Jordan Academie 3

14.30 – 17.00 Jordan Academie 3: visie op verzuim personeel

reserve medezeggenschapsraad 2

18.00 – 21.00 reserve medezeggenschapsraad 2

Tussenpeildatum

Tussenpeildatum

drie 3e klassen geschiedenis: excursie Vught

drie 3e klassen geschiedenis: excursie Vught

Contact

Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08,