet montessorionderwijs

4h en 5v muziek: excursie Concertgebouw

12.45-23.30 4h/5v muziek: excursie concertgebouw

bordsessie, team

14.30-17.00 bordsessie, team

Contact

Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08,