Home
single.php
template-parts/single-content.php

Klachtenregeling

Ook op het Jordan gaat wel eens wat fout. Graag bespreken we met ouders en/of leerlingen hoe eventuele problemen het best opgelost kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat we problemen zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Dus heeft een leerling een probleem met een docent, dan bespreekt hij dat eerst met de docent in kwestie. Levert dat niks op, dan kan hij de mentor inschakelen. Leidt dat evenmin tot resultaat, dan kan de coƶrdinator ingeschakeld worden.

Voor de ernstiger gevallen is er een klachtenregeling (pdf klachtenregeling). Deze regeling maakt duidelijk wat er moet gebeuren als leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben. Sommige klachten worden volgens deze regeling binnenschools afgehandeld, andere klachten worden bij onze externe vertrouwenspersoon neergelegd. (Klik hier voor meer informatie over onze vertrouwenspersonen.)

Voor klachten over pesten of (seksuele) intimidatie bestaan aparte procedures (zie pdf zorgplan).

Naast de klachtenregeling kent het Jordan ook een klokkenluidersregeling (pdf regeling melding misstanden). Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen van de klokkenluidersregeling gebruik maken bij ernstig vermoeden van een misstand.