HomeOver het JordanOnderwijsteam
page.php
template-parts/page-content.php

Onderwijsteam

Soms is het handig te weten welke verantwoordelijkheid bij welke persoon ligt.  Hier een overzicht.

Directie

De rector van het Jordan is Geert Looyschelder. Zijn e-mailadres is: rector@jordanmlu.nl. Geert is niet alleen de rector, maar ook de bestuurder van het Jordan Montessori Lyceum Utrecht. Dat betekent dat hij de eindverantwoordelijkheid voor de school draagt.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de rector-bestuurder van het Jordan handelt volgens de regels van goed bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit: Esther Kopmels (voorzitter), Annette Wolthers, Jaap de Mare, Pieter Cornelissen, Lars Stevenson en Esselien de Leeuw.

Teamleiders

Ter ondersteuning van de directie heeft het Jordan vijf teamleiders. Vier van deze teamleiders gaan elk over twee jaarlagen. Joey Ko is de teamleider van klas 1 en 2. Filip Bagchus is de teamleider van klas 3 en 4vwo.  Sarina Nap is de teamleider van 4 en 5 havo. Paul Kelsma is de teamleider van 5 en 6vwo. Richard van Oostenbrugge is teamleider van het onderwijs ondersteunend personeel. Directie en teamleiders vormen tezamen de schoolleiding.

Coördinatoren

Voor de leerlingenzorg heeft het Jordan coördinatoren. Mijke van Oostenbrugge is de coördinator van klas 1 en 2. Koen Schiphorst is coördinator van klas 3 en 4vwo. Siegfried Sinnema is coördinator van 4 en 5havo. Sandra Kiela is coördinator van 5 en 6vwo.