HomeJaarlagen2 havo/vwoIndeling schooldag & schooljaar
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Indeling schooldag & schooljaar

Hoe ziet een schooldag op het Jordan eruit? En hoe is een Jordanschooljaar opgebouwd?

Dagindeling

Onze lessen duren 65 minuten. In Magister zie je onder ‘Agenda’ je exacte rooster per week. Een overzicht van de dagindeling vind je ook in het schoolboekje onder dag & jaarindeling.

Keuze

Elke dag (behalve op dinsdag) is er ’s morgens het derde uur en ´s middags het zesde uur een keuzeles van 60 minuten. Tijdens de keuze –daarom heet ie zo- kan je zelf kiezen bij welk vak / welke docent je wilt werken. Dat betekent dat je tijdens de keuze met leerlingen uit andere klassen in het lokaal zit, ook bovenbouwleerlingen. In het begin is dat misschien raar, maar het went snel. En op die manier leer je de school goed kennen.

De eerste keuze, in de ochtend, is voor iedereen verplicht. Die keuze kan ook behoorlijk druk zijn. Bij sommige keuzes moet je je haasten omdat ze zo snel vol zijn. De tweede keuze, in de middag, is vrijwillig. Vaak is de tweede keuze een stuk rustiger dan de eerste. Als je extra uitleg wil, is de tweede keuze dus een goede keuze. Halverwege de eerste en de tweede keuze gaat een bel. Op dat moment mag je van keuze wisselen.

Tijdens de keuze mag je ook in de D-gang werken of in de mediatheek. De D-gang (de ‘D’ staat voor directie) is een stiltewerkplek. Daar kun je dus niet samenwerken.

Leerlingen met achterstand kunnen een ‘verplichte keuze’ krijgen, om die achterstand weg te werken.

Proevenuur

Op dinsdag starten de lessen later Het eerste uur is er een proevenuur in de mediatheek. Als je een proef wil doen, moet je je docent vragen om een proef voor je klaar te leggen.

Stipuur

In de onderbouw heeft het Jordan vrijwel geen lesuitval. Als een docent afwezig is, vangt een andere docent de klas op tijdens een zogeheten stipuur. Op de Magisterapp kunnen leerlingen zien of er iets is aangepast aan hun rooster. Als een docent langdurig uitvalt, krijgen leerlingen en ouders informatie via de mail.

Pauze

Iedere dag heeft twee pauzes, een korte van 9:45 tot 10:00 u. en een middagpauze van 12:10 tot 12.40 u. (op dinsdag van 12.20-12.50u). Daarnaast is er na het vijfde lesuur een korte pauze voor de tweede keuze.

Jaaropbouw

Het schooljaar is verdeeld in vier perioden (pensa). Elk pensum wordt afgesloten met een ‘peildatum’ en gevolgd door een ‘inloopweek’. Alle belangrijke data (inclusief vakanties!) vind je in de jaaragenda.

Pensa

Een Jordanschooljaar bestaat uit vier periodes. Zo’n periode heet pensum (meervoud: pensa). Een pensum duurt ongeveer acht weken. In het pensumboekje staat voor elk vak welk werk je dat pensum doet. In het jaarrooster zie je hoe de vier pensa over het schooljaar zijn verdeeld. We proberen elk pensum voor de vakantie af te ronden. Daarom is de lengte van de pensa niet helemaal gelijk.

Proevendag

Aan het eind van elk pensum is er een speciale proevendag ingeroosterd. Op die dag heb je geen les, maar kun je proeven doen. Geef van tevoren aan je docent door welke proef je wil maken.

Peildatum

Aan het eind van elk pensum is er een peildatum. Op die peildatum stellen de docenten voor elke leerling vast hoeveel werk hij heeft gedaan. Zo’n peildatum is best een stressvolle dag. Alles wat je die dag aftekent, telt nog mee. Vaak zijn er lange rijen van leerlingen die nog willen aftekenen. Wacht dus niet tot het allerlaatste moment met aftekenen. Aan de andere kant is het ook geen ramp als het net niet lukt om een bepaalde aftekening te halen. Na de peildatum volgt namelijk altijd een inloopweek.

Inloopweek

Na elk pensum is er een inloopweek. In die inloopweek zijn er geen gewone lessen, maar keuzes van 40 minuten. Dagelijks zijn er zes keuzes, waarvan er vier verplicht zijn (behalve als je veel achterstand hebt, dan moet je ze alle zes gebruiken). Op de computer kun je incuppen naar welke keuzes je wil (je vindt de link op de website onder portals/cupweb). Het woord incuppen komt van het computerprogramma  CUP (ContactUrenPlanner). Als je geen achterstanden hebt, zijn er ook altijd leuke activiteiten in de inloopweek. Ondertussen zijn docenten in de inloopweek druk bezig met het bespreken van alle leerlingen.

Verslag

Na elk pensum krijg je een ‘verslag’ (op het Jordan heet dat niet zomaar rapport maar verslag). In dit verslag legt je mentor uit hoe je ervoor staat; wat vinden je docenten van je prestaties. In het verslag staat verder wat je pensumstand voor elk vak is (hoeveel werk had je af op de peildatum) en wat je beoordeling voor dat vak is. Als montessorischool gebruikt het Jordan geen cijfers maar letters voor de beoordeling. Een ‘G’ staat voor goed, een ‘R’ voor ruim voldoende, een ‘V’ voor voldoende, een ‘Z’ voor zwak en een ‘O’ voor onvoldoende. Per vak krijg je meerdere beoordelingen voor verwerving (hoe goed heb je geleerd), inzicht (hoe goed snap je de stof) en presentatie. Tot slot is er op het verslag ruimte voor vakdocenten om een persoonlijke opmerking te maken. Al met al biedt het verslag een hoop informatie. Na elk verslag is er een ouderavond. Lees meer over de details van het verslag in de Magister handleiding onder portals.

Inloopschool

Voor leerlingen met grote achterstanden is er in de inloopweek een inloopschool. Onder begeleiding kan deze (kleine) groep leerlingen ‘s middags de achterstand inlopen.

Zomerschool

In de slotweek is er een zomerschool waar leerlingen die bevorderd zijn, hun achterstand kunnen wegwerken, zodat ze het nieuwe schooljaar met een schone lei kunnen beginnen.