Home
single.php
template-parts/single-content.php

Schoolresultaten

Welke resultaten boekt het Jordan? Ons streven is: leerlingen niet onnodig laten doubleren en bovengemiddeld scoren op eindexamenresultaten. In het onderstaande overzicht staat voor elk leerjaar hoeveel procent van de leerlingen direct doorstroomt naar een hoger leerjaar.

In het schooljaar 2021/22 lag het slaagpercentage in 5havo op 93% en in 6vwo op 96%. Hiermee liggen onze slaagpercentages op of boven het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de doorstroomcijfers.

Vergeleken met andere scholen is vooral de doorstroom in de bovenbouw hoog. Wat doorstroom in de onderbouw betreft, is het verschil met andere scholen veel kleiner. Dat heeft te maken met het feit dat we leerlingen in de onderbouw nieuwe vaardigheden aanleren, zoals het zelf plannen van je werk. Van die vaardigheden profiteren ze vervolgens in de bovenbouw.

Doorstroomsnelheidoverzicht 2016 t/m 2022

onvertraagd van leerjaar het naar volgend leerjaar
in % 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 gemid. ’20-’22
1 h/v 97 97 100 99 95 97 94 96,3 98,0
1 v-top 98 100 100 100 100 98 98 99,5 99,4
2 h/v 96 93 91 92 89 94 91 92,5 93,2
2 v-top 95 100 98 97 97 98 96 97,8 97,8
3 h/v 87 95 92 91 93 90 87 91,8 91,0
3 v-top 97 97 95 97 100 97 96,7 95,9
4 h 69 84 88 83 89 78 83 84,5 80,0
5 h 93 94 98 87 92 89 92 91,9 94,9
4 v 78 84 81 83 92 94 84 86,8 81,0
5 v 87 91 95 94 95 85 95  89,6 90,8
6 v 96 98 100 88 99 94 95  94,2 98,0

Gemiddeld

in % 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 gemid. ’20-’22
Onderbouw 97 97 97 97 95 97 95 95,6 96,9
Bovenbouw 87 92 93 89 94 89 89 90,3 90,2
Totaal 90 94 94 92 95 92 91 92,0 92,7