HomeBlog
index.php
template-parts/item-content.php

Handreiking Hoogbegaafdheid: schoolleiders

Hoogbegaafdheid en Montessori

Handreiking Hoogbegaafdheid: schoolleiders Een montessorischool lijkt een ideale plek voor een hoogbegaafde, mits die natuurlijk weet wat hij/zij doet bij de keuze voor zelfstandig leren en plannen. Toch hebben veel hoogbegaafde scholieren (leer)problemen. In deze “Handreiking Hoogbegaafdheid: schoolleiders” staan de aanbevelingen aan schoolleiders zoals geformuleerd in de vier StudieZoomSessies “HB en Montessori” van de gelijknamige […]

Lees meer
template-parts/item-content.php
template-parts/item-content.php
template-parts/item-content.php
template-parts/item-content.php
template-parts/item-content.php

Onderpresteerders helpen

Hoogbegaafdheid en Montessori

Hoe help je een onderpresteerder? Deel 2 van het lezingenduo door Marilène Zwetsloot. Allereerst moet je een onderpresteerder weten te signaleren. Het is belangrijk niet alleen de leerling op school te zien, maar ook te vragen hoe het thuis gaat. “Ouders hebben altijd een punt”, zegt Marilene heel stellig. Zij geven namelijk vaak als eerste […]

Lees meer
template-parts/item-content.php

Top-downonderwijs

Hoogbegaafdheid en Montessori

Top-downonderwijs in het vmo Dit is het eerste deel van een lezingduo van Marilène Zwetsloot van Praktijk voor optimaal leren en een stap verder in de richting van een antwoord op de vraag: hoe geef je passend onderwijs aan hoogbegaafden in het voortgezet montessorionderwijs (vmo)? Allereerst wordt ingegaan op de vraag die vorige week gesteld […]

Lees meer
template-parts/item-content.php

Hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO

Hoogbegaafdheid en Montessori

Hoogbegaafde leerlingen in de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs Veel hoogbegaafde leerlingen volgen op de basisschool een plusklas of zelfs fulltime hb-onderwijs. Niet alle hb’ers ontwikkelen tijdens de basisschoolperiode het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid of het aanpassingsvermogen om de middelbare school succesvol te kunnen doorlopen. Wat komt er op hun pad als ze de overstap […]

Lees meer
template-parts/item-content.php

StudieZoomsessies VMO Kenniskring: Hoogbegaafdheid en Montessori

Hoogbegaafdheid en Montessori

StudieZoomsessies VMO Kenniskring: Hoogbegaafdheid en Montessori Hoe moet je lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet montessorionderwijs? Wat zijn de unieke kansen en uitdagingen voor hoogbegaafden op het VMO? Hoe begeleid je een hoogbegaafde mentorleerling het best, vooral bij onderpresteren? Op deze en nog meer vragen rondom hoogbegaafdheid zullen we op vier maandagmiddagen in maart […]

Lees meer