HomeBlogVerdiepingsdag Hoogbegaafdheid en Montessori
single.php
template-parts/single-content.php

Verdiepingsdag Hoogbegaafdheid en Montessori

Verdiepingsdag Hoogbegaafdheid en Montessori (vol)

Dinsdag 5 april 2022

Jordan Montessori Lyceum Utrecht, Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist.

9:00 inloop met koffie
9:30 start: hernieuwde kennismaking deelnemende scholen
10:00 Lezing van Desirée Houkema,  ‘Aandacht voor de innerlijke belevingswereld bij begaafdheid’
11:00 Werkgroepen naar aanleiding van de lezing
12:30 Lunch, aangeboden door J-MLU (dieetwensen graag doorgeven)
13:00 Leerling- en ouderpanel
14:30 Afronding, evaluatie, vooruitblik
15:00 Einde

Over de lezing:

Desirée Houkema is managing director bij het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Daarnaast werkt ze vanuit haar passie voor begaafdheid, talentontwikkeling, creativiteit en persoonlijke groei als facilitator, trainer, coach, spreker en sparring partner in haar eigen praktijk (Hoog)begaafdheid In-Zicht. Zij is ECHA Specialist in Gifted Education, psycholoog en als technisch cognitiewetenschapper afgestudeerd in de Kunstmatige Intelligentie. Desirée benadrukt sterk het belang van de sociale en emotionele ontwikkeling.

Desirée spreekt tijdens haar lezing over de betekenisvolle begeleiding van kinderen en jongeren met kenmerken van begaafdheid. De essentie hierbij is dat er aandacht is voor de rijke innerlijke belevingswereld van deze vaak intens levende jonge mensen met een sterk ontwikkelpotentieel. Volgens haar is het nodig dat de begeleiding erop gericht is zelfbewustzijn te vergroten, zodat geleerd kan worden om op een creatieve manier je eigen leven betekenisvol invulling te geven. Vanuit haar ervaringen en visie neemt zij ons ook mee in het perspectief van de (tijdelijk) vastgelopen jongeren die zij begeleidt en de ervaringen van ouders, met als doel om inzicht te geven in de diepe voel- en denkprocessen die een rol kunnen spelen. Zij pleit voor het creëren van ruimte voor creatieve zelfexpressie en een focus op aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, met name de sociale en emotionele ontwikkeling. Het creëren van mogelijkheden om écht gezien te worden en zichzelf te (durven laten) zien, staat wat haar betreft voorop.

Graag tot ziens op 5 april!
Aanmelden kan niet meer, de studiedag is vol.
Voor vragen mail naar everheul@jordanmlu.nl

Emma Verheul