single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Begeleiding

Wie kan je dit jaar waarmee helpen?

Persoonlijke mentor

In 6vwo mag je zelf aangeven wie je als mentor zou willen hebben.  In de derde schoolweek geef je via Magister vier voorkeuren op. Dat is overigens geen ranglijst. Je hebt net zoveel kans om bij je vierde voorkeur te komen  als bij je eerste. In 6vwo kun je desgewenst ook een mentor kiezen van wie je geen les hebt. Zodra de mentorindeling rond is, laten we dat meteen weten, zodat je zo snel mogelijk met WB kunt beginnen.

Je ouders kunnen twee keer per jaar een afspraak maken met je mentor. In de jaaragenda staan de data voor de mentorouderavond (onder het filter ‘algemeen’). Zijn er tussentijds problemen, dan kunnen je ouders je mentor natuurlijk altijd mailen (in Magister staat de mentor vermeld; het e-mailadres van de mentor is te vinden in portals: personeelslijst – wel even inloggen om deze te kunnen zien).

Contactouders

Elke jaarlaag heeft ook enkele contactouders. Die contactouders verzorgen het contact tussen de ouders aan de ene kant en de school aan de andere kant.

Jaarlaagcoördinator en teamleider

De jaarlaagcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in 6v. De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs in 6v. Is er iets aan de hand, dan kun je bij hen terecht.

Decaan

Begeleiding nodig bij studie- of beroepskeuze? Dan moet je bij Roeland van Dis of Misjel Hollander, onze decanen, zijn (decaan@jordanmlu.nl). In de relevante downloads is de meest recente studiekeuzespecial te vinden. Ook voor vragen over andere schooltypes, toelatingsprocedures en studiefinanciering kun je bij hem terecht.  Daarnaast verzorgt de decaan LOB  in 4havo. LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Voor LOB doe je dit jaar wat opdrachten en bezoek je open dagen. Daarna heb je een gesprek met de decaan om te bekijken in welke richting je door wil. LOB is een handelingsdeel.

Dyslexie

Het Jordan heeft een consulent voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Zij spreekt met dyslectische leerlingen af welke voorzieningen voor hen mogen gelden. De consulent dyslexie is Nathalie van den Akker (nvandenakker@jordanmlu.nl).

Extra hulp

Naast het vaste begeleidingsteam hebben we ook experts voor specifieke problemen.

 • Lerenleren: Voor het aanleren van studievaardigheden; Marit Rubbens (mrubbens@jordanmlu.nl) en Stijn Uittenbogaard (suittenbogaard@jordanmlu.nl)
 • Studiecoach: Voor extra begeleiding; Ilse van Oostveen(ivanoostveen@jordanmlu.nl), Siegfried Sinnema (ssinnema@jordanmlu.nl) en Mathilde Pinchon (mpinchon@jordanmlu.nl).
 • Zorgcoördinator: stuurt de begeleiding van zorgleerlingen aan; Benno Meijer (bmeijer@jordanmlu.nl)
 • Orthopedagoog: signaleert, onderzoekt en adviseert wanneer er sprake is van leerproblematiek en/of sociaal emotionele problemen. Samen met de zorgcoördinator stuurt de orthopedagoog de begeleiding van zorgleerlingen aan; Michelle Rijkers (mrijkers@jordanmlu.nl)
 • Counselor: Voor leerlingen die vertrouwelijk een persoonlijk probleem willen bespreken; Bianca Mollink (bmollink@jordanmlu.nl)
 • Decaan: Begeleidt leerlingen bij profiel-, studie- en beroepskeuze. Ook voor vragen over andere schooltypes, toelatingsprocedures en studiefinanciering kun je bij hem terecht; Roeland van Dis of Misjel Hollander (decaan@jordanmlu.nl)
 • Zorgadviesteam: Het zorgadviesteam (ZAT) bestaat uit de zorgcoördinator, de counselor, de schoolarts, de jeugdmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. Om de zoveel tijd komt dit ZAT bijeen om leerlingen te bespreken die veel absent zijn of sociaal-emotionele problemen hebben. Contactpersoon is zorgcoördinator Benno Meijer(bmeijer@jordanmlu.nl)
 • Vertrouwenspersonen: Het Jordan moet veilig zijn voor iedereen. Is er sprake van (seksuele) intimidatie dan kun je bij een van de vertrouwenspersonen terecht. Ook is er een externe vertrouwenspersoon die je kan helpen. Last van intimidatie, machtsmisbruik of pesten? Hier vind je het stroomschema dat het Jordan volgt bij de behandeling van klachten.
  Jordan: Ilse van Oostveen (ivanoostveen@jordanmlu.nl) en  Frank Lageweg (flageweg@jordanmlu.nl)
  Extern: Sasja Lemmen, (06 – 51598572), Sasja.Lemmen@sbiformaat.nl en Titus Terwisscha van Scheltinga, (06-52599074), titus.terwisscha@sbiformaat.nl
 • Consulent meerbegaafden: Begeleidt begaafde leerlingen, ook als ze kampen met motivatieproblemen of onderpresteren; Ingrid Hordijk (ihordijk@jordanmlu.nl)

Medicijngebruik

Soms gebruiken leerlingen medicijnen. Het Jordan heeft daarvoor een protocol. Om de veiligheid te waarborgen kan de school geen medicijnen verstrekken. Voor meer informatie zie schoolboekje/extra ondersteuning leerling.

Zorgplan

Meer informatie over het beleid voor zorgleerlingen is te vinden in ons zorgplan (schoolboekje/extra ondersteuning leerling).

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs werkt het Jordan samen met andere scholen in het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht. Voor meer info zie het zorgplan (schoolboekje/extra ondersteuning leerling).