page.php
template-parts/page-content.php

Excellentie

Onderbouw

Het Jordan helpt leerlingen hun talenten te ontplooien. Ben je goed in sport, ben je goed in muziek, ben je goed in beeldende kunst, ben je goed in talen, ben je goed in exacte vakken? Waar je talent ook ligt, het Jordan helpt je verder. In de eerste en tweede klassen wordt, naast het vak beeldende vormgeving ook het vak drama aangeboden. In de V-topklassen hebben we het vak onderzoeksvaardigheden (OV) waar in vakoverstijgende projecten, stap voor stap wordt geleerd hoe je -samen!- een onderzoek opzet, uitvoert en presenteert. In de h/v-klassen wordt veel lesstof gedifferentieerd aangeboden. dat wil zeggen dat leerlingen kunnen kiezen tussen een basis- en een plusvariant. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen zo extra uitdaging. Voor zowel de v-top leerlingen als de h/v-leerlingen biedt het Jordan de eerste twee jaar pluskeuzes aan. Dat zijn uren waar je interessante dingen kunt doen die je normaal niet doet onder lestijd. Zo zijn er pluskeuzes robotica, schermen en portrettekenen.

Bovenbouw

In de bovenbouw stopt het Jordan niet om de talenten van leerlingen te stimuleren. Op het vwo zijn er bijvoorbeeld extra lessen Engels, Frans en Duits, zodat leerlingen een Cambridge (C1)-, DELF– of Goethecertificaat kunnen halen (waarmee je in het buitenland kunt studeren). Leerlingen met interesse in taal en cultuur kunnen meedoen aan JordanAlfa en zelfs aan de U-Talent Alfa-Academie.

Voor leerlingen die meer van de exacte vakken zijn, bieden we op zowel havo als vwo het programma JordanExact aan, een plusprogramma samen met de universiteit (genaamd U-Talent). Overigens zijn dit maar voorbeelden. Waar het om gaat, is dat het in het Jordan-dna zit om leerlingen verder te helpen. Zo moedigen we leerlingen vaak aan mee te doen aan toernooien, wedstrijden en prijsvragen (die ze vervolgens regelmatig winnen;-)).

Met de volgende instanties werken wij samen. Klik op het logo voor meer informatie.