HomeOver het JordanOnderwijsresultaten
page.php
template-parts/page-content.php

Onderwijsresultaten

Als je als school het beste uit je leerlingen wil halen, moet dat terug te zien zijn in de onderwijsresultaten. En dat is ook zo. Onze slaagpercentages liggen duidelijk boven het gemiddelde. En gemeten over de hele schoolcarrière telt het Jordan minder zittenblijvers dan gemiddeld. Lees meer in de schoolboekje over de schoolresultaten.

De overheid meet van alle scholen hoe ze scoren: zie voor meer informatie scholen op de kaart.