Home
single.php
template-parts/single-content.php

Schoolresultaten

Welke resultaten boekt het Jordan? Ons streven is: leerlingen niet onnodig laten doubleren en bovengemiddeld scoren op eindexamenresultaten. In het onderstaande overzicht staat voor elk leerjaar hoeveel procent van de leerlingen direct doorstroomt naar een hoger leerjaar.

In het schooljaar 2018/19 lag het slaagpercentage in 6vwo op 94% en dat van 5havo op 87%. Na afloop van het schooljaar zijn twee vwo-leerlingen en vijf havoleerlingen vertrokken zonder diploma. Hiermee liggen onze slaagpercentages boven het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de doorstroomcijfers.

Vergeleken met andere scholen is vooral de doorstroom in de bovenbouw hoog. Wat doorstroom in de onderbouw betreft, is het verschil met andere scholen veel kleiner. Dat heeft te maken met het feit dat we leerlingen in de onderbouw nieuwe vaardigheden aanleren, zoals het zelf plannen van je werk. Van die vaardigheden profiteren ze vervolgens in de bovenbouw.

Onze havo-afdeling heeft van de overheid zelfs het predicaat excellent gekregen.

Doorstroomsnelheidoverzicht 2012 t/m 2018

onvertraagd van leerjaar het naar volgend leerjaar
in % 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 gemid. ’16-’18
1 h/v 95 96 94 95 96 94 98 95 96,3
1 v-top 100 98 98
2 h/v 89 94 91 92 95 93 95 93 94,4
2 v-top 97 98 96
3 h/v 95 90 87 92 97 94 90 91 91,2
3 v-top 100 97
4 h 89 78 83 86 86 92 77 84 82,4
5 h 92 89 92 96 95 91 85 91 92,2
4 v  82 94 84 85 89 84 92 87 87,4
5 v 95 85 95 91 84 84 82  88 90,5
6 v  99 94 95 97 92 88 91  94 95,4

Gemiddeld

in % 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 gemid. ’16-’18
Onderbouw 95 97 95 94 96 93 96 92,1 95,6
Bovenbouw 93 89 89 91 91 89 86 90,1 90,6
Totaal 94 92 91 92 92 90 89 91,0 92,5