Home
single.php
template-parts/single-content.php

Dag- & jaarindeling

Dagindeling

Onze lessen duren 65 minuten. Elke dag (behalve op dinsdag) is er ’s morgens het derde uur en ´s middags het zesde uur een keuzeles van 60 minuten. De keuzeles in de ochtend is voor iedereen verplicht. In de middag is de keuzeles vrijwillig. Tijdens de keuze –vandaar de naam- kunnen de leerlingen zelf kiezen bij welk vak / welke docent ze werken. Elke leerling heeft wekelijks een werkbespreking (WB) met zijn mentor.

Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag:

08.15 – 08.35 WB optie
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.10 – 12.10 lesuur 3 – keuze
12.10 – 12.40 PAUZE
12.45 – 13.50 lesuur 4
13.55 – 15.00 lesuur 5
15.00 – 15.10 PAUZE
15.15 – 16.15 keuze + WB optie

 

Dinsdag:

08.15 – 08.35 WB optie
08.40 – 09.45 lesuur 1
09.45 – 10.00 PAUZE
10.05 – 11.10 lesuur 2
11.15 – 12.20 lesuur 3
12.20 – 12.50 PAUZE
12.55 – 14.00 lesuur 4
14.00 – 14.20 WB optie
14.20 – 15.20 Proevenuur

 

Jaarindeling

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (pensa) die worden afgesloten met een inloopweek. In die inloopweek vinden de leerlingenvergaderingen en schoolexamens plaats. In die week zijn de lessen ingekort tot veertig minuten. Alle belangrijke data zijn te vinden in de agenda. Schooljaar 2021/2022 ziet er als volgt uit: zie jaarrooster (onder portals).

In inloopweken duren de (ingecupte) keuzes 40 minuten:

08.40 – 09.20 keuze 1
09.25 – 10.05 keuze 2
10.05 – 10.15 PAUZE
10.20 – 11.00 keuze 3
11.05 – 11.45 keuze 4
11.45 – 12.10 PAUZE
12.15 – 12.55 keuze 5
13.00 – 13.40 keuze 6
13.40 – 13.50 PAUZE
13.55 – 14.35 keuze 7
14.40 – 15.20 keuze 8
15.20 – 15.30 PAUZE
15.35 – 16.15 keuze 9
16.20 – 17.00 keuze 10

Vakanties

Dit zijn de vakanties tijdens het schooljaar 2022/2023

Herfstvakantie                 : zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie                   : zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie                : zaterdag 25  februari t/m zondag 5 maart 2023
Pasen                                   : zaterdag 8 april t/m maandag 10  april 2023
Tulpvakantie                     : zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart                        : donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023
Pinksteren                          : zaterdag 27 mei  t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie                  : zaterdag 8  juli t/m zondag 20 augustus 2023

Slotweek (o.a. boeken inleveren en diploma-uitreiking): maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli 2023

Onderwijstijd

De onderstaande lessentabel geeft een overzicht van het aantal lessen per vak in de onderbouw. Het aantal lesuren voor een vak kan per periode verschillen. Om een voorbeeld te geven: het vak Nederlands heeft in de eerste klas vier periodes lang twee lesuren per week voor een totaal van acht periodelessen.

Leerjaar 1 2 3
Nederlands 8 8 8
Engels 8 5 6
Duits 7 7
Frans 8 6 4
geschiedenis 5 5 6
aardrijkskunde 5 4 5
wiskunde 8 8 9
natuurkunde 6 7
scheikunde 5
biologie 4 6 4
economie 5
muziek 4 4 2
drama 3 3
beeldende vormgeving en techniek 8 3 2
lichamelijke opvoeding 8 8 7
studieles 8 4 2

 

Lesuitval

In de onderbouw kent het Jordan vrijwel geen lesuitval. Als een docent afwezig is, vangt een andere docent de klas op tijdens een zogeheten stipuur (alleen het eerste lesuur van derde klassen wordt niet gestipt). Bovenbouwers met lesuitval kunnen voor zelfstudie terecht in D-gang of mediatheek.