HomeJaarlagen6 vwoSchooldag en schooljaar
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Schooldag en schooljaar

Net als in 5v bestaat een 6vwo-schooldag uit vaklessen, keuzes en begeleidingslessen (en af en toe een clusterles). Op dinsdagmiddag is er vaak een peilproef. In de inloopweek kun je evenmin uitpuffen. Dan zijn er namelijk schoolexamens.

Begeleidingslessen

Alle bovenbouwleerlingen hebben begeleidingslessen (bg’s). Begeleidingslessen rooster je in met cupweb (op de website vind je onder ‘portals’ een link). Uit het aanbod van bg-lessen kun je zelf elke week kiezen. Dit kan tot zondagavond 20.00 uur.  Er zijn begeleidingslessen van vakken in jouw pakket. Maar je kunt ook kiezen voor zelfstudie-uren. Je hebt zelfstudie-uren met computer (co) in de mediatheek of zonder computer (zs) in mediatheek of D-gang. Begeleidingsuren staan open voor alle bovenbouwers. Je komt dus ook terecht bij leerlingen uit andere jaarlagen. Als  je zelf geen bg’s inroostert, wordt dit voor je gedaan (maar dan krijg je waarschijnlijk een rooster dat niet zo goed aansluit op je wensen). Soms zit een bg vol. Als het maximale aantal leerlingen is bereikt, kun je je niet meer incuppen voor dat bg-uur. Wil je toch graag naar zo’n bg, neem dan contact op met Sandra, de coördinator.

Lo

In pensum 61 en 62 heb je nog gymlessen. Het bijwonen van die lessen geldt als een handelingsdeel.

Clusterlessen

Voor Nederlands heb je in 6vwo een periode lang een clusterles. Een clusterles is gewoon een vakles, maar (deels) met  andere leerlingen dan je gewone stamklas.

Proevenuur

In 6vwo heb je op dinsdagmidddag vaak een peilproef in het proevenuur.  Het proevenuur is van 14:20 tot 15:20 u. Het peilproevenrooster vind je op de website (portals -> roosters -> peilproeven).

Magister

In Magister zie je onder ‘Agenda’ je exacte rooster van die week.

 

Jaarrooster

Dit schooljaar is als volgt opgebouwd:

van – tot # weken peildatum inloopweek vakanties
Pensum 1 30 aug – 29 okt 8 29 okt 8 nov – 12 nov
Herfstvakantie: 16-24 okt
Pensum 2 1 nov – 14 jan
8 14 jan 24 – 28 jan
Kerstvakantie: 25 dec-9 jan
Pensum 3 17 jan – 1 april
8 30 mrt 4 – 8 apr
Krokusvakantie: 28 feb-4 maart; projectweek 21-25 maart
Pensum 4 11 april – 17 juni 8 15 juni 20 – 24 juni Pasen: 16-18 april; Tulpvakantie: 26 april-8 mei; Hemelvaart: 26 – 29 mei; Pinksteren 6 juni;
kampweek 27 juni-1 juli; zomervakantie vanaf 9 juli

Alle belangrijke data (inclusief vakanties!) vind je in de jaaragenda.

Proevendag

Aan het eind van elk pensum is er een speciale proevendag ingeroosterd. Op die dag heb je geen les, maar proeven. Vakken kunnen de proevendag gebruiken voor peilproeven. Daarnaast kun je ook zelf proeven inplannen. Geef in dat geval van tevoren aan je docent door welke proef je wil maken.

Schoolexamens

Tijdens de inloopweek worden de schoolexamens afgenomen. In het PTA //link toevoegen// (het Programma van Toetsing en Afsluiting) kun je vinden welk schoolexamen voor 6vwo in welke inloopweek is. Het precieze rooster van de schoolexamens staat een paar weken van tevoren op de site, zodat je precies kunt zien op welke dagen en tijdstippen jouw examens zijn. In de inloopweek hoef je geen bg’s meer in te cuppen.

Mondelingen

Mondelinge examens zijn in de projectweek. Daarvoor wordt geen centraal rooster gemaakt. Per vak spreek je af wanneer jouw mondelinge examen is.

Herkansingen

Kort na de inloopweek van pensum 3 is er een herkansingsronde voor de eindexamenklassen. De herkansingen kunnen namelijk niet zoals in 5vwo aan het eind van het schooljaar worden afgenomen. In mei begint immers al het centraal eindexamen.

Verslag

Ook in 6vwo volgt nog twee keer (na pensum 1 en pensum 3) een verslag. Na elk verslag is er een ouderavond. Voor het 6v-verslag wordt overigens geen pensumstand meer opgemaakt. Dit verslag staat helemaal in het teken van examensucces. Ligt de leerling goed op streek om het diploma te halen of zijn er nog koerscorrecties nodig?