single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Onderwijs

Wat zijn de dingen die het Jordanonderwijs speciaal maken?

Montessoriwaarden

Het Jordan leidt op voor een havo- of vwo-diploma. Maar we willen meer dan alleen maar goed vakonderwijs bieden. Als montessorischool willen we ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid. Wat merk je daarvan in de derde klas?

Zelfstandigheid

Op het Jordan krijgen leerlingen relatief veel verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kun je zelf bepalen welk werk je wanneer doet of wanneer je de proef maakt. Ook in de derde klas word je (als je dat nodig hebt) hier nog mee geholpen door je docenten en je persoonlijke mentor. Langzaamaan word je zelfstandiger. Uit onderzoek blijkt dat Jordanleerlingen in vervolgstudies minder dan gemiddeld uitvallen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Jordan brengt leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij. In de derde doe je een Edukans-project over wereldburgerschap. Je maakt opdrachten over mensenrechten en internationale betrokkenheid. Zo bouw je stap voor stap je montessoridossier op.

Creativiteit

Creativiteit is belangrijk op het Jordan. Dat zie je niet alleen bij vakken als muziek en beeldende vorming, maar ook bij leervakken. Onderwijs is meer dan met je hoofd in de boeken zitten. Je moet ook voelen en doen. Daarom sluiten we het schooljaar af met een kampweek, waarin je andere dingen doet dan normaal op school.

Gelijkwaardigheid

Op het Jordan gaan we op een prettige manier met elkaar om. Docenten stellen zich niet autoritair op. Leerlingen wordt van meet af aan geleerd om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen hoort erbij. Niemand wordt buitengesloten. Dat is een groot verschil met andere scholen.

Vakken

In de derde heb je een nieuw vak, namelijk: economie (ec). Verder wordt het combinatievak nask (natuur- & scheikunde) gesplitst in de aparte vakken natuurkunde (na) en scheikunde (sk). Voor de rest heb je dezelfde vakken als in het tweede jaar, namelijk: Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fr), Duits (du), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), biologie (bi), muziek (mu), beeldende vormgeving (bv) en lichamelijke opvoeding (lo). Niet elk vak heeft evenveel lesuren. Er zijn vakken die je twee keer per week hebt (bijvoorbeeld ne). Wiskunde heb je in sommige pensa zelfs drie keer. Veel vakken heb je maar een keer per week en er zijn vakken die geperiodiseerd worden gegeven. Dit betekent dat ze in het ene pensum wel en in het andere pensum niet worden gegeven. Naast deze veertien vakken is er in pensum twee en drie ook wekelijks profielkeuzeles.

Lesvormen

Jordanlessen zien er vaak afwisselend uit. Als we de tevredenheidsenquêtes mogen geloven, waarderen Jordanleerlingen de variatie aan activiteiten op een Jordanlesdag een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Differentiatie

In 3hv kun je vaak kiezen tussen opdrachten. De ene leerling heeft wat meer oefening nodig om de stof onder de knie te krijgen. De andere leerling heeft juist wat meer uitdaging nodig. Daarom worden opdrachten vaak op verschillende niveaus aangeboden. Je kunt zelf kiezen, maar het kan ook verstandig zijn om eens met je docent te overleggen welk type opdracht het best bij jou past.

Determinatie: havo of vwo?

De meeste hv-leerlingen bepalen pas in de derde of ze havo of vwo gaan doen. In de derde klas kan een leerling er elk moment voor kiezen om de havoleerweg te volgen. Leerlingen die overstappen naar havo, blijven overigens in dezelfde klas zitten.

Het Jordan determineert met opzet later dan andere scholen. Op die manier hebben leerlingen de tijd om te bepalen wat het best bij hen past. Relatief veel leerlingen die op de basisschool een havoadvies kregen,  halen hier een vwo-diploma. Bovendien is de keus voor havo of vwo vooral een keuze van de leerling zelf. Het Jordan schrijft in de regel niet voor in welke afdeling een leerling wordt geplaatst.

Profielkeuze

In de derde kies je ook je profiel en vakkenpakket. In de bovenbouw kun je namelijk sommige vakken laten vallen, zodat je je kan concentreren op wat je het best ligt. Er zijn vier profielen: Cultuur & Maatschappij (CM), Economie & Maatschappij (EM), Natuur & Gezondheid (NG) en Natuur & techniek (NT). Elk van die profielen kent een eigen combinatie van vakken. Je profiel kan bepalen welke vervolgstudies je wel en niet kan doen. Dus dat is een keus die je zorgvuldig moet maken. Vandaar dat we daar in de profielkeuzelessen veel tijd aan besteden.

Vakkenpakket

Binnen elk profiel heb je ook nog speelruimte bij het bepalen van je vakkenpakket.  Elk profiel heeft enkele verplichte vakken. Die moet je volgen. Maar een deel van de vakken kun je ook zelf kiezen. Als je wil weten welke vakken je binnen welk profiel kunt kiezen op het vwo, klik dan hier. Wil je weten welke vakken je kunt volgen op havo, klik dan hier. Veel scholen beperken de keuzevrijheid van leerlingen: met een bepaald profiel zit je ook aan een bepaald vakkenpakket vast. Het Jordan biedt leerlingen uit principe zo veel mogelijk keuzevrijheid.

Nieuwe vakken
In de vierde krijg je vakken die je nog niet hebt gehad. In je profiel kun je bijvoorbeeld NLT of BE kiezen of voor een bepaald soort wiskunde. Wiskunde wordt in de vierde namelijk verdeeld in wiskunde A en B (voor havo) of wiskunde A, B, C en D (voor vwo). Tot slot zijn er in de vierde enkele nieuwe vakken die iedereen krijgt, namelijk maatschappijleer. AEL en CKV. Wat kun je verwachten bij al die vakken?

NLT
NLT (Natuur, Leven en Technologie) is een keuzevak in het NT- of NG-profiel. Dit vak combineert natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. In verschillende modules pas je nieuwe wetenschappelijk inzichten toe.

Bedrijfseconomie oftewel BE
Bedrijfseconomie (BE) is een profielkeuzevak in het EM-profiel (je mag het ook in het vrije deel kiezen bij NG of NT). BE lijkt op economie, maar is toch een ander vak. BE richt zich op bedrijfseconomie, terwijl economie –de naam zegt het al- naar de hele economie kijkt. Bij BE leer je bijvoorbeeld hoe je een begroting moet lezen of hoe je een kostprijs berekent.

Wiskunde A
Bij een EM- of een NG-profiel kies je wiskunde A of wiskunde B. Bij een CM-profiel mag je wiskunde A doen. Wiskunde A richt zich op algebra, statistiek en kansberekening. Met deze wiskunde ben je goed voorbereid voor veel vervolgstudies.

Wiskunde B
Bij een NT-profiel krijg je wiskunde B. Deze wiskunde bereidt je voor op die vervolgopleidingen die de hoogste eisen stellen aan het wiskundig niveau. Wiskunde B is een stuk abstracter dan wiskunde A. Het gaat meer om analyseren, redeneren en bewijzen.

Wiskunde C
Kies je een CM-profiel op vwo, dan kun je of wiskunde A of wiskunde C doen. Wiskunde C geeft een algemene wiskundige basis. Zo leer je meer over statistiek. Maar wiskunde C bereidt niet specifiek voor op bepaalde vervolgstudies.

Wiskunde D
Vwo-leerlingen met wiskunde B kunnen daarnaast ook wiskunde D kiezen. Wiskunde D is een uitbreiding van wiskunde B, maar niet precies hetzelfde. Zo biedt wiskunde D meer kansberekening en statistiek en ook meer wiskundige puzzels
Maatschappijleer
Maatschappijleer is een verplicht vak voor alle vierdeklassers. Het gaat over hoe de maatschappij in elkaar zit. Je leert bijvoorbeeld meer over de Nederlandse rechtsstaat (wat voor rechten en plichten hebben burgers?) en democratie (hoe werkt de politieke besluitvorming?)

CKV
CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) is ook een vak dat alle vierdeklassers hebben. Bij CKV gaat het erom onder woorden te brengen wat je vindt van kunst (concert, museum, film, theater, dans). CKV sluit je af met een kunstdossier (voor havo in de vierde, voor vwo in de vijfde).

AEL
AEL is weer zo’n vak dat alle leerlingen in de vierde hebben. In de projectweek ga je een stage lopen in een bedrijf of instelling. Zo kun je ruiken aan het beroepsleven en beter bedenken wat voor soort werk en opleiding het best bij jou past. Ter voorbereiding op de stage volg je ael-lessen. Na de stage schrijf je een verslag. En in de ael-les wissel je ervaringen uit.

Digitaal onderwijs & byod

Op het Jordan nemen leerlingen zelf een laptop mee. Dat vergroot de mogelijkheden voor digitaal onderwijs.

Voor meer informatie over laptopgebruik op het Jordan klik hier.

Montessoridossier/montessoricertificaat

Jordanleerlingen doen elk jaar dingen om zich maatschappelijk nuttig te maken. In het derde jaar ga je aan de slag met een Edukans-project. Dit project gaat in op wereldburgerschap. Je maakt opdrachten over mensenrechten en over internationale betrokkenheid. Met deze opdrachten wordt je montessoridossier verder opgebouwd. Bij je Jordandiploma krijg je straks ook een montessoricertificaat. Op dat certificaat staat wat je allemaal voor je montessoridossier hebt gedaan.