page.php
template-parts/page-content.php

DELF

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Franҫaise)  op het Jordan MLU.

 

Alle leerlingen die Frans in hun profiel hebben in de bovenbouw van het VWO, kunnen in 5VWO een diploma DELF halen op niveau B1 van ERK (Europees Referentie-Kader), bij het Institut Franҫais (Culturele afdeling van de Franse Ambassade in Nederland), dus erkend door de Franse overheid.

De reguliere vaklessen in 4 en 5V worden uitgebreid met praktische  DELF-activiteiten.

Bij DELF ligt de nadruk op de praktijk en wordt er meer op de vaardigheden gelet dan op de details. Soms is het gemakkelijker dan wat wij in het reguliere programma leren en soms moeilijker. Er wordt bijvoorbeeld minder op spreek- en spelfouten gelet, maar alles wordt alleen Frans-Frans aangeboden.

 

Waarom DELF B1 ?

DELF B1 garandeert dat “men weet zich te redden in een Franstalig land” (on sait se débrouiller dans un pays francophone) op het gebied van lezen (CO: Compréhension des Ecrits), luisteren (CE: Compréhension de l’Oral), schrijven (PE: Production Ecrite) en spreken (PO: Production Orale).

Met dit diploma, op B1 niveau kan je in Franstalige landen gemakkelijker toegang krijgen tot opleidingen en activiteiten.

Het is een praktische aanvulling op wat je leert voor een VWO-diploma.

 

Wat houdt het DELF-examen B1 in?

Er is een landelijke examenochtend in Nederland van 9.00 uur tot 12 uur onder leiding van de DELF B1 vertegenwoordiger in de Franse sectie, waarin luistervaardigheid /CO (25 minuten), leesvaardigheid/CE (35 minuten) en schrijfvaardigheid/PE (45 minuten) wordt afgenomen.

De zaterdag volgend op dit schriftelijke examen is er het mondelinge examen  waarbij de kandidaat wordt uitgenodigd op diverse manieren in het Frans te converseren met de 2 examinatoren. Hierbij wordt zijn spreekvaardigheid/PO getoetst. Dit onderdeel duur 25 minuten: 10 minuten voorbereiding, 15 minuten spreken.

Alle examens worden nagekeken en voor elk van de 4 onderdelen kun je 25 punten halen.

In totaal zou er een score van 100 mogelijk zijn. Bij 51 punten ben je geslaagd.

 

Wanneer is het DELF B1 examen?

In 5VWO

In de eerste week van juni op woensdag: van 9 tot 11 uur , het schriftelijke gedeelte.

De zaterdag volgend op die woensdag van het schriftelijke examen: het mondelinge/ PO- gedeelte.

 

Overhandiging diploma DELF B1:

Het voorlopige DELF-diploma wordt per september van het nieuwe schooljaar (na 5V) uitgereikt.

Het officiële DELF B1 diploma wordt bij de diploma-uitreiking in 6V uitgereikt