single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Onderwijs

Wat zijn de dingen die het Jordanonderwijs speciaal maken?

Montessoriwaarden

Het Jordan leidt op voor een havo- of vwo-diploma. Maar we willen meer dan alleen maar goed vakonderwijs bieden. Als montessorischool willen we ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid. Wat merk je daarvan in de eerste klas?

Zelfstandigheid

Op het jordan krijgen leerlingen relatief veel verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kun je zelf bepalen welk werk je wanneer doet of wanneer je de proef maakt. Natuurlijk gooien we leerlingen niet in het diepe, zeker niet in de eerste klas. Docenten en mentoren helpen je stap voor stap zelfstandig te worden. Dat werkt. Uit onderzoek blijkt dat Jordanleerlingen in vervolgstudies minder dan gemiddeld uitvallen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Jordan brengt leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij. Elk jaar doe je iets om een ander te helpen. In het eerste jaar mag je zelf bepalen wat je doet: je opa helpen met een klus, boodschappen doen voor je buurvrouw, grasmaaien voor een buurman die dat niet meer kan. Dat soort dingen. In het tweede jaar loop je tijdens de projectweek een weekje mee met een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een bejaardenhuis, een buitenschoolse opvang of een dierenasiel. Zo bouw je een heel montessoridossier op.

Creativiteit

Creativiteit is belangrijk op het Jordan. Dat zie je niet alleen bij vakken als muziek en beeldende vormgeving, maar ook bij leervakken. Bij het vak Engels bijvoorbeeld maak je niet zo maar een boekverslag, maar een creatieve opdracht (tekening, stripverhaal of krantenartikel). Onderwijs is meer dan met je hoofd in de boeken zitten. Je moet ook voelen en doen. Daarom hebben we een projectweek. Eersteklassers studeren dan een musical in. Verder sluiten we het schooljaar af met een kampweek, waarin je andere dingen doet dan normaal op school.

Gelijkwaardigheid

Op het Jordan gaan we op een prettige manier met elkaar om. Docenten stellen zich niet autoritair op. Leerlingen wordt van meet af aan geleerd om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen hoort erbij. Niemand wordt buitengesloten. Dat is een groot verschil met andere scholen.

Vakken

In het eerste jaar heb je tien vakken, namelijk: Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fr), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), biologie (bi), muziek en drama (mu), beeldende vormgeving en techniek (bvtc) en  lichamelijke opvoeding (lo). Niet elk vak heeft evenveel lesuren. Sommige vakken (bijvoorbeeld en, ne, fr, wi en lo) heb je twee keer per week. Andere vakken (zoals gs, ak, bi en mu) heb je vaak maar een keer per week. En het aantal lessen dat je voor een vak hebt, kan ook nog eens per pensum wisselen. Zo heb je niet elk pensum biologie. Naast deze tien vakken is er wekelijks ook een studieles. Lees meer over het aantal lessen per vak in het schoolboekje/dag- & jaarindeling.

Onderzoeksvaardigheden

Speciaal voor de v-topklassen is het vak onderzoeksvaardigheden (ov). Dat vak heb je elke week twee aaneengesloten uren. Per pensum doe je een project waaraan twee vakken samenwerken:

  • in pensum 1 zijn dat Frans en geschiedenis (over de Franse revolutie)
  • in pensum 2 Nederlands en Engels (over Cloggies en Pommies)
  • in pensum 3 biologie en lichamelijke opvoeding (over energie en sport)
  • in pensum 4 wiskunde en aardrijkskunde (over gps)

Tijdens elk van projecten staat een andere onderzoeksvaardigheid centraal, namelijk: vragen formuleren, plannen, gegevens ordenen en presenteren.

Onderzoeksvaardigheden is een extra vak (vergeleken met de 1hv-klassen), maar je hebt niet meer lesuren. De twee lesuren die je in pensum 1 besteedt aan het project van geschiedenis en Frans, betekenen dat je dat pensum voor elk vak een lesuur minder hebt. Aan het eind van het jaar moet echter wel dezelfde hoeveelheid lesstof zijn gedaan als in de 1hv-klassen. Met andere woorden: in de v-klas moet je harder werken.

Lesvormen

Een Jordanlesdag ziet er vaak afwisselend uit. In een deel van de lessen wordt klassikaal gewerkt. Bij Engels en Frans bijvoorbeeld wordt veel lesstof klassikaal uitgelegd. In andere lessen (bij wiskunde bijvoorbeeld) kun je weer zelfstandig werken. Dat heet in Jordantaal een ‘vrijwerkles’. In zo’n vrijwerkles werkt iedereen voor zich. Als je vragen hebt, kun je die aan de docent stellen. Tot slot zijn er ook nog lessen waarin je samenwerkt (bijvoorbeeld voor een project of een presentatie, een discussie of een debat). Vrijwerken is belangrijk op het Jordan, maar samenwerken ook. Al met al biedt elke schooldag de nodige variatie.

Pluskeuzes

Voor leerlingen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, zijn er pluskeuzes. Zo’n pluskeuze bestaat uit leuke, interessante leerstof, die geen deel uitmaakt van de gewone lessen. Twee periodes lang (pensum 2 en 4) zijn er pluskeuzes. Een pluskeuze doe je één keer per week tijdens het derde lesuur. Het aanbod van pluskeuzes wisselt steeds, maar je kunt in elk geval kiezen uit sportieve, technische en kunstzinnige pluskeuzes. Doe je een pluskeuze, dan mis je een periode lang een gewone keuze per week. Pluskeuzes zijn daarom niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met de gewone stof.

Digitaal onderwijs & byod

Op het Jordan nemen leerlingen zelf een laptop mee. Dat vergroot de mogelijkheden voor digitaal onderwijs.

Voor meer informatie over laptopgebruik op het Jordan klik hier.

Montessoridossier

Jordanleerlingen doen elk jaar dingen om zich maatschappelijk nuttig te maken. In 1v heb je het nextdoor-project waarbij eersteklassers mensen bij hen in de buurt helpen. In de tweede lopen leerlingen tijdens de projectweek een weekje mee bij een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of een bejaardenhuis. In de derde doe je ook maatschappelijk nuttig werk, binnen of buiten school. Zo doe je elk jaar iets goeds voor de samenleving. Al die activiteiten komen in je montessoridossier te staan. Bij je Jordandiploma krijg je straks ook een montessoricertificaat. Op dat certificaat staat wat je allemaal voor je montessoridossier hebt gedaan.