HomeJaarlagen1 havo/vwoVeel gestelde vragen
single-jmlu_yearlayer_page.php
template-parts/single-content.php

Veel gestelde vragen

Wat als aftekenen niet lukt?

Soms is het inderdaad moeilijk om aan de beurt te komen met aftekenen. Leerlingen die daar problemen mee hebben, kunnen die het best met hun mentor bespreken. Als aftekenen in de les niet lukt, kan een keuze uitkomst bieden.

Zijn keuzes verplicht?

De eerste keuze (het derde lesuur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) is verplicht (ook als de uren ervoor zijn uitgevallen). De tweede keuze (het zesde lesuur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) is vrijwillig (behalve als een leerling vanwege achterstanden een ‘verplichte keuze’ heeft, om een typische Jordancontradictio te gebruiken).

Kunnen alle proeven overgedaan worden?

Een gewone proef kan een leerling desgewenst over doen. Bij een onvoldoende moet de proef zelfs overgedaan worden (al kent het Jordan ook hierop uitzonderingen). Meestal wordt het resultaat van de twee proeven gemiddeld. Een peilproef kan, anders dan een gewone proef, in de regel niet overgedaan worden.

Wat is een peilproef?

Een peilproef is bedoeld om op zeker moment het niveau (het peil) van de leerling te meten. Peilproeven worden op een van tevoren bepaald moment klassikaal afgenomen. Dat is een belangrijk verschil met gewone proeven, want die kunnen leerlingen zelf inplannen. Een ander belangrijk verschil is dat peilproeven in principe niet herkansbaar zijn (we zeggen ‘in principe’ omdat het des Jordans is waar nodig uitzonderingen te maken).

Kun je een proef inhalen bij een andere docent?

Ja, vaak is dat mogelijk, soms ook niet. Overleg voor de zekerheid altijd even met je eigen docent. Zo nodig kan de proef dan klaargelegd worden. Op dinsdagmiddag is er voor onderbouwers een speciaal proevenuur.

Wie spreek je aan bij problemen?

Uitgangspunt van het Jordan is problemen zo laag mogelijk in de organisatie aan te pakken. Is er een probleem met een docent, bespreek dat dan met die docent. Mocht dat niets opleveren, kan altijd nog de mentor of de coördinator van de jaarlaag ingeschakeld worden.

Hoe houd je als ouder zicht op de vorderingen van je kind?

Het papieren pensumboekje en het digitale pensumboekje op Magister geven in theorie precies aan wat de leerling wel en niet heeft gedaan. De praktijk is soms weerbarstiger, zo ervaren ook mentoren. Toch zijn pensumboekje en Magister de beste middelen om, tussen de verslagen in, de vorderingen te volgen.

De oudervereniging heeft dit schooljaar als speerpunt: “hoe staat mijn kind er voor?” Heb je handige, nuttige input voor de oudervereniging m.b.t. dit onderwerp? De OV stelt een mailtje op prijs!