single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Onderwijs

Wat zijn de dingen die het Jordanonderwijs speciaal maken?

Montessoriwaarden

Het Jordan leidt op voor een havo- of vwo-diploma. Maar we willen meer dan alleen maar goed vakonderwijs bieden. Als montessorischool willen we ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Onze montessoriaanpak zie je terug in vier kernwaarden: zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en gelijkwaardigheid. Wat merk je daarvan in de tweede klas?

Zelfstandigheid

Op het jordan krijgen leerlingen relatief veel verantwoordelijkheid. Tot op zekere hoogte kun je zelf bepalen welk werk je wanneer doet of wanneer je de proef maakt. Natuurlijk gooien we leerlingen niet in het diepe, ook niet in de tweede klas. Docenten en mentoren helpen je stap voor stap zelfstandig te worden. Dat werkt. Uit onderzoek blijkt dat Jordanleerlingen in vervolgstudies minder dan gemiddeld uitvallen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het Jordan brengt leerlingen een respectvolle omgang met anderen en hun omgeving bij. Elk jaar doe je iets om een ander te helpen. In het tweede jaar loop je tijdens de projectweek een weekje mee met een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een bejaardenhuis, een buitenschoolse opvang of een dierenasiel. Zo bouw je een heel montessoridossier op.

Creativiteit

Creativiteit is belangrijk op het Jordan. Dat zie je niet alleen bij vakken als muziek en beeldende vorming, maar ook bij leervakken. Onderwijs is meer dan met je hoofd in de boeken zitten. Je moet ook voelen en doen. Daarom sluiten we het schooljaar af met een kampweek, waarin je andere dingen doet dan normaal op school.

Gelijkwaardigheid

Op het Jordan gaan we op een prettige manier met elkaar om. Docenten stellen zich niet autoritair op. Leerlingen wordt van meet af aan geleerd om vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan. Iedereen hoort erbij. Niemand wordt buitengesloten. Dat is een groot verschil met andere scholen.

Vakken

In de tweede heb je twee nieuwe vakken, namelijk: Duits (du) en nask (natuur- & scheikunde). Voor de rest heb je dezelfde vakken als in het eerste jaar, namelijk: Nederlands (ne), Engels (en), Frans (fr), geschiedenis (gs), aardrijkskunde (ak), wiskunde (wi), biologie (bi), muziek (mu), beeldende vormgeving (bv) en  lichamelijke opvoeding (lo). Niet elk vak heeft evenveel lesuren. Enkele vakken (bijvoorbeeld ne en lo) heb je twee keer per week. Andere vakken (zoals gs, ak, bi en mu) heb je vaak maar een keer per week. En het aantal lessen dat je voor een vak hebt, kan ook nog eens per pensum wisselen. Zo heb je niet elk pensum biologie. Naast deze twaalf vakken is er wekelijks ook een studieles. Lees meer over het aantal lessen per vak in het schoolboekje/dag- & jaarindeling.

Lesvormen

Een Jordanlesdag ziet er vaak afwisselend uit. In een deel van de lessen wordt klassikaal gewerkt. Bij Engels en Frans bijvoorbeeld wordt veel lesstof klassikaal uitgelegd. In andere lessen (bij wiskunde bijvoorbeeld) kun je weer zelfstandig werken. Dat heet in Jordantaal een ‘vrijwerkles’. In zo’n vrijwerkles werkt iedereen voor zich. Als je vragen hebt, kun je die aan de docent stellen. Tot slot zijn er ook nog lessen waarin je samenwerkt (bijvoorbeeld voor een project of een presentatie, een discussie of een debat). Vrijwerken is belangrijk op het Jordan, maar samenwerken ook. Al met al biedt elke schooldag de nodige variatie.

Differentiatie

In 2hv kun je vaak kiezen tussen opdrachten. De ene leerling heeft wat meer oefening nodig om de stof onder de knie te krijgen. De andere leerling heeft juist wat meer uitdaging nodig. Daarom worden opdrachten vaak op verschillende niveaus aangeboden. Je kunt zelf kiezen, maar het kan ook verstandig zijn om eens met je docent te overleggen welk type opdracht het best bij jou past.

Pluskeuzes

Voor leerlingen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, zijn er pluskeuzes. Zo’n pluskeuze bestaat uit leuke, interessante leerstof, die geen deel uitmaakt van de gewone lessen. Een pluskeuze doe je één keer per week tijdens het derde lesuur. Het aanbod van pluskeuzes wisselt steeds. Doe je een pluskeuze, dan mis je een periode lang een gewone keuze. Pluskeuzes zijn daarom niet bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met de gewone stof.

Determinatie: havo of vwo?

Ook in 2hv hoef je nog niet te bepalen of je havo of vwo gaat doen. Leerlingen uit de hv-klassen blijven drie jaar bij elkaar in dezelfde klas. Tijdens die drie jaar vindt de determinatie plaats (de keus tussen havo en vwo). Meestal beslissen leerlingen pas in de derde. In de derde klas kan een leerling er elk moment voor kiezen om de havoleerweg te volgen. Als dat echt nodig is, kunnen leerlingen ook in de tweede overstappen op de havoleerweg (maar dat doet maar een heel kleine groep). Leerlingen die overstappen op de havoleerweg, blijven overigens in dezelfde klas zitten.

Alles bij elkaar is de determinatie op het Jordan anders dan op andere scholen. Om te beginnen determineren we later. Op die manier hebben leerlingen de tijd om te bepalen wat het best bij hen past. Relatief veel leerlingen die op de basisschool een havoadvies kregen,  halen hier een vwo-diploma. Bovendien is bij ons de keus voor havo of vwo vooral een keuze van de leerling zelf. Het Jordan schrijft in de regel niet voor in welke afdeling een leerling wordt geplaatst.

Digitaal onderwijs & byod

Op het Jordan nemen leerlingen zelf een laptop mee. Dat vergroot de mogelijkheden voor digitaal onderwijs.

Voor meer informatie over laptopgebruik op het Jordan klik hier.

Montessoridossier

Jordanleerlingen doen elk jaar dingen om zich maatschappelijk nuttig te maken. In de tweede lopen leerlingen tijdens de projectweek een weekje mee bij een maatschappelijke instelling, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of een bejaardenhuis. In de derde doe je ook maatschappelijk nuttig werk, binnen of buiten school. Zo doe je elk jaar iets goeds voor de samenleving. Al die activiteiten komen in je montessoridossier te staan. Bij je Jordandiploma krijg je straks ook een montessoricertificaat. Op dat certificaat staat wat je allemaal voor je montessoridossier hebt gedaan.