Home
single.php
template-parts/single-content.php

Brugklas

Twee stromen

De onderbouw van het Jordan heeft twee stromen. We hebben v-topklassen voor excellente vwo-leerlingen en we hebben h/v-klassen. Dit zijn gemengde klassen waarin we lesgeven aan vwo’ers, havisten en leerlingen die er baat bij hebben hun keuze tussen havo en vwo nog even uit te stellen.

H/v-klas

Leerlingen in de h/v-klassen blijven drie jaar lang bij elkaar in dezelfde lesgroep. In de loop van die drie jaar vindt de determinatie plaats en bepalen leerlingen of ze de havo-leerweg dan wel de vwo-leerweg doen. Tijdens de eerste twee jaar volgen de h/v-leerlingen in principe hetzelfde programma (al kunnen leerlingen voor wie dat echt nodig is, al in de loop van de tweede klas op de havo-leerweg overstappen, zonder van klas te wisselen). De meeste leerlingen stellen die keuze echter uit tot de derde. In de derde kan -binnen dezelfde klas- op elk moment gekozen worden voor de havo-leerweg. Op deze manier kan elk leerling tot de meest zorgvuldige keuze komen. Lees meer in jaarlaag 1 h/v.

V-topklas

Leerlingen hebben in de v-topklas een extra vak: onderzoeksvaardigheden (OV). Wekelijks is er een blokuur ov, waarbij leerlingen een pensum lang werken aan een vakoverstijgend project. Vanwege ov hebben v-topleerlingen wekelijks twee uur minder de tijd voor de gewone lesstof dan leerlingen uit de h/v-klassen. Net als de h/v-leerlingen zitten leerlingen uit de v-topklas drie jaar lang in dezelfde lesgroep. Lees meer in jaarlaag 1 v-top.

Toelating tot h/v-klas

Leerlingen zijn toelaatbaar tot de h/v-klas als:

  • ze een havo-, havo/vwo- of vwo-advies van de basisschool hebben;
  • het onderwijskundig rapport geen informatie bevat die de leerling minder geschikt voor montessori-onderwijs maakt;

Toelating tot v-topklas

Leerlingen zijn toelaatbaar tot de v-topklas als:

  • ze een hoog vwo-/gymnasiumadvies van de basisschool hebben dat wordt door ondersteund door uitstekende scores in het leerlingvolgsysteem.

Toelating zorgleerlingen

Zorgleerlingen zijn toelaatbaar als:

  • ze havo- of vwo-niveau hebben;
  • ze beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn voor montessori-onderwijs, zoals zelfstandigheid;
  • de ondersteuningsvraag past in ons ondersteuningsprofiel.

Maatschappelijke stage

Jordanleerlingen besteden voor hun montessoridossier jaarlijks een aantal uren aan maatschappelijk werk. In het eerste jaar kan dat next door, bijvoorbeeld boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw. In de tweede werken leerlingen een week als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie.