HomePraktische infoContactouders
page.php
template-parts/page-content.php

Contactouders

De schoolleiding en de oudervereniging van het Jordan hechten veel waarde aan een goede binding met de ouders van de Jordan leerlingen, om te weten wat er leeft onder de ouders en om samen na te denken over thema’s die voor ouders en school van belang zijn. Om deze reden werkt de school, naast de formele contacten tussen ouders en school met een groep van contactouders.

Iedere klas/jaarlaag heeft een of twee ouders die als contactouder (CO) fungeren en daarmee de directe verbinding vormen tussen de ouders van leerlingen uit die klas, leden van het bestuur van de oudervereniging, de mentor van de klas en de schoolleiding. Zodoende spelen zij een belangrijke rol in het delen van relevante informatie.

Contactouderavonden

Gedurende het schooljaar zijn er drie contactouderavonden (COA’s) georganiseerd door leden van het bestuur van de oudervereniging en afgestemd met de schoolleiding. Aan het begin van het schooljaar is er een extra COA voor ouders van brugklasleerlingen waarin o.a. uitleg gegeven wordt over de praktische kanten van het Jordanschoolsysteem, zoals Magister, het pensumboekje en het verslag. De data voor deze bijeenkomsten staan in de agenda (onder het filter ‘algemeen’).

Tijdens de contactouderavonden worden vragen van ouders beantwoord, wordt een thema besproken dat samen met de contactouders vastgesteld is (bv communicatie of motivatie van leerlingen) en wordt door de schoolleiding terugkoppeling gegeven over thema’s die bij eerdere COA’s besproken zijn. Van alle bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt, afgestemd met de schoolleiding en vervolgens door de school rondgestuurd aan alle ouders.

Wat vragen we van contactouders

De contactouder taak is niet groot, maar wel zeer dankbaar en leuk! Wat vragen wij van de CO’s:

  • aanwezig te zijn tijdens de drie contactouderavonden
  • vragen van ouders te inventariseren en door te sturen naar COA e-mailadres
  • onderwerpen die ouders bezig houden in te brengen
  • samen met de mentor de tweede groepsouderavond voor te bereiden. Er zijn per schooljaar twee groepsouderavonden, de eerste staat in het teken van informatieoverdracht, de tweede wordt naar eigen inzicht van de mentor en de contactouders ingevuld en biedt bijvoorbeeld ruimte om een thema te behandelen.

Aanmelding CO

Tijdens de eerste groepsouderavond wordt er gevraagd wie er gedurende dat schooljaar CO willen. Aanmelding kan door een  aanmeldingsformulier in te vullen of door een mail te sturen naar het COA e-mailadres met vermelding van je voornaam, achternaam, e-mailadres en naam & klas van je kind. We bevestigen je inschrijving per e-mail. Het streven is in de onderbouw twee CO’s per klas en in de bovenbouw voor havo en vwo twee CO’s per jaarlaag.