page.php
template-parts/page-content.php

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2   

Sinds enkele schooljaren biedt het Jordan MLU de VWO leerlingen die Duits volgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het examen “Goethe-Zertifikat B2”. Alle leerlingen volgen in 5V tijdens de lessen een introductie op dit examen. In 6V kunnen leerlingen via school bij het Goethe-Instituut een examen op niveau B2 afleggen. Het Goethe instituut is het officiële wereldwijde instituut van de Bondrepubliek Duitsland ter bevordering én stimulering van de Duitse taal en de culturele samenwerking. Uiteraard oefenen we in 6V met de deelnemende leerlingen voor het Goethe-examen, hiervoor worden enkele (tweede) keuze-uren ingepland. Daarbij zal de nadruk liggen op de productieve vaardigheden (spreken en schrijven), de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) kan de leerling in veel gevallen zelf doen.

 

Waarom Goethe-Zertifikat B2?

Het Goethe-Zertifikat B2 is een officieel en internationaal erkend certificaat. Hiermee kun je bijvoorbeeld een opleiding of stage in een Duitstalig land gaan volgen, bovendien staat het ook nog eens goed op je CV.

 

Wat houdt het examen Goethe-Zertifikat B2 in?

Voor dit certificaat wordt leesvaardigheid, luistervaardigheid, schrijf- en spreekvaardigheid geëxamineerd. De eerst genoemde vaardigheden worden in een schriftelijke examen getoetst, spreekvaardigheid wordt uiteraard mondeling (in tweetallen) afgenomen.

 

Wanneer en waar wordt het examen afgenomen?

We streven ernaar om het Goethe examen in de tweede helft van het schooljaar (bij voorkeur in maart) af te nemen. Bij voldoende deelnemers wordt het eerste (schriftelijke) examen op onze school afgenomen. Voor het mondelinge examen zal de leerling een uitnodiging krijgen om bij het Goethe-Instituut in Amsterdam het examen af te leggen. Daarbij is (meestal) één docent van het Jordan MLU als examinator aanwezig, samen met iemand van het Goethe-Instituut.