HomeNieuwsCoronaprotocollen schooljaar 2020/21
single.php
template-parts/single-content.php

Coronaprotocollen schooljaar 2020/21

Protocol coronabesmettingen (maart 2021)

Nu alle leerlingen (deels) weer naar school gaan, geldt een aangepast protocol voor coronabesmettingen.

 • Als er één besmetting is in een (halve) klas/groep, gaan de besmette leerling én de buddy naar huis. Als onverhoopt blijkt dat er contact is geweest met meer leerlingen, dan dienen ook zij in quarantaine te gaan.
 • Onder contact wordt nu opgeteld vijftien minuten per dag verstaan (en dus niet meer de vijftien minuten aaneengesloten contact waar voorheen sprake van was).
 • Als er meer besmettingen zijn binnen een klas, dan gaat de gehele klas naar huis.

Urgente besmettingen worden via de nieuwsflits gecommuniceerd. Indien een besmetting geen gevaar voor andere leerlingen oplevert, wordt dit in de Jordan Weekly vermeld.

Beslisboom corona (maart 2021)

Met deze beslisboom kun je bepalen of je wel of niet naar school en/of werk mag.    Beslisboom

Afspraken online lessen (januari 2021)

Voor onze online lessen gelden de volgende afspraken:

Leerlingen loggen in op de online les tijdens de overlooptijd, zodat de les tijdig kan beginnen.

–              De opbouw van online lessen is als volgt:

 • De klassikale introductie van de les blijft beperkt tot maximaal 20 minuten.
 • Vervolgens plaatst de docent leerlingen gedurende circa 20 minuten in breakoutrooms en bezoekt deze.
 • Daarna is de docent beschikbaar voor vragen.
 • De laatste tien minuten van de les gelden als pauze voor zowel leerlingen als docent.

–              Leerlingen zetten hun camera aan tijdens de les (zo niet, dan kan de docent de desbetreffende leerling absent melden).

–              Tijdens een periode van online les schuiven secties proeven niet door naar de volgende periode. Proeven die gepland stonden tijdens een lockdown, worden online afgenomen, vervangen door een alternatieve opdracht of desnoods geschrapt.

Wat als een leerling corona heeft? (Geplaatst 21 september 2020)

 • Als een leerling positief test op corona moeten ouders dat direct melden aan de rector en de zorgcoördinator. Dit kan telefonisch (030-6954708) en (indien gesloten) via corona@jordanmlu.nl. Vermeld in deze mail hoe wij u kunnen bereiken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • De school meldt aan alle ouders en leerlingen dat zich in een bepaalde klas of jaarlaag corona heeft voorgedaan. De naam van de betreffende leerling wordt in die mail niet genoemd.
 • De GGD voert op korte termijn contactonderzoek uit. Naar aanleiding daarvan geeft de GGD zo nodig aan wie zich moet laten testen of wie in thuisquarantaine moet gaan.
 • Als een test of quarantaine nodig is, worden de desbetreffende leerlingen en ouders zo snel mogelijk door de school geïnformeerd.  Voor wie niets hoort, heeft het contactonderzoek geen gevolgen.
 • Leerlingen die niet in quarantaine hoeven en niet ziek zijn, kunnen gewoon onderwijs op school blijven volgen, ook als het coronageval zich in hun klas heeft voorgedaan.
 • Leerlingen in quarantaine volgen de lessen via Zoom.
 • Leerlingen die tot een risicogroep behoren of een huisgenoot hebben die daartoe behoort, kunnen desgewenst – na overleg met de coördinator van de jaarlaag – kiezen om thuisonderwijs via Zoom te volgen in plaats van onderwijs op school.
 • Vragen kunnen ouders of leerlingen stellen aan de coördinator van de jaarlaag.

================================================================

Wie blijft wanneer thuis bij corona(verschijnselen) en wanneer mag je weer naar het Jordan? (Geplaatst 14 september 2020, update 19 september 2020)

Klachten die kunnen wijzen op corona:

Milde klachten  Zware klachten
–          Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);

–          Hoesten;

–          Verhoging;

–          Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

–          Koorts;

–          Benauwdheid.

 

Situaties waarbij je thuis blijft en hoe dan te handelen:

 • Je hebt klachten die passen bij corona;
  • Je moet je laten testen. Bij negatieve uitslag mag je weer naar school.
 • Je hebt corona;
  • De ggd geeft aan wat je moet doen.
 • Een huisgenoot heeft naast milde klachten ook last van koorts of benauwdheid;
  • Als de test van je huisgenoot negatief is en jezelf geen klachten hebt, mag je weer naar school. Je laat jezelf testen als je zelf ook klachten krijgt.
 • Een huisgenoot heeft corona;
  • De ggd geeft aan wat je moet doen.
 • Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter);
  • Je gaat 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat je nauw contact had. Als je klachten krijgt die lijken op corona, maak je een afspraak voor een coronatest.
 • Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat u in thuisquarantaine gaat.
  • Je gaat 10 dagen in quarantaine, daarna mag je weer naar school.

Lees hier hoe je een afspraak kunt maken voor een coronatest.

Lees hier de uitgebreide up-to-date informatie van de rijksoverheid over thuisquarantaine.

Regelgeving zoals geldig op 11-9-2020.

====================================================================

Coronaprotocollen (geplaatst 2 september 2020)

Corona brengt de nodige gedragsregels met zich mee, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden. Het Jordan heeft die regels samengevat in een protocol. Het coronaprotocol voor leerlingen is hier te vinden Het coronaprotocol voor personeelsleden is hier te vinden.

Excursiebeleid

Vanwege corona laat het Jordan alleen excursies doorgaan:

 • die aan de RIVM-richtlijnen voldoen;
 • die geen programma-onderdelen zonder begeleiding bevatten;
 • waarvoor voldoende gekwalificeerde begeleiders zijn te vinden.