HomePraktische infoOudervereniging
page.php
template-parts/page-content.php

Oudervereniging

Welkom op de pagina van de oudervereniging (OV). Als ouder/verzorger van een kind op het Jordan bent u automatisch lid van de OV. Wij behartigen, als sinds 1971, de belangen van het Jordan vanuit de visie van de ouders, en daarmee indirect vanuit de leerlingen.

Wat doet de OV?

Per schooljaar vergaderen we ongeveer acht keer, vaak samen met de schoolleiding en ouderleden van de medezeggenschapsraad. Onderwerpen verschillen van ad-hoc vraagstukken tot onze speerpunten op het gebied van kwaliteit van onderwijs, communicatie en opvoeding. Daarnaast organiseren we ieder jaar contactouderavonden en een thema-avond over een actueel onderwerp, en kiezen we soms een relevante extra invulling voor de ouderbijdrage.

We zijn zowel een contactpunt voor ouders m.b.t. het opbrengen van zaken die meerdere leerlingen en ouders aangaan en daarnaast een klankbord voor de schoolleiding. We streven naar een zo goed mogelijke communicatie tussen school en ouders en proberen ouders te helpen door het geven van nuttige informatie op contactouderavonden, website, jordannieuws en introductiedagen.

OV speerpunt 2018-2019

We blijven ons richten op het verbeteren van de communicatie tussen de school en de ouders. Zo hebben wij de school geholpen met het realiseren van de nieuwe website, waarbij een goede communicatie naar ouders en leerlingen voor ons centraal staat.

In het schooljaar 2018-2019 verdiepen we ons verder in het “Hoe staat mijn kind er voor?” Wij zijn enthousiast over ons eigen Jordanonderwijssysteem met letters in plaats van cijfers, het overdoen van een onvoldoende toets, het sturen op zelf leren plannen, en al haar andere bijzondere kenmerken. Dit jaar zullen we gericht informeren naar de ervaringen en ideeën van ouders over de ontwikkeling, voortgang en begeleiding van hun kind binnen het Jordan volgsysteem. Waar wij mogelijkheden zien voor verbetering bespreken wij dit met de schoolleiding. Zo hopen we bij te dragen aan volgsysteem dat voor zowel leerlingen, ouders als docenten zo inzichtelijk, tijdig signalerend, en ondersteunend mogelijk is.

Heeft u handige, nuttige input voor ons m.b.t. dit onderwerp? Mail ons gerust!

Thema-avond

We organiseren ieder jaar een thema-avond over een actueel onderwerp. De afgelopen jaren kwamen de ontwikkeling van het puberbrein, social media, maatschappelijke veranderingen, (de)motivatie van leerlingen aan de orde.

Dit jaar zal de interactieve thema-avond op 11 maart 2019 plaatsvinden.

Contactouders & avonden

Iedere klas/jaarlaag heeft 1 of 2 ouders die als contactouder fungeren en daarmee de directe verbinding vormen tussen de ouders van leerlingen uit die klas, leden van het bestuur van de oudervereniging, de mentor van de klas en de schoolleiding. Lees meer over de contactouders. Vragen? Mail het CO-team.

Interesse in de OV?

Heb je als ouder interesse in een rol binnen de OV, neem dan contact met ons op. Ieder jaar zijn er leden die stoppen en daarnaast zijn goede ideeën en inbreng altijd welkom zijn!

We hebben ieder jaar plek in een van onze besturen of commissies:

 • Bestuur van de oudervereniging (OV team 6 man + MR ouderleden)
 • MR lid – oudergeleding (3 man)
 • Financiële commissie (2 man)
 • Contactouder van klas

OV team

Dit schooljaar bestaat het OV team uit de volgende ouders:

 • Voorzitter: Hiske de Jong
 • Secretaris & penningmeester: Diederik Hoogstraten
 • OV lid:
  • Erik de Jong
  • Nynke Rots
  • Alexander Vinke
  • Danielle Ooteman
 • MR & OV lid:
  • Beatrijs Ekker
  • Ewout West
 • Financiële commissie:
  • Marie-Louise Dibbets
  • Marcel Dopper