HomeJaarlagen5 vwoSchooldag & schooljaar
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Schooldag & schooljaar

Net als in 4v bestaat een 5vwo-schooldag uit vaklessen, keuzes en begeleidingslessen (en af en toe een clusterles). Op dinsdagochtend is er vaak een peilproef. In de inloopweek kun je evenmin uitpuffen. Dan zijn er namelijk schoolexamens.

Zelfstudie-uren

Alle bovenbouwleerlingen hebben zelfstudie-uren. Zelfstudie-uren rooster je in met cupweb (op de website vind je onder ‘portals’ een link). Uit het aanbod z-uren kun je zelf elke week kiezen. Dit kan tot zondagavond 20.00 uur. Er zijn zelfstudie-uren waarin je begeleiding krijgt van een vakdocent. En er zijn zelfstudie-uren in de mediatheek en op de D-gang waarin je helemaal zelfstandig kunt werken. De zelfstudie-uren staan open voor alle bovenbouwers Je komt dus ook terecht bij leerlingen uit andere bovenbouwjaarlagen.  Als je zelf geen z-uren  inroostert, wordt dit voor je gedaan (maar dan krijg je waarschijnlijk een rooster dat niet zo goed aansluit op je wensen).

Clusterlessen

Voor Nederlands heb je in 5vwo een periode lang een clusterles. Een clusterles is gewoon een vakles, maar (deels) met  andere leerlingen dan je gewone stamklas.

Proevenuur

In de bovenbouw heb je op dinsdagochtend vaak een peilproef in het proevenuur.  Het proevenuur is van 8:40 tot 9:45 u. Het peilproevenrooster vind je op de website (portals -> roosters -> peilproeven).

Magister

In Magister zie je onder ‘Agenda’ je exacte rooster van die week.

Jaarrooster

Alle belangrijke data (inclusief vakanties!) vind je in de jaaragenda.

Een overzicht over het gehele jaar vind je in het jaarrooster.

Proevendag

Aan het eind van elk pensum is er een speciale proevendag ingeroosterd. Op die dag heb je geen les, maar proeven. Vakken kunnen de proevendag gebruiken voor peilproeven. Daarnaast kun je ook zelf proeven inplannen. Geef in dat geval van tevoren aan je docent door welke proef je wil maken.

Schoolexamens

Tijdens de inloopweek worden de schoolexamens afgenomen. In het PTA  (het Programma van Toetsing en Afsluiting) kun je vinden welk schoolexamen voor 5vwo in welke inloopweek is. Het precieze rooster van de schoolexamens staat een paar weken van tevoren op de site, zodat je precies kunt zien op welke dagen en tijdstippen jouw examens zijn.

Als je examen hebt in de inloopweek, hoef je die dag geen keuzes in te cuppen. Op de dagen dat je geen examen hebt, moet je wel (minimaal vier) keuzes incuppen (portals/cupweb). Toch kan je die dag ook thuis werken. In 5v heb je namelijk ook de mogelijkheid om ‘zelfstudie thuis’ (zst) in te roosteren.

Schoolexamens pensum 4

Bij de schoolexamens in pensum 4 gaat het iets anders. De schoolexamens worden in het laatste pensum namelijk niet in de inloopweek afgenomen, maar een paar weken eerder. In 5vwo heb je namelijk het recht om twee schoolexamens te herkansen. De herkansingen zijn in de inloopweek van pensum 4. Dus de laatste schoolexamens moeten iets eerder afgenomen worden. Want je moet wel al je schoolexamenresultaten kennen, voordat je kunt bepalen of je een examen wil herkansen en, zo ja, welk.

Verslag

Ook in 5vwo volgt na elk pensum een verslag. En na elk verslag is er een ouderavond. Meer info over het verslag is te vinden in de Magister handleiding onder portals. Op het verslag vind je overigens niet de zogenaamde prognosecijfers. Voor de derde en vierde vergadering stellen de vakdocenten een prognosecijfer voor hun vak op, het cijfer dat je naar verwachting op je eindlijst zal krijgen. Dat prognosecijfer is een vergadergegeven dat niet op het verslag komt. Toch kan het belangrijk zijn te weten wat je prognosecijfers zijn. Je mentor kan je aan die informatie helpen.