Home
single.php
template-parts/single-content.php

Dag- & jaarindeling

Dagindeling

Onze lessen duren 65 minuten. Elke dag (behalve op dinsdag) is er ’s morgens het derde uur en ´s middags het zesde uur een keuzeles van 60 minuten. De keuzeles in de ochtend is voor iedereen verplicht. In de middag is de keuzeles vrijwillig. Tijdens de keuze –vandaar de naam- kunnen de leerlingen zelf kiezen bij welk vak / welke docent ze werken. Elke leerling heeft wekelijks een werkbespreking (WB) met zijn mentor.

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag:

08.15 – 08.35 WB optie
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.10 – 12.10 lesuur 3 – keuze
12.10 – 12.40 PAUZE
12.45 – 13.50 lesuur 4
13.55 – 15.00 lesuur 5
15.00 – 15.10 PAUZE
15.15 – 16.15 keuze + WB optie

 

Dinsdag:

08.15 – 08.35 WB optie
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.15 – 12.20 lesuur 3
12.20 – 12.50 PAUZE
12.55 – 14.00 lesuur 4
14.00 – 14.20 WB optie
14.20 – 15.20 Proevenuur

 

Jaarindeling

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (pensa) die worden afgesloten met een inloopweek. In die inloopweek vinden de leerlingenvergaderingen en schoolexamens plaats. In die week zijn de lessen ingekort tot veertig minuten. Alle belangrijke data zijn te vinden in de agenda. Schooljaar 2020/2021 ziet er als volgt uit: zie jaarrooster (onder portals).

In inloopweken duren de (ingecupte) keuzes 40 minuten:

08.40 – 09.20 keuze 1
09.25 – 10.05 keuze 2
10.05 – 10.15 PAUZE
10.20 – 11.00 keuze 3
11.05 – 11.45 keuze 4
11.45 – 12.10 PAUZE
12.15 – 12.55 keuze 5
13.00 – 13.40 keuze 6
13.40 – 13.50 PAUZE
13.55 – 14.35 keuze 7
14.40 – 15.20 keuze 8
15.20 – 15.30 PAUZE
15.35 – 16.15 keuze 9
16.20 – 17.00 keuze 10

Vakanties

Dit zijn de vakanties tijdens het schooljaar 2020/2021

Herfstvakantie                 : zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie                   : zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie                : zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
Pasen                                   : vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Koningsdag                        : dinsdag 27 april 2021
Tulpvakantie                     : zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei 2021
Tweede Pinksterdag       : maandag 24 mei 2021
Zomervakantie                  : zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

Slotweek (o.a. boeken inleveren en diploma-uitreiking): maandag 12 juli t/m vrijdag 16 juli 2021

 

Onderwijstijd

De onderstaande lessentabel geeft een overzicht van het aantal lessen per vak in de onderbouw. Het aantal lesuren voor een vak kan per periode verschillen. Om een voorbeeld te geven: het vak Nederlands heeft in de eerste klas één periode lang drie lesuren per week en drie periodes lang twee lesuren per week. In totaal is dat negen periodelessen.

Leerjaar 1 2 3
Nederlands 9 8 9
Engels 8 5 5
Duits 7 7
Frans 8 7 4
geschiedenis 5 5 7
aardrijkskunde 5 4 5
wiskunde 8 9 10
natuurkunde 6 7
scheikunde 5
biologie 4 6 4
economie 5
muziek en drama 5 4 2
beeldende vormgeving en techniek 8 3 2
lichamelijke opvoeding 8 8 7
studieles 4 4 2

 

Lesuitval

In de onderbouw kent het Jordan vrijwel geen lesuitval. Als een docent afwezig is, vangt een andere docent de klas op tijdens een zogeheten stipuur (alleen het eerste lesuur van derde klassen wordt niet gestipt). Bovenbouwers met lesuitval kunnen voor zelfstudie terecht in D-gang of mediatheek.