HomePraktische infoOudervereniging
page.php
template-parts/page-content.php

Oudervereniging

Welkom op de pagina van de oudervereniging (OV). Als ouder/verzorger van een kind op het Jordan ben je automatisch lid van de OV. Wij behartigen, al sinds 1971, de belangen van het Jordan vanuit de visie van de ouders, en daarmee indirect vanuit de leerlingen.

Wat doet de OV?

Alle ouders van het Jordan Montessori Lyceum zijn automatisch lid van de oudervereniging. Op het Jordan krijgen we als ouder de kans om veel te doen; ouderparticipatie wordt oprecht gewaardeerd.

De oudervereniging wordt aangestuurd door een zes-hoofdig OV-bestuur dat circa zes keer per jaar vergadert; deels samen met de schoolleiding voor wie het bestuur als klankbord fungeert.

Wij zien het als ons doel om een actieve brug te slaan tussen ouders en school. Daarnaast willen wij de verbinding tussen ouders en school stimuleren.

Hoe doen we dat:

Via contactouders

 • Alle klassen in de onderbouw en de jaarlagen in de bovenbouw hebben één of meerdere contactouders die gemakkelijk toegankelijk zijn voor ouders met vragen, opmerkingen of zorgen. Zo weet iedere ouder te allen tijde de juiste ingang te vinden op het Jordan. Contactouders geven zichzelf aan het begin van het jaar op en maken zichzelf bij je bekend. Wanneer je als ouder met vragen zit, kun je altijd bij hen terecht. Zij denken mee waar je het beste naartoe kunt; meestal is dat een mentor, coördinator of de schoolleiding, soms het OV-bestuur.
 • Mochten er thema’s zijn die breder spelen, dan brengt de contactouder dit onder de aandacht van het bestuur van de OV. Wij gaan hierover in gesprek met de schoolleiding.
 • Drie keer per jaar is er een contactouderavond (COA) waarin we vragen vanuit de klassen met elkaar bespreken. Meestal gecombineerd met een inhoudelijk onderwerp/thema dat wordt aangedragen vanuit school. Het biedt school de kans om gebruik te maken van de kennis en expertise van de ouders.

Via de nieuwsbrief

We proberen ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten via de tweewekelijkse nieuwsbrief.

Via e-mail

Je kunt al je vragen of opmerkingen mailen naar ons e-mailadres: oudervereniging@jordanmlu.nl. Berichten die hier binnenkomen bespreken we met elkaar en, indien nodig, met de schoolleiding.

Via de Jordan Academie

In het schooljaar 2022/2023 zijn wij gestart met de Jordan Academie met als centraal thema ‘leren leven’. De academie wordt passend bij de kernwaarden van het Jordan vormgegeven en biedt ouders en Jordan personeel handvatten om onze kinderen te helpen bij het omgaan met actuele thema’s als: overmatig schermgebruik, #metoo, drankgebruik, het tienerbrein etc.

De ambitie is om meerdere bijeenkomsten over verscheidene onderwerpen te organiseren; hiermee willen we een stuk continuïteit in de ondersteuning bij pittige opvoedingsvraag-stukken waarborgen.

Zowel ouders, alsook Jordan personeel én leerlingen zijn voor ons van belang voor het vormgeven en verder ontwikkelen van de Jordan Academie. Graag willen we er met elkaar een succes van maken!

De Jordan Academie heeft een aparte pagina met voor de Jordan Academie gerelateerde inhoud. Zo zijn hier de verslagen van de verschillende events geplaatst en andere informatieve content. De pagina van de Jordan Academie vind je hier.

Via ondersteuning bij schoolactiviteiten en via actief contact met schoolleiding

Voorbeelden hiervan zijn de open dag en de start van het nieuwe schooljaar. en voor belangrijke thema’s wordt onze mening gevraagd of als wij vragen hebben, nodigen wij hen uit om ons bij te praten.

 

Interesse in de OV?

Heb je als ouder interesse in een rol binnen de OV, neem dan contact met ons op. Ieder jaar zijn er leden die stoppen en daarnaast zijn goede ideeën en inbreng altijd welkom!

 

OV team

Dit schooljaar bestaat het OV bestuur uit de volgende ouders:

 • Voorzitter: Marjolijn van Mierlo
 • Secretaris: Lonneke van Dijk
 • Penningmeester: Bas Vastert
 • Contactouderavond (COA): Bas Vastert, Christel Jansen, Jordie Knoppers
 • Communicatie: Jeanine Verbeek
 • Lief en leed: Jeanine Verbeek
 • Jordan Academie: Jordie Knoppers, Lonneke van Dijk, Christel Jansen

 

Financiële commissie:

 • Marie-Louise Dibbets
 • Robert Winkel