HomeBlogHandreiking Hoogbegaafdheid: leerlingen groep 7/8
single.php
template-parts/single-content.php

Handreiking Hoogbegaafdheid: leerlingen groep 7/8

Je bent hoogbegaafd en je zit in groep 7 of 8…

Kiezen voor montessori is kiezen voor zelfstandig werken

Wat leuk dat je erover denkt om te kiezen voor een montessorischool! Montessorischolen hebben als doel om jou te laten groeien op zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zodra je start op een montessorischool merk je meteen dat je veel vrijheid krijgt om je eigen werk te plannen. Het dragen van die verantwoordelijkheid is voor sommige leerlingen best zwaar. Het is goed om van tevoren bij jezelf goed na te gaan of je een planning wil (leren) maken en of je je er ook echt aan gaat houden. Als je je niet aan je planning houdt en veel uitstelt, krijg je minder plezier op school. Kies dus voor een montessorischool als je je er prettig voelt en het zelfstandig werken en plannen je aanspreekt.

Hoogbegaafd van groep 8 naar de brugklas

Maak je de keuze voor montessori? Dan is het een goed idee om op de Open Dag te vragen of er begeleiding is voor hb’ers. Zeker als je nu ook al begeleiding hebt. Als je uit een plusklas of uit fulltime-hb-onderwijs komt, is het vooral goed om te beseffen dat je straks in een brugklas komt waar het onderwijs niet per se is aangepast aan hoogbegaafden.  Denk je dat je wel aanpassingen nodig zult hebben? Bespreek dat dan met je mentor of de hb-begeleider. Misschien kom je er pas na verloop van tijd achter. Dan kun je bijvoorbeeld -in overleg met je docenten en mentor- vragen om of voorstellen doen voor aanpassingen in de manier waarop je werk en toetsen maakt, als dat nodig is.  De brugklas is een jaar van grote veranderingen voor iedereen. Voor jou als hoogbegaafde geldt misschien dat er straks van jou misschien ook een andere leer- en werkhouding gevraagd wordt. Veel hoogbegaafde kinderen gaan moeiteloos en heel snel van groep 1 naar groep 8: ze hebben eigenlijk altijd een voorsprong op de rest van de klas. Misschien is het bij jou ook altijd zo gegaan. Het is dan belangrijk om te weten dat er ooit een moment komt dat “iets leren” niet meer snel en niet meer moeiteloos gaat. Dat kan een compleet nieuwe ervaring voor je zijn. Het is goed om dat van tevoren alvast te weten, al kun je nooit voorspellen wanneer je dat nou echt gaat meemaken. Het kan in de eerste klas al zijn, of pas in de zesde, of tijdens vervolgonderwijs of je eerste baan. Als het leren niet meer meteen lukt, is de verleiding groot om de lesstof “stom”, “saai”, of “nutteloos” te noemen. Dat is misschien ook wel zo. Maar je kan dan wel de vaardigheid ontwikkelen om efficiënt om te gaan met dat soort leerstof en zo nieuwe, helpende leerstrategieën aanleren. En dat is heel handig in je hele schoolloopbaan.  Daardoor kan lesstof dan weer minder saai worden.  Ga bij fouten of onvoldoendes niet bij de pakken neerzitten. Het motto van montessorionderwijs is: “Fouten maken mag” en het is de bedoeling dat je altijd mag “leren van je fouten”.
Is je basisschooltijd minder prettig verlopen, doordat je (meerdere keren) van school of klas gewisseld bent, moeilijk aansluiting vond, niet lekker in je vel zat? Bespreek dit ook met je aanstaande mentor of hb-begeleider, dan kan ieder zijn/haar best doen jou te helpen een goede start te maken.