HomeOver het JordanLeerlingactiviteiten
page.php
template-parts/page-content.php

Leerlingactiviteiten

Volgens de montessorifilosofie is een leerling meer dan een hoofd alleen. Bovendien wil montessorionderwijs leerlingen voorbereiden op de maatschappij. Die uitgangspunten vertalen zich in veel leerlingactiviteiten. Zo kent het Jordan veel excursies (check de jaaragenda), schoolfeesten (georganiseerd door leerlingen zelf), drukbezochte muziekavonden (het Jordan barst van het muziektalent) en sporttoernooien (dankzij de leerlingen van de sportcommissie). Bijzondere vermelding verdienen de kampweek, de projectweek en de talenreis.

Kampweek

Leerlingen uit klas een tot en met drie sluiten het schooljaar af met een kampweek. Er zijn verschillende kampen: van sportief tot kunstzinnig, van stoer tot relaxt, keus genoeg. De kampen worden georganiseerd door medewerkers en bovenbouwleerlingen.

Talenreis

Tijdens de kampweek hebben leerlingen uit 4vwo en 4havo de talenreis. Zij gaan een week naar Londen, Berlijn of Parijs. Tijdens deze reis kunnen ze hun taalvaardigheid oefenen (leerlingen zitten in gastgezinnen) en cultuur snuiven.

Projectweek

De projectweek is een Jordantraditie. Een week per jaar schuiven we het gewone lesprogramma terzijde om eens wat anders te doen. Eersteklassers studeren tijdens de projectweek een musical in, met hulp van professionals van buiten. De tweedeklassers lopen een week stage bij een maatschappelijke instelling. De derdeklassers kunnen kiezen uit een film-, een raketten- of een ondernemingsproject. Vierdeklassers lopen een week stage bij een zelf uitgezocht bedrijf ter voorbereiding op de studiekeuze.