Home
single.php
template-parts/single-content.php

Dag- & jaarindeling

Dagindeling

Onze lessen duren 65 minuten. Elke dag (behalve op dinsdag) is er ’s morgens het derde uur en ´s middags het zesde uur een keuzeles van 60 minuten. De keuzeles in de ochtend is voor iedereen verplicht. In de middag is de keuzeles vrijwillig. Tijdens de keuze –vandaar de naam- kunnen de leerlingen zelf kiezen bij welk vak / welke docent ze werken. Elke leerling heeft wekelijks een werkbespreking (WB) met zijn mentor.

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag:

08.15 – 08.35 WB optie
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.10 – 12.10 lesuur 3 – keuze
12.10 – 12.40 PAUZE
12.45 – 13.50 lesuur 4
13.55 – 15.00 lesuur 5
15.00 – 15.10 PAUZE
15.15 – 16.15 keuze + WB optie

 

Dinsdag:

08.15 – 08.35 WB optie
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.15 – 12.20 lesuur 3
12.20 – 12.50 PAUZE
12.55 – 14.00 lesuur 4
14.00 – 14.20 WB optie
14.20 – 15.20 Proevenuur

 

Jaarindeling

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (pensa) die worden afgesloten met een inloopweek. In die inloopweek vinden de leerlingenvergaderingen en schoolexamens plaats. In die week zijn de lessen ingekort tot veertig minuten. Alle belangrijke data zijn te vinden in de agenda. Schooljaar 2021/2022 ziet er als volgt uit: zie jaarrooster (onder portals).

In inloopweken duren de (ingecupte) keuzes 40 minuten:

08.40 – 09.20 keuze 1
09.25 – 10.05 keuze 2
10.05 – 10.15 PAUZE
10.20 – 11.00 keuze 3
11.05 – 11.45 keuze 4
11.45 – 12.10 PAUZE
12.15 – 12.55 keuze 5
13.00 – 13.40 keuze 6
13.40 – 13.50 PAUZE
13.55 – 14.35 keuze 7
14.40 – 15.20 keuze 8
15.20 – 15.30 PAUZE
15.35 – 16.15 keuze 9
16.20 – 17.00 keuze 10

Vakanties

Dit zijn de vakanties tijdens het schooljaar 2021/2022

Herfstvakantie                 : zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie                   : zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
Krokusvakantie                : zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
Pasen                                   : zaterdag 16 april t/m maandag 18 april 2022
Tulpvakantie                     : zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2022
Hemelvaart                       : donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022
Tweede Pinksterdag       : zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni 2022
Zomervakantie                  : zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Slotweek (o.a. boeken inleveren en diploma-uitreiking): maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli 2022

 

Onderwijstijd

De onderstaande lessentabel geeft een overzicht van het aantal lessen per vak in de onderbouw. Het aantal lesuren voor een vak kan per periode verschillen. Om een voorbeeld te geven: het vak Nederlands heeft in de eerste klas vier periodes lang twee lesuren per week voor een totaal van acht periodelessen.

Leerjaar 1 2 3
Nederlands 8 8 8
Engels 8 5 6
Duits 7 7
Frans 8 6 4
geschiedenis 5 5 6
aardrijkskunde 5 4 5
wiskunde 8 8 9
natuurkunde 6 7
scheikunde 5
biologie 4 6 4
economie 5
muziek 4 4 2
drama 3 3
beeldende vormgeving en techniek 8 3 2
lichamelijke opvoeding 8 8 7
studieles 8 4 2

 

Lesuitval

In de onderbouw kent het Jordan vrijwel geen lesuitval. Als een docent afwezig is, vangt een andere docent de klas op tijdens een zogeheten stipuur (alleen het eerste lesuur van derde klassen wordt niet gestipt). Bovenbouwers met lesuitval kunnen voor zelfstudie terecht in D-gang of mediatheek.