HomeJordanExact
page.php
template-parts/page-content.php

JordanExact

Vind je bèta leuk, ben je toe aan meer uitdaging? Voor leerlingen die talenten hebben voor de bètavakken zijn we schooljaar 2013-2014 in 4 VWO gestart met JordanExact. Met deze leerlingen doen we activiteiten, die te maken hebben met Bèta. Bovendien kunnen leerlingen, die in 4 VWO hieraan meedoen zich opgeven voor U-talent. U-talent is een samenwerkingsverband van verschillende middelbare scholen uit de regio met de Universiteit Utrecht voor 5 en 6 VWO-leerlingen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor JordanExact:

  •  Interesse in bèta en goede resultaten (tenminste R) voor de volgende vakken: wiskundeB, natuurkunde, scheikunde en biologie.
  • Geen grote achterstanden bij de overige vakken.
  • Toestemming van de genoemde bèta-vakken.

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen (je hebt geen biologie of wiskundeA in plaats van B), maar wil je wel graag meedoen neem dan contact met ons op.

Onderdelen van het programma:

  • Bij de bètavakken, doet de leerling mee aan het verdiepende programma. Ieder bètavak zal leerlingen in één pensum de mogelijkheid bieden om mee te doen aan een verdiepende opdracht ter vervanging van een deel van de normale leerstof.
  •  Bij deze leervakken doet de leerling mee aan wedstrijden van dit vak.
  •  Wekelijks doet de leerling mee aan een JordanExact-uur. Dit uur is bedoeld om samen met de andere leerlingen verdiepende opdrachten te doen en excursies voor te bespreken enzovoort. Het uur is verplicht.

Vervolg in 5 VWO en 6 VWO:

  • Mogelijkheid om mee te doen met U-Talent Academie van de Universiteit Utrecht. Iedere maand twee dagen naar de Universiteit Utrecht. Profielwerkstuk (in 6V) op de Universiteit. Afronding met certificaat, geeft toegang tot Honoursprogramma’s van het eerste jaar UU.
  • Meedoen schoolprogramma JordanExact 5 VWO en 6 VWO.

Afronding

JordanExact-certificaat met daarop deelgenomen vakken en beoordelingen, wordt uitgereikt bij diploma.

Wie vragen heeft kan zich wenden tot Inger Rijnja, Suzy Maljaars, Gerhard van Hunnik of Paul Kelsma
of zoek één de deelnemers op die dit jaar meedoen in 5V of 6V

Heb je vragen stuur dan een mail met je vraag naar Paul Kelsma (pkelsma@jordanmlu.nl). Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.