Home
single.php
template-parts/single-content.php

Dag- & jaarindeling

Dagindeling

Onze lessen duren 65 minuten. Elke dag (behalve op dinsdag) is er ’s morgens het derde uur en ´s middags het zesde uur een keuzeles van 60 minuten. De keuzeles in de ochtend is voor iedereen verplicht. In de middag is de keuzeles vrijwillig. Tijdens de keuze –vandaar de naam- kunnen de leerlingen zelf kiezen bij welk vak / welke docent ze werken. Elke leerling heeft wekelijks een werkbespreking (WB) met zijn mentor.

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag:

08.15 – 08.35 WB-moment
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.10 – 12.10 lesuur 3 – keuze
12.10 – 12.40 PAUZE
12.45 – 13.50 lesuur 4
13.55 – 15.00 lesuur 5
15.00 – 15.10 PAUZE
15.15 – 16.15 keuze + WB-moment

 

Dinsdag:

08.15 – 08.30 WB-moment
08.40 – 09.45 proevenuur
09.45 – 10.00 PAUZE/WB-moment
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.15 – 12.20 lesuur 3
12.20 – 12.50 PAUZE/WB-moment
12.55 – 14.00 lesuur 4
14.05 – 15.10 lesuur 5
15.10 – 15.30 WB-moment

 

Jaarindeling

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (pensa) die worden afgesloten met een inloopweek. In die inloopweek vinden de leerlingenvergaderingen en schoolexamens plaats. In die week zijn de lessen ingekort tot veertig minuten. Alle belangrijke data zijn te vinden in de agenda. Schooljaar 2023/2024 ziet er als volgt uit: zie jaarrooster (onder portals).

In inloopweken duren de (ingecupte) keuzes 40 minuten:

08.40 – 09.20 keuze 1
09.25 – 10.05 keuze 2
10.05 – 10.15 PAUZE
10.20 – 11.00 keuze 3
11.05 – 11.45 keuze 4
11.45 – 12.10 PAUZE
12.15 – 12.55 keuze 5
13.00 – 13.40 keuze 6
13.40 – 13.50 PAUZE
13.55 – 14.35 keuze 7
14.40 – 15.20 keuze 8
15.20 – 15.30 PAUZE
15.35 – 16.15 keuze 9
16.20 – 17.00 keuze 10

Vakanties

Dit zijn de vakanties tijdens het schooljaar 2023/2024

Herfstvakantie                 : zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023
Kerstvakantie                   : zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Krokusvakantie                : zaterdag 17  februari t/m zondag 25 februari 2024
Pasen                                   : zaterdag 30 maart t/m maandag 1  april 2024
Tulpvakantie                     : zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024
Pinksteren                          : zaterdag 25 mei  t/m maandag 20 mei 2024
Zomervakantie                  : zaterdag 13  juli t/m zondag 25 augustus 2024

Slotweek (o.a. boeken inleveren en diploma-uitreiking): maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli 2024

Onderwijstijd

De onderstaande lessentabel geeft een overzicht van het aantal lessen per vak in de onderbouw. Het aantal lesuren voor een vak kan per periode verschillen. Om een voorbeeld te geven: het vak Nederlands heeft in de eerste klas vier periodes lang twee lesuren per week voor een totaal van acht periodelessen.

Leerjaar 1 2 3
Nederlands 8 8 8
Engels 8 5 6
Duits 7 7
Frans 8 6 4
geschiedenis 5 5 6
aardrijkskunde 5 4 5
wiskunde 8 8 9
natuurkunde 6 7
scheikunde 5
biologie 4 6 4
economie 5
muziek 4 4 2
drama 3 3
beeldende vormgeving en techniek 8 3 2
lichamelijke opvoeding 8 8 7
studieles 8 4 2

 

Lesuitval

In de onderbouw kent het Jordan vrijwel geen lesuitval. Als een docent afwezig is, vangt een andere docent de klas op tijdens een zogeheten stipuur (alleen het eerste lesuur van derde klassen wordt niet gestipt). Bovenbouwers met lesuitval kunnen voor zelfstudie terecht in D-gang of mediatheek.