HomePraktische infoOudervereniging
page.php
template-parts/page-content.php

Oudervereniging

Welkom op de pagina van de oudervereniging (OV). Als ouder/verzorger van een kind op het Jordan ben je automatisch lid van de OV. Wij behartigen, al sinds 1971, de belangen van het Jordan vanuit de visie van de ouders, en daarmee indirect vanuit de leerlingen.

Wat doet de OV?

Alle ouders van het Jordan Montessori Lyceum zijn automatisch lid van de oudervereniging. Op het Jordan krijgen we de kans om veel te doen; ouderparticipatie wordt oprecht gewaardeerd.

De oudervereniging wordt aangestuurd door een zes-hoofdig OV-bestuur dat circa zes keer per jaar vergadert; deels samen met de schoolleiding voor wie het bestuur als klankbord fungeert.

Wij zien het als ons doel om:

Een actieve brug te slaan tussen ouders en school.

Daarnaast willen wij de verbinding tussen ouders en school stimuleren.

Hoe doen we dat:

A. Via contactouders

 • Alle klassen in de onderbouw en de jaarlagen in de bovenbouw hebben één of meerdere contactouders die gemakkelijk toegankelijk zijn voor ouders met vragen, opmerkingen of zorgen. Zo weet iedere ouder te allen tijde de juiste ingang te vinden op het Jordan. Contactouders geven zichzelf aan het begin van het jaar op en maken zichzelf bij je bekend. Wanneer je als ouder met vragen zit kun je altijd bij hen terecht en zij denken mee waar je het beste naartoe kunt; meestal is dat een mentor, coördinator of de schoolleiding. Soms het OV-bestuur.
 • Mochten er thema’s zijn die breder spelen, dan brengt de contactouder dit onder de aandacht van het bestuur van de OV. Wij gaan hierover in gesprek met de schoolleiding.
 • Drie keer per jaar is er een contactouderavond (COA) waarin we vragen vanuit de klassen met elkaar bespreken. Meestal gecombineerd met een inhoudelijk onderwerp/thema dat wordt aangedragen vanuit school. Het biedt school de kans om gebruik te maken van onze kennis en expertise.

B. Via de nieuwsbrief. We proberen ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten via de tweewekelijkse nieuwsbrief.

C. Je kunt al je vragen of opmerkingen mailen naar ons e-mailadres: oudervereniging@jordanmlu.nl. Berichten die hier binnenkomen bespreken we met elkaar en, indien nodig, met de schoolleiding.

D. Via een jaarlijkse thema-avond: een interactieve avond in Figi waarbij we ouders op een creatieve manier uitdagen op opvoedkundige thema’s; gevolgd door een ouderborrel. De afgelopen jaren kwamen de ontwikkeling van het puberbrein, sociale media, maatschappelijke veranderingen, (de)motivatie van leerlingen en ‘doen als het nieuwe denken’ aan bod.

In het schooljaar 2022/2023 zijn wij gestart met de Jordan Academie met als centraal thema ‘leren leven’. De academie wordt passend bij de kernwaarden van het Jordan vormgege-ven en biedt ouders en Jordan personeel handvatten om onze kinderen te helpen bij het omgaan met actuele thema’s als: overmatig schermgebruik, #metoo, drankgebruik, het tienerbrein etc.

De ambitie is om meerdere bijeenkomsten over verscheidene onderwerpen te organiseren; hiermee willen we een stuk continuïteit in de ondersteuning bij pittige opvoedingsvraag-stukken waarborgen.

Zowel ouders, alsook Jordan personeel én leerlingen zijn voor ons van belang voor het vormgeven en verder ontwikkelen van de Jordan Academie. Graag willen we er met elkaar een succes van maken!

Of er dit schooljaar ook nog een thema-avond in Figi komt is nog niet bekend; dit hangt mede af van de ontwikkelingen rondom de Jordan Academie.

Momenteel hebben we de pagina die bestemd was voor de thema-avond ingeruimd voor Jordan Academie gerelateerde inhoud. Zo zullen hier in ieder geval verslagen van de verschillende events worden geplaatst en op een later moment mogelijk ook andere informatieve content. De pagina van de Jordan Academie vind je hier.

E. Ondersteuning bij schoolactiviteiten, zoals de open dag en de start van het nieuwe schooljaar. Maar in de coronaperiode ook tijdens de examenuitreiking. Tevens heeft het OV bestuur in deze uitdagende periode actief deelgenomen aan de coronatafel overleggen.

F. Via actief contact met de schoolleiding en de oudergeleding van de MR. Voor belangrijke thema’s wordt onze mening gevraagd of als wij vragen hebben nodigen wij hen uit om ons bij te praten.

 

Interesse in de OV?

Heb je als ouder interesse in een rol binnen de OV, neem dan contact met ons op. Ieder jaar zijn er leden die stoppen en daarnaast zijn goede ideeën en inbreng altijd welkom!

 

OV team

Dit schooljaar bestaat het OV bestuur uit de volgende ouders:

 • Voorzitter: Marjolijn van Mierlo
 • Secretaris: Lonneke van Dijk
 • Penningmeester: Bas Vastert
 • Contactouderavond (COA): Bas Vastert, Christel Jansen, Jordie Knoppers
 • Communicatie: Jeanine Verbeek
 • Lief en leed: Jeanine Verbeek
 • Jordan Academie: Jordie Knoppers, Lonneke van Dijk, Christel Jansen

 

Financiële commissie:

 • Marie-Louise Dibbets
 • Robert Winkel