Home
single.php
template-parts/single-content.php

Vrijwillige ouderbijdrage

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan het Jordan invulling geven aan zijn montessorikarakter. De ouderbijdrage wordt aan drie dingen besteed: zelfwerkzaamheid, begeleiding en bijzondere activiteiten.

Zelfwerkzaamheid

Jordandocenten maken extra materiaal, zodat leerlingen zelfstandig in eigen tempo kunnen werken, bijvoorbeeld: studiewijzers en extra proeven. Het Jordan investeert ook extra in ICT om de zelfwerkzaamheid te ondersteunen.  Daarnaast kent onze mediatheek ruime openingstijden, zodat leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van deze voorziening. Omdat onze leerlingen niet altijd makkelijk toegang hebben tot gemeentelijke bibliotheken, is dit van groot belang.

Begeleiding

De kern van het montessori onderwijs vormt zelfwerkzaamheid. Om dit mogelijk te maken wordt elke leerling door een individuele mentor persoonlijk begeleid. Dit individueel mentoraat komt bovenop het (standaard) groepsmentoraat in de onderbouw en de begeleiding van specifieke ondersteuning in de bovenbouw (zoals loopbaanoriëntatie). Het individueel mentoraat met wekelijkse werkbesprekingen ten behoeve van het welzijn en de studievoortgang vergt een extra inzet van docenten.

Bijzondere schoolactiviteiten

Ons programma is rijk aan excursies om het onderwijs in de diverse vakken extra leuk en leerzaam te maken. Daarnaast hebben we voor de onderbouw jaarlijks een kampweek ingeroosterd. Voor de vierde klassen is een talenreis in het programma opgenomen. Voorts kennen we voor alle klassen, behalve de eindexamenklassen, een projectweek waarin bijzondere activiteiten worden georganiseerd, zoals de brugklasmusical, vakoverstijgende projecten (3e klassen en, 5V), stages (2e klassen + 4H en 4V).

Financiële controle vrijwillige ouderbijdrage

Het toezicht op de vrijwillige ouderbijdrage is onderdeel van de algehele financiële controle op school. Jaarlijks worden een begroting en een jaarrekening opgesteld waarin de inkomsten en uitgaven worden gesplitst naar overheid en ouders. Deze worden ter instemming voorgelegd aan de MR. De jaarrekening is hier te vinden.

Draagkracht

De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en ook wordt rekening gehouden met uw aantal kinderen op school.

Andere uitgaven

Buiten de ouderbijdrage probeert het Jordan zo min mogelijk beroep te doen op de ouderlijke portemonnee. Behoudens de vrijwillige skireis en laptop omvat de ouderbijdrage alle andere excursies/reizen, alsmede montessori-ondersteunende activiteiten.