HomeOver het JordanMentorbegeleiding
page.php
template-parts/page-content.php

Mentorbegeleiding

Mentoraat

Het mentoraat is echt een Jordanding. Elke Jordanleerling heeft een eigen mentor. En elke week houdt die leerling een werkbespreking (WB) met die mentor. Tijdens zo’n WB wordt besproken hoe het schoolwerk vordert, maar ook hoe het verder met de leerling gaat.  Zo houdt het Jordan de vinger aan de pols. Zo heeft de leerling een toeverlaat. En zo hebben de ouders een makkelijk aanspreekpunt. Vanaf de derde klas kunnen leerlingen zelf hun mentor kiezen. In de praktijk is het niet altijd mogelijk alle wensen te honoreren. Leerlingen worden echter zo veel mogelijk bij de mentor van hun keuze geplaatst.

Groepsmentoraat

In de eerste twee jaar kunnen leerlingen nog niet hun eigen mentor kiezen. Dat heeft ermee te maken dat de eerste en tweede klassen naast het individuele mentoraat ook groepsmentoraat hebben. Elke klas heeft twee vaste groepsmentoren. Die groepsmentoren verzorgen elke week een studieles over onderwerpen als: pesten, omgaan met conflicten, drugs en dergelijke. Tijdens die groepslessen wordt het fundament gelegd voor de prettige, veilige sfeer op school. De groepsmentoren doen ook de werkbesprekingen. De ene helft van de klas heeft de wekelijkse werkbespreking met de ene mentor, de andere helft met de andere mentor.