HomeNieuwsCoronaprotocollen schooljaar 2020/21
single.php
template-parts/single-content.php

Coronaprotocollen schooljaar 2020/21

Coronaprotocol per 7 juni 2021
Met ingang van 7 juni gelden op het Jordan onderstaande regels. De schoolleiding verzoekt iedereen dringend om zich aan deze regels te houden.

Anderhalvemeterregel
Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden (met uitzondering van de keuze), maar zij moeten nog wel steeds anderhalve meter afstand houden van medewerkers. Medewerkers moeten onderling ook anderhalve meter afstand houden.

Keuzes
Elke schooldag (behalve dinsdag) starten en eindigen we met een vrijwillige keuze. Leerlingen moeten zich hiervoor inschrijven. Er kunnen maximaal vijftien leerlingen naar een keuze. Leerlingen die niet bij elkaar in de klas zitten, moeten tijdens de keuze anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Zelftests
Leerlingen en personeelsleden wordt verzocht twee maal per week een zelftest af te nemen. De school reikt wekelijks twee zelftests uit aan alle leerlingen. Onderzoek toont dat zelftests effectief zijn in het voorkomen van coronabesmetting. Het dus van groot belang dat iedereen twee maal per week een zelftest doet. De instructie hiervoor staat aan het eind van dit protocol. Is een zelftest positief, dan moet de uitslag gemeld worden aan de GGD (voor registratie en bron- en contactonderzoek).

Mondkapjes
Mondkapjes blijven verplicht in het schoolgebouw, tenzij je zit.

Ontsmetten
Nog steeds geldt de regel: ontsmet je handen bij binnenkomst van school/lokaal en maak je tafel schoon.

Ventilatie
Het blijft van belang goed te ventileren. Dat betekent: ramen open. In de lokalen staan Co2-meters om het binnenklimaat te monitoren.

Zoomlessen
In sommige gevallen worden lessen nog steeds via Zoom gegeven. Bijvoorbeeld als een docent de les niet fysiek kan geven of als een hele klas in quarantaine is geplaatst. Als een enkele leerling in quarantaine zit, heeft de docent aan het begin van de les via Zoom contact met die leerling.

Looprichting trappen
Volg op de grote trappen de looprichting. Kleine trappen niet betreden op het moment dat een personeelslid er gebruik van maakt.

Overlooptijd
Het rooster kent een aparte overlooptijd voor docenten en voor leerlingen. Leerlingen mogen de laatste vijf minuten van elke les niet in de gangen lopen.

Pauze
Leerlingen brengen  de middagpauze buiten door (tenzij het weer dat echt niet toelaat).

Coronaverschijnselen
Bij coronaverschijnselen (hoesten, loopneus, verhoging) kom je niet naar school en meld je je ziek. In dat geval laat je een coronatest doen bij de GGD (je doet dus géén zelftest).

Wat gebeurt er bij een coronabesmetting?
Als een leerling besmet blijkt te zijn met corona, gaan de nauwe contacten van die leerling in quarantaine. Nauwe contacten zijn de personen met wie de besmette leerling veel contact heeft gehad (bijvoorbeeld leerlingen die naast elkaar hebben gezeten in les of pauze). Vanaf de vijfde dag na het contact met de besmette leerling kunnen nauwe contacten een PCR- of Antigeensneltest doen (geen zelftest). Is deze test negatief dan kan de leerling weer naar school. Ben je geen nauw contact, dan mag je gewoon naar school (al is het in dat geval wel verstandig om op dag vijf een extra zelftest te doen).

Hieronder de flyer met instructie voor zelftesten. (Klik hier voor vergroting.)

=================================================================

Beslisboom corona (maart 2021)

Met deze beslisboom kun je bepalen of je wel of niet naar school en/of werk mag.    Beslisboom

Afspraken online lessen (januari 2021)

Voor onze online lessen gelden de volgende afspraken:

Leerlingen loggen in op de online les tijdens de overlooptijd, zodat de les tijdig kan beginnen.

–              De opbouw van online lessen is als volgt:

 • De klassikale introductie van de les blijft beperkt tot maximaal 20 minuten.
 • Vervolgens plaatst de docent leerlingen gedurende circa 20 minuten in breakoutrooms en bezoekt deze.
 • Daarna is de docent beschikbaar voor vragen.
 • De laatste tien minuten van de les gelden als pauze voor zowel leerlingen als docent.

–              Leerlingen zetten hun camera aan tijdens de les (zo niet, dan kan de docent de desbetreffende leerling absent melden).

–              Tijdens een periode van online les schuiven secties proeven niet door naar de volgende periode. Proeven die gepland stonden tijdens een lockdown, worden online afgenomen, vervangen door een alternatieve opdracht of desnoods geschrapt.

Wat als een leerling corona heeft? (Geplaatst 21 september 2020)

 • Als een leerling positief test op corona moeten ouders dat direct melden aan de rector en de zorgcoördinator. Dit kan telefonisch (030-6954708) en (indien gesloten) via corona@jordanmlu.nl. Vermeld in deze mail hoe wij u kunnen bereiken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
 • De school meldt aan alle ouders en leerlingen dat zich in een bepaalde klas of jaarlaag corona heeft voorgedaan. De naam van de betreffende leerling wordt in die mail niet genoemd.
 • De GGD voert op korte termijn contactonderzoek uit. Naar aanleiding daarvan geeft de GGD zo nodig aan wie zich moet laten testen of wie in thuisquarantaine moet gaan.
 • Als een test of quarantaine nodig is, worden de desbetreffende leerlingen en ouders zo snel mogelijk door de school geïnformeerd.  Voor wie niets hoort, heeft het contactonderzoek geen gevolgen.
 • Leerlingen die niet in quarantaine hoeven en niet ziek zijn, kunnen gewoon onderwijs op school blijven volgen, ook als het coronageval zich in hun klas heeft voorgedaan.
 • Leerlingen in quarantaine volgen de lessen via Zoom.
 • Leerlingen die tot een risicogroep behoren of een huisgenoot hebben die daartoe behoort, kunnen desgewenst – na overleg met de coördinator van de jaarlaag – kiezen om thuisonderwijs via Zoom te volgen in plaats van onderwijs op school.
 • Vragen kunnen ouders of leerlingen stellen aan de coördinator van de jaarlaag.

================================================================

Wie blijft wanneer thuis bij corona(verschijnselen) en wanneer mag je weer naar het Jordan? (Geplaatst 14 september 2020, update 19 september 2020)

Klachten die kunnen wijzen op corona:

Milde klachten  Zware klachten
–          Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);

–          Hoesten;

–          Verhoging;

–          Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

–          Koorts;

–          Benauwdheid.

 

Situaties waarbij je thuis blijft en hoe dan te handelen:

 • Je hebt klachten die passen bij corona;
  • Je moet je laten testen. Bij negatieve uitslag mag je weer naar school.
 • Je hebt corona;
  • De ggd geeft aan wat je moet doen.
 • Een huisgenoot heeft naast milde klachten ook last van koorts of benauwdheid;
  • Als de test van je huisgenoot negatief is en jezelf geen klachten hebt, mag je weer naar school. Je laat jezelf testen als je zelf ook klachten krijgt.
 • Een huisgenoot heeft corona;
  • De ggd geeft aan wat je moet doen.
 • Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter);
  • Je gaat 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat je nauw contact had. Als je klachten krijgt die lijken op corona, maak je een afspraak voor een coronatest.
 • Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat u in thuisquarantaine gaat.
  • Je gaat 10 dagen in quarantaine, daarna mag je weer naar school.

Lees hier hoe je een afspraak kunt maken voor een coronatest.

Lees hier de uitgebreide up-to-date informatie van de rijksoverheid over thuisquarantaine.

Regelgeving zoals geldig op 11-9-2020.

====================================================================

Excursiebeleid

Vanwege corona laat het Jordan alleen excursies doorgaan:

 • die aan de RIVM-richtlijnen voldoen;
 • die geen programma-onderdelen zonder begeleiding bevatten;
 • waarvoor voldoende gekwalificeerde begeleiders zijn te vinden.