Home
single.php
template-parts/single-content.php

Klachtenregeling

Ook op het Jordan gaat wel eens wat fout. Graag bespreken we met ouders en/of leerlingen hoe eventuele problemen het best opgelost kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat we problemen zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Dus heeft een leerling een probleem met een docent, dan bespreekt hij dat eerst met de docent in kwestie. Levert dat niks op, dan kan hij de mentor inschakelen. Leidt dat evenmin tot resultaat, dan kan de coƶrdinator ingeschakeld worden.

Voor de ernstiger gevallen is er een klachtenregeling (Klachtenregeling Jordan MLU). Deze regeling maakt duidelijk wat er moet gebeuren als leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben. Als iemand een klacht heeft, dan kan de interne of externe vertrouwenspersoon worden benaderd. Zij kunnen de klager informeren over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. (Klik hier voor meer informatie over onze vertrouwenspersonen.)

Het Jordan is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, T: 030 – 280 95 90 E: info@onderwijsgeschillen.nl, W: www.onderwijsgeschillen.nl

Voor klachten over pesten of (seksuele) intimidatie bestaan aparte procedures (zie pdf zorgplan).

Naast de klachtenregeling kent het Jordan ook een klokkenluidersregeling (Klokkenluidersregeling JORDAN MLU). Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen van de klokkenluidersregeling gebruik maken bij ernstig vermoeden van een misstand.

Verder heeft het Jordan een integriteitscode, zie Integriteitscode_JordanMLU