HomePraktische infoContactouders
page.php
template-parts/page-content.php

Contactouders

De schoolleiding van het Jordan hecht veel waarde aan een goede binding met de ouders van haar leerlingen, om te weten wat er leeft onder de ouders en om samen na te denken over thema’s die voor ouders en school van belang zijn. Om deze reden werkt de school, naast de formele contacten tussen ouders en school met een groep van contactouders.

Contactouderlijst

Iedere klas/jaarlaag heeft een of twee ouders die als contactouder (CO) fungeren en daarmee de directe verbinding vormen tussen de ouders van leerlingen uit die klas, leden van het bestuur van de oudervereniging, de mentor van de klas en de schoolleiding. Zodoende spelen zij een belangrijke rol in het delen van relevante informatie.

Klik hier voor de contactouderlijst (deze pagina kan je alleen inzien als je ingelogd bent op de Jordan website). We zijn nog op zoek naar een aantal CO’s voor verschillende klassen (zie contactouderlijst), dus erg fijn als je je wilt aanmelden!

Contactouderavonden

Gedurende het schooljaar zijn er drie contactouderavonden (COA’s) georganiseerd door leden van het bestuur van de oudervereniging en afgestemd met de schoolleiding. Aan het begin van het schooljaar is er een extra COA voor ouders van brugklasleerlingen waarin o.a. uitleg gegeven wordt over de praktische kanten van het Jordanschoolsysteem, zoals Magister, het pensumboekje en het verslag. De data voor deze bijeenkomsten staan in de agenda (onder het filter ‘algemeen’).

Tijdens de contactouderavonden worden vragen van ouders beantwoord, wordt een thema besproken dat samen met de contactouders vastgesteld is (bv communicatie of motivatie van leerlingen) en wordt door de schoolleiding terugkoppeling gegeven over thema’s die bij eerdere COA’s besproken zijn. Van alle bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt, afgestemd met de schoolleiding en vervolgens door de school rondgestuurd aan alle ouders.

Wat vragen we van contactouders

De contactouder taak is niet groot, maar wel zeer dankbaar en leuk! Wat vragen wij van de CO’s:

  • aanwezig te zijn tijdens de drie contactouderavonden
  • vragen van ouders te inventariseren en door te sturen naar COA e-mailadres
  • onderwerpen die ouders bezig houden in te brengen
  • indien gewenst, samen met de mentor de tweede groepsouderavond voor te bereiden (er worden per schooljaar twee groepsouderavonden georganiseerd door de mentor(en) van de klas)

Aanmelding CO

Tijdens de eerste groepsouderavond wordt er gevraagd wie er gedurende dat schooljaar CO willen zijn (hier liggen aanmeldingsformulieren). Het streven is in de onderbouw twee CO’s per klas en in de bovenbouw voor havo en vwo twee CO’s per jaarlaag. Soms lukt het ons niet om dan voor elke klas minimaal één CO te vinden. Bekijk de contactouderlijst of we in de klas van jouw kind nog CO’s zoeken en mail ons je voornaam, achternaam, e-mailadres, naam & klas van je kind. We bevestigen je inschrijving (op ouderavond of direct) per e-mail.