HomeResponsible disclosure
page.php
template-parts/page-content.php

Responsible disclosure

(NOTE: English version at the end of this article)

Bij het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is.

Als jij een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen jou:

 • Je bevindingen te mailen naar ict@jordanmlu.nl,
 • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer informatie te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of informatie van andere leerlingen, docenten of andere medewerkers in te kijken, verwijderen of aan te passen,
 • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen,
 • Geen aanvallen te doen op de fysieke beveiliging, social engineering, DDoS, spammen, of aanvallen op applicaties van derden (=out of scope), en
 • De school voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen vinden zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven dat:

 • Je binnen 3 werkdagen van ons te horen krijgt hoe we de kwetsbaarheid gaan oppakken en wanneer wij hiervoor een oplossing verwachten,
 • Als je de kwetsbaarheid netjes gemeld hebt en via de bovenstaande stappen gehandeld hebt, zullen wij geen melding maken bij de politie*,
 • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en dat jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met anderen delen worden tenzij dit wettelijke verplicht is,
 • Wij kunnen je een beloning geven voor jouw onderzoek. We zijn daartoe echter niet verplicht. Je hebt dus niet zonder meer recht op een vergoeding. De vorm van deze beloning staat niet van tevoren vast en zal door ons per geval worden bepaald. Of we een beloning geven en de vorm van de beloning hangt in grote mate af van de ernst van het lek. Daarnaast speelt de zorgvuldigheid van jouw onderzoek en de kwaliteit van de melding een rol,
 • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.

* Let op: ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat je tijdens jouw onderzoek handelingen uitvoert die strafbaar zijn. Het feit dat Jordan-Montessori Lyceum Utrecht geen aangifte tegen je zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.


English version of Responsible Disclosure protocol

(NOTE: This translation is best-effort. In case of differences between the Dutch and the English version, the Dutch version is leading)

At Jordan-Montessori Lyceum Utrecht, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.

If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

Please do the following:

 • E-mail your findings to ict@jordanmlu.nl,
 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people’s data,
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved,
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties, and
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

What we promise:

 • We will respond to your report within 3 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date,
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report,
 • We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission, unless this is legally required.
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem,
 • In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise), and
 • Please keep in mind that we are a small non-profit educational institution. We do not pay out monetary rewards.