Home
single.php
template-parts/single-content.php

Schoolregels & leerlingenstatuut

Schoolregels

Hoofdregel op het Jordan is dat iedereen, medewerkers en leerlingen, verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en voor het wel en wee van de school. Dat betekent onder andere: niet eten in de lokalen, niks moedwillig vernielen en geen gebruik van alcohol, tabak of andere drugs op het schoolterrein. Voor het gebruik van mobiele telefoons gelden aparte regels (pdf regels mobiele telefoons versie 2023).

Leerlingenstatuut

Soms is het voor leerlingen handig te weten wat je rechten en plichten zijn. Die vind je in het leerlingenstatuut (Leerlingstatuut JordanMLU _versie 6-4-2023). Daar vind je algemene rechten (bijvoorbeeld het recht op aandacht en inzet van je docent of vrijheid van meningsuiting) en plichten (je moet lessen volgen), maar ook specifiekere rechten (bijvoorbeeld over het aantal peilproeven dat afgenomen mag worden) en plichten (gymkleding dragen tijdens lo).