Home
single.php
template-parts/single-content.php

Veiligheid

Het Jordan wil een veilige omgeving voor leerlingen zijn. Alleen een leerling die zich prettig voelt kan tot zijn recht komen. Ouders en leerlingen met vragen over sociale veiligheid kunnen bij onze zorgcoördinator terecht (zie jaarlagen). Deze coördineert ook het anti-pestbeleid. Pesten krijgt veel aandacht in de studielessen en het mentoraat. Zo nodig heeft de school ook een pestprotocol en een protocol digitaal pesten (Pestprotocol en ongewenst gedrag Jordan MLU). Jaarlijks bevraagt het Jordan leerlingen hoe zij de school ervaren. Daaruit blijkt steevast dat leerlingen de school als aanmerkelijk veiliger ervaren dan het landelijk gemiddelde. Naast sociale veiligheid bekommert het Jordan zich overigens ook om de fysieke veiligheid van leerlingen. Zo zijn er regelmatig brandoefeningen.