HomeOver het JordanOnderwijsteam
page.php
template-parts/page-content.php

Onderwijsteam

Soms is het handig te weten welke verantwoordelijkheid bij welke persoon ligt.  Hier een overzicht.

Directie

De directie van het Jordan bestaat uit twee personen, namelijk: Ingrid van der Neut, de rector, en Joke van den Hoeven, de conrector. Ingrid heeft de volgende zaken in portefeuille: leiding en onderwijskundig beleid onderbouw, toelating nieuwe leerlingen, publiciteit, personeelszaken, externe contacten, beleidsontwikkeling. Joke heeft de verantwoordelijkheid voor: leiding en onderwijskundig beleid bovenbouw, roosterzaken, examens, financiën, gebouw en inrichting. Joke en Ingrid vormen samen het College van Bestuur (CvB). Ingrid is de voorzitter van het College van Bestuur en draagt daarmee de eindverantwoordelijkheid voor de school.

Raad van Toezicht

Naast het College van Bestuur  is er ook een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt er, zoals de naam al aangeeft, toezicht op dat het CvB handelt volgens de regels voor goed bestuur.

Teamleiders

Ter ondersteuning van de directie heeft het Jordan vier teamleiders. Elk van die vier gaat over twee jaarlagen. Joris van der Meer is de teamleider van klas 1 en 2. Filip Bagchus is de teamleider van klas 3 en 4vwo.  Richard van Oostenbrugge is de teamleider van 4 en 5 havo. Paul Kelsma is de teamleider van 5 en 6vwo. Directie en teamleiders vormen tezamen de schoolleiding.

Coördinatoren

Voor de leerlingenzorg heeft het Jordan coördinatoren. Mijke van Oostenbrugge is de coördinator van klas 1 en 2. Siegfried Sinnema is coördinator van klas 3 en 4vwo. Sarina Nap is coördinator van 4 en 5havo. Sandra Kiela is coördinator van 5 en 6vwo.