HomeJaarlagen5 vwoSchoolexamens
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Schoolexamens

Inmiddels hebben jullie de nodige ervaring met examens. Maar voor de zekerheid leggen we hier toch nog even uit hoe het zit. Want één ding is zeker: in 5vwo heb je veel meer examens dan in de vierde.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Net als andere scholen heeft het Jordan een Programma van Toetsing en Afsluiting. In dat PTA staat voor elk vak het examenprogramma beschreven. In het PTA kun je zien: welke examenonderdelen je voor elk vak moet doen, wanneer die zijn, hoe lang elk  examenonderdeel duurt, welke stof je ervoor moet kennen, hoe zwaar het cijfer meetelt, of het herkanst kan worden en hoe er precies wordt getoetst (schriftelijk examen, mondeling examen, handelingsdeel of praktische opdracht).  Kortom, dat PTA verdient je aandacht. Onder relevante downloads vind je het PTA voor de huidige 5vwo-lichting.

Schoolexamens

Een belangrijk onderdeel van het examenprogramma zijn de schoolexamens. In 5vwo heb je, naast een mondeling schoolexamen Nederlands (debat), schriftelijke schoolexamens voor:  Engels, Frans (DELF), geschiedenis, aardrijkskunde, M&O, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, BV en muziek -voor zo ongeveer elk vak dus.

Praktische opdrachten

Naast examens kent het examenprogramma ook praktische opdrachten (PO’s),  bijvoorbeeld een boekverslag, een presentatie of een practicum.  Net als voor een schoolexamen krijg je voor een praktische opdracht een cijfer. Sommige PO’s worden ingeroosterd. Andere PO’s kun je in je eigen tijd maken. PO’s die niet zijn ingeroosterd, moet je in principe inleveren op of voor de peildatum van dat pensum (tenzij anders aangegeven in het PTA). In 5vwo heb je onder andere praktische opdrachten bij de vakken: Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie,  wiskunde, biologie. NLT en BV.

Handelingsdelen

Behalve examens en praktische opdrachten moet je binnen het examenprogramma  ook handelingsdelen doen. Het bijwonen van de gymles is een handelingsdeel, net als deelname aan de projectweek, het kunstdossier voor CKV en het gesprek met de decaan over je loopbaanoriëntatie. Een handelingsdeel is of voldaan of niet voldaan. Je krijgt er geen cijfer voor. Maar als je een handelingsdeel mist, kost dat je een herkansing. Bovendien krijg je in 6vwo pas je diploma als alle handelingsdelen zijn afgerond.

Examenreglement

Zoals je hebt gemerkt, gelden voor examens allerlei regels. Niet om je dwars te zitten, maar juist om ervoor te zorgen dat iedereen tijdens het examen maximaal kan presteren. Een overzicht van alle regels is te vinden in het Examenreglement (zie relevante downloads).

Ziek?

Wat nou als je ziek bent tijdens een schoolexamen of om een andere reden verhinderd? Dan moet je je van tevoren laten afmelden door je ouders bij zowel de absentiebewaker als de jaarlaagcoördinator. In principe kun je het gemiste schoolexamen inhalen in de volgende examenperiode.

Herkansingen

Schoolexamencijfers blijven staan. Gelukkig heb je in 5vwo twee herkansingen. Een eventuele uitglijder valt dus nog te herstellen. De herkansingen vinden plaats in de inloopweek van pensum 4. Via Magister kun je je opgeven. Herkansen mag, maar hoeft niet. Als je herkanst, telt het hoogste cijfer. Je kunt een herkansing niet opsparen voor volgend schooljaar.

Doubleurs

Wat als je een jaar voor de tweede keer doet? Schoolexamens en praktische opdrachten die voldoende zijn, mag je laten staan. En als je wil, mag je ze ook overdoen (het hoogste cijfer telt). Handelingsdelen die voldaan zijn, mogen ook blijven staan. Schoolexamens of praktische opdrachten die onvoldoende waren, moet je als doubleur overdoen.

Pensumboekje

In 5v luidt de les nog steeds: houd je pensumboekje bij. Zorg dat je met name examenonderdelen laat aftekenen. Dan heb je altijd bewijs dat je dat handelingsdeel toch hebt gedaan.  Om die reden moet je je pensumboekje ook bewaren tot aan je diploma.