HomeOver het JordanOnderwijsniveaus
page.php
template-parts/page-content.php

Onderwijsniveaus

Het Jordan MLU leidt leerlingen op voor een havo- of vwo-diploma. In de onderbouw hebben we speciale v-topklassen en havo/vwo-brugklassen. Bijzonder aan het Jordan is de driejarige brugperiode. Desgewenst kunnen leerlingen de keuze voor havo of vwo uitstellen tot eind derde klas.

Vwo-topklas

De V-topklas is voor leerlingen met een stevig vwo-advies. In de v-topklas hebben leerlingen een extra vak: onderzoeksvaardigheden (OV). Elke periode  werken leerlingen een dubbel lesuur aan een vakoverstijgend project. Bij het gezamenlijk project van biologie/lichamelijke opvoeding ‘Gaan met die banaan’ bijvoorbeeld wordt er onderzoek gedaan naar conditie en energie. Ook de leerlingen uit de V-topklas zitten drie jaar in dezelfde klas, totdat ze naar de bovenbouw gaan.

Havo/vwo-klas

Een belangrijk Jordankenmerk is de driejarige brugperiode. In de h/v-klassen krijgen leerlingen zo nodig drie jaar lang de tijd om te bepalen of ze de havoleerweg of de vwo-leerweg gaan volgen. Op die manier gaat er geen talent verloren. Veel leerlingen die met een havo-advies het Jordan binnenkwamen, verlaten de school met een vwo-diploma. Bovendien vindt het Jordan het belangrijk dat de keus tussen havo en vwo in de eerste plaats een keus van de leerling is.

In principe volgen de h/v-leerlingen hetzelfde programma -al kunnen leerlingen voor wie dat echt nodig is, al in de loop van de tweede naar de havoleerweg overstappen. De meeste leerlingen maken pas in de derde de keus tussen vwo en havo. Die keus kan in de derde op elk moment gemaakt worden. H/v-leerlingen blijven drie jaar in dezelfde klas. Bij overstap naar havo hoeft er dus niet van klas gewisseld te worden.