HomeNieuwsEen nieuwe lente, een nieuw geluid
single.php
template-parts/single-content.php

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

What’s in a name? Misschien meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Voor de derde keer in zijn leven krijgt het Jordan een nieuwe naam. We gaan officieel namelijk Jordan Montessori Lyceum Utrecht, kortweg Jordan MLU, heten en nemen afscheid van ‘Montessori Lyceum Herman Jordan’. Da’s niet niks! Waar is naamswijziging eigenlijk voor nodig? Er is immers geen schandaal dat samen met de oude naam zo snel mogelijk onder het tapijt geveegd moet worden. Jordannieuws vroeg ’t rector Ingrid van der Neut. Ingrid: “Iedereen kent ons als het Jordan en die naam blijven we -met trots- voeren. Maar we voegen er wel wat aan toe. Het Jordan is de enige montessorischool voor voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht. Met de nieuwe naam willen we duidelijk maken dat we montessorionderwijs bieden voor leerlingen in een groot verzorgingsgebied. Van oudsher komt een derde van onze leerlingen uit stad Utrecht, een derde uit Zeist en een derde uit overige gemeenten. Dat willen we graag zo houden. De nieuwe naam vertolkt, beter dan de oude, die regionale montessoriambitie.”

Gelijk met de nieuwe naam krijgt het Jordan ook een nieuw logo. Ingrid legt uit: “Zoiets groots als een naamswijziging kun je maar beter in een keer goed doen. Het oude logo bleek in de praktijk niet te voldoen -welke lezer kan zich ons logo nou voor de geest halen? Het oude logo was onzichtbaar en afhankelijk van lastig te reproduceren kleuren, die bovendien niet erg goed meer bij de school pasten. Dus als we dan toch de naam wijzigen, kun je maar beter meteen een logo kiezen dat beter aansluit bij de sfeer van de school. De logo-ontwerper is gevraagd om met dat logo duidelijk te maken dat wij een vriendelijke, stoere, veilige, krachtige school zijn. Ja, stoer en krachtig, omdat we het lef hebben om onze ideeën over hoe onderwijs eruit moet zien gestalte te geven, zo nodig dwars tegen de stroom in.

In mijn ogen is dat met het nieuwe heldere logo goed gelukt. Met de nieuwe naam en het nieuwe logo maken we zichtbaarder dan voorheen waar we als school voor staan. Dat past ook bij de fase waarin de schoolorganisatie nu verkeert. In de school proef ik een enorme focus om gezamenlijk in het nieuwe schoolplan te bepalen wat voor onderwijs we willen bieden.”